Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών

+45

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών Γ.Φ.

Slide 2

Μπορούν να συγκριθούν όλοι οι αριθμοί μεταξύ τους; Όλοι οι αριθμοί (φυσικοί και δεκαδικοί) μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους.

Slide 3

Σύμβολα ισότητας - ανισότητας Για να εκφράσουμε το αποτέλεσμα της σύγκρισης, χρησιμοποιούμε τα σύμβολα : < είναι μικρότερο = είναι ίσο > είναι μεγαλύτερο π.χ. 9 < 15 8,32 > 7,40 9,2 = 9,2

Slide 4

Αύξουσα και φθίνουσα σειρά Μπορούμε να διατάξουμε (δηλαδή να τοποθετήσουμε στη σειρά) αριθμούς, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της σύγκρισής τους: Από το μικρότερο προς στο μεγαλύτερο (αύξουσα σειρά) Από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο (φθίνουσα σειρά) Π.χ. σε αύξουσα σειρά: 2 < 4 < 6 < 8 < 10 σε φθίνουσα σειρά: 12,3 > 11,5 > 9,8 > 3,5

Slide 5

Χρησιμότητα σύγκρισης και διάταξης αριθμών Η σύγκριση και η διάταξη των αριθμών μας επιτρέπουν να παρεμβάλλουμε έναν ή περισσότερους αριθμούς ανάμεσα σε δύο άλλους . Π.χ. Για να παρεμβάλλουμε έναν αριθμό ανάμεσα στο 3 και το 4, προσθέτουμε από ένα μηδενικό στον κάθε αριθμό. Έτσι γίνονται 3,0 και 4,0 άρα παρεμβάλλονται ανάμεσά τους το 3,1, 3,2, 3,3, ….. Γιάννης Φερεντίνος

URL: