Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

+35

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών Γ.Φ.

Slide 2

Ιδιότητες της πρόσθεσης Στην πρόσθεση των φυσικών και των δεκαδικών αριθμών ισχύουν δύο ιδιότητες, που μας διευκολύνουν στις πράξεις: Η αντιμεταθετική ιδιότητα Η προσεταιριστική ιδιότητα

Slide 3

Αντιμεταθετική ιδιότητα Αν αλλάξουμε τη σειρά των προσθετέων, το αποτέλεσμα της πρόσθεσης δεν αλλάζει. π.χ. 4 + 8 = 8 + 4 = 12

Slide 4

Προσεταιριστική ιδιότητα Αν σε μια πρόσθεση τριών ή περισσότερων αριθμών, αντί να προσθέσουμε τον πρώτο με το δεύτερο αριθμό και το αποτέλεσμα με τον τρίτο, προσθέσουμε πρώτα το δεύτερο αριθμό με τον τρίτο και το αποτέλεσμα με τον πρώτο, το τελικό αποτέλεσμα της πρόσθεσης δεν αλλάζει. π.χ. 15 + 12 + 8 = (15 + 12) + 8 = 27 + 8 = 35 αλλά μπορεί να γίνει και: 15 + 12 + 8 = 15 + (12 + 8) = 15 + 20 = 35

Slide 5

Σε τι μας είναι χρήσιμες οι ιδιότητες της πρόσθεσης; Οι ιδιότητες αυτές μας βοηθούν, όταν πρόκειται να προσθέσουμε τρεις ή περισσότερους αριθμούς: να αλλάξουμε τη σειρά τους και να προσθέσουμε πρώτα αυτούς, που κάνουν την εύρεση του αποτελέσματος είναι ευκολότερη. Να υπολογίζουμε γρήγορα αθροίσματα με πολλούς αριθμούς. π.χ. 34 + 23 + 16 = (34 + 16) + 23 = 50 + 23 = 73

Slide 6

Ισχύουν αυτές οι ιδιότητες στην αφαίρεση; Οι ιδιότητες αυτές δεν ισχύουν στην αφαίρεση. π.χ. Το 23 – 8 δεν μπορεί να γίνει 8 - 23

Slide 7

Αντίθετες πράξεις Η πρόσθεση και η αφαίρεση είναι αντίθετες πράξεις μεταξύ τους. Αυτό μας επιτρέπει: να κάνουμε επαλήθευση της πρόσθεσης χρησιμοποιώντας αφαίρεση Να επαληθεύουμε την αφαίρεση χρησιμοποιώντας πρόσθεση Π.χ. 34,2 – 17,8 = 16,4  17,8 + 16,4 = 34,2 Γιάννης Φερεντίνος

URL: