Sistem Ejaan-Diftong-

+38

No comments posted yet

Comments

Slide 1

SISTEM EJAAN PENULISAN HURUF: PENGENALAN DIFTONG PENGENALAN KONSONAN RANGKAP MIAU..

Slide 2

Sistem ejaan bahasa Melayu telah diisytiharkan penggunaannya secara rasmi pada 16 Ogos 1972. Ini adalah hasil kesepakatan bersama Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia. Sistem ejaan tersebut adalah seperti berikut: Huruf vokal: a, e, i, o, u Huruf diftong: ai, au, oi Huruf konsonan: huruf selain huruf vokal Huruf konsonan gabungan: gh, kh, ny, ng, sy

Slide 3

Huruf diftong adalah gabungan dua buah huruf vokal yang menghasilkan bunyi rangkap. Huruf diftong berbentuk ai, au, dan oi. Contoh : Bangau, Pakai, Sengau, Perangai, dsb. Dalam sistem ejaan BM, bahasa Melayu ada tiga fonem diftong yang dilambangkan oleh gabungan dua huruf seperti dalam rajah berikut:

Slide 5

KONSONAN Selain huruf vokal. Dalam sistem ejaan Rumi, ada 26 huruf konsonan. 5 daripadanya memakai huruf gabungan; gh, kh, ng, ny dan sy. Perubahan huruf lama-baharu; ch=c, dh=d, dz=z, sh=sy dan th=s

Slide 6

HURUF KONSONAN..

Slide 8

Gabungan dua huruf konsonan ada 5 buah, yaitu : gh, kh, ng, ny, dan sy. Contohnya : ghaib, khawatir, kumbang nyamuk, syarat,,, dsb. Dikenali sebagai GABUNGAN HURUF KONSONAN

Slide 10

Konsonan-konsonan yang berurutan di dalam sesebuah kata tanpa ada vokal yang disisipkan di antaranya. Dalam perkataan Melayu asli, rangkap konsonan terbatas kepada konsonan jenis sengauan iaitu m,n, ŋ(angan) dan ń(tanya) Pada mulanya, rangkap ini hanya terdapat dalam lingkungan tengah kata

Slide 12

Dengan adanya pengaruh dari bahasa asing, maka timbullah rangkap-rangkap seperti: ks, tr, dr, lm dan sebagainya. Wujud banyak istilah baru melalui Pedoman Ejaan Rumi Baru Bahasa Malaysia Rangkap-rangkap jenis baru tidak terbatas unsurnya kpd 2 sahaja kerana kadang kala tdpt 3 unsur. Rangkap ini boleh berfungsi pada awal, tengah, dan akhir kata. Contohnya:

Slide 14

Rangkap-rangkap itu boleh dikatakan mempunyai pola-pola berikut: Konsonan sisian & getaran + K(K) Konsonan geseran + K(K) Konsonan sengauan + K(K) Konsonan Letupan + K(K) Syarat bagi pola-pola di atas: K pertama dlm K(K) tidak boleh sama dgn konsonan yg mendahuluinya. K yg dikurung itu tidak wajib ada; yakni hanya jika rangkap berkenaan mempunyai 3 unsur.

Slide 15

Konsonan sisian & getaran + K(K) Diwakili oleh konsonan l dan r Terdiri daripada 2 jenis rangkap iaitu: konsonan sisian (l) + K(K) konsonan getaran (r) + K(K) Dengan itu timbullah rangkap2 spt berikut: lp, lk, lm, lt (kulpa, kalka, kulma..) rp, rk, rm, rt, rs, rd (skizokarpa, norma..)

Slide 16

2. Konsonan geseran + K(K) Konsonan geseran diwakili oleh s, th, dan f Rangkap-rangkap bagi pola ini ialah: sp, st, sk, sm (span, star, moluska..) thm (logarithm) ft

Slide 17

3. Konsonan sengauan + K(K) Diwakili oleh mana-mana fomen sengauan (m, n, ny, ng) Rangkap-rangkap bagi pola ini ialah: mb, mp, nt (bomb, hampa..) mf, ns, nk (kariolimfa, varians, bank)

Slide 18

4. Konsonan Letupan + K(K) Dalam pola keempat ini, mana-mana fonem letupan boleh diikuti oleh fonem letupan atau fonem bukan letupan: kt, pt ks (kompleks) tr, dr, pr, kr (trek, draw, profesor..)

Slide 19

Perbezaan Diftong & Konsonan Rangkap

Summary: Ini andrew, classmate aku yang buat.. enjoy learing

URL:
More by this User
Most Viewed