Δεκαδικοί αριθμοί

+64

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Δεκαδικοί αριθμοί Γ.Φ.

Slide 2

Γιατί χρησιμοποιούμε τους δεκαδικούς αριθμούς; Οι φυσικοί αριθμοί δεν αρκούν για να εκφράσουμε κάποιες μετρήσεις με ακρίβεια. Γι’ αυτό χρησιμοποιούμε ένα άλλο είδος αριθμών, που ονομάζονται δεκαδικοί αριθμοί.

Slide 3

Τα μέρη των δεκαδικών αριθμών Οι δεκαδικοί αριθμοί αποτελούνται από ένα ακέραιο και ένα δεκαδικό μέρος, τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους με ένα κόμμα, που ονομάζεται υποδιαστολή (,).

Slide 4

Πώς γράφουμε τους δεκαδικούς αριθμούς; Η θέση κάθε ψηφίου σε ένα δεκαδικό αριθμό δηλώνει την αξία του. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο γράφουμε ένα δεκαδικό αριθμό:

Slide 5

Αξία ψηφίων των δεκαδικών αριθμών Τόσο στο ακέραιο όσο και στο δεκαδικό μέρος κάθε τάξη είναι 10 φορές μεγαλύτερη από την αμέσως επόμενη προς τα δεξιά της. 1 μονάδα = 10 δέκατα 1 δέκατο = 10 εκατοστά 1 εκατοστό = 10 χιλιοστά Η αξία ενός δεκαδικού αριθμού δεν αλλάζει αν στο τέλος προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε μηδενικά π.χ. 3,42 = 3,420 5,200 = 5,2

Slide 6

Πώς διαβάζουμε τους δεκαδικούς αριθμούς; Σ’ ένα δεκαδικό αριθμό διαβάζουμε πρώτα το ακέραιο μέρος του κι έπειτα το δεκαδικό, με το όνομα του τελευταίου δεκαδικού ψηφίου. Π.χ. 5,2 = πέντε και 2 δέκατα 6,35 = έξι και τριάντα πέντε εκατοστά 1,009 = ένα και εννιά χιλιοστά Αν το ακέραιο μέρος είναι μηδέν (0), τότε διαβάζουμε μόνο το δεκαδικό μέρος. Π.χ. 0,4 = τέσσερα δέκατα Γιάννης Φερεντίνος

URL: