Ελλειπτικές προτάσεις

+25

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Ελλειπτικές προτάσεις

Slide 2

Ποια είναι τα συστατικά του κέικ; Από τι είναι φτιαγμένο;

Slide 3

Ποια είναι τα συστατικά μιας πρότασης; συστατικός  -ή -ό:  1.αυτός που αποτελεί μέρος ενός όλου  2. (ως ουσ.) το συστατικό:  α. καθεμιά από τις ουσίες από τις οποίες αποτελείται ένα φυσικό προϊόν ή καθεμιά από τις ουσίες ή τα υλικά με τα οποία παρασκευάζεται ένα φάρμακο, ένα φαγητό κτλ.: Tα συστατικά των μεταλλικών νερών έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Φάρμακο με επικίνδυνα συστατικά. Tο κύριο συστατικό του πουρέ είναι η πατάτα.  β. καθένα από τα στοιχεία που αποτελούν ένα σύνολο

Slide 4

Ο τρώει Ο Γιώργος Τα συστατικά της πρότασης Τι κάνει; Τρώει Ρήμα Ποιος τρώει; Ο Γιώργος Υποκείμενο Τι τρώει; Παγωτό Αντικείμενο τρώει παγωτό

Slide 5

Ο Αποστόλης εκλέγεται δήμαρχος. Τι κάνει; Εκλέγεται Ρήμα Τα συστατικά της πρότασης Ποιος; Ο Αποστόλης Υποκείμενο Τι εκλέγεται; Τι ιδιότητα έχει; Είναι δήμαρχος Κατηγορούμενο δήμαρχος

Slide 6

Ο Γιώργος δίνει στη Μαρία. το βιβλίο Τι κάνει; δίνει Ρήμα Ποιος δίνει; Ο Γιώργος Υποκείμενο Τι δίνει; Το βιβλίο Αντικείμενο Σε ποιον το δίνει; Στη Μαρία Β΄ Αντικείμενο δίνει

Slide 7

Απλές προτάσεις Οι απλές προτάσεις έχουν: Ρήμα + Υποκείμενο Ρήμα + Υποκείμενο + Αντικείμενο Ρήμα + Υποκείμενο + Κατηγορούμενο

Slide 8

Οι κύριοι όροι (τα βασικά συστατικά) μιας πρότασης είναι: το Ρήμα το Υποκείμενο το Αντικείμενο ή το Κατηγορούμενο

Slide 9

Ελλειπτική λέγεται μία πρόταση αν της λείπει κάποιος από τους κύριους όρους. Και γιατί να λείπει κάτι;

Slide 10

Για να είμαστε γρήγοροι στο λόγο. Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται…..

Slide 11

Βαριέμαι…. Τι λείπει από την πρόταση; Το Υποκείμενο Εγώ το μάθημα Το Αντικείμενο

Slide 12

Υπέροχο! Τι παρέλειψε ο Μπαγκς Μπάνι; Το Υποκείμενο Το καρότο είναι Το Ρήμα

Slide 13

Τελείωνε…. Ας μη ρωτήσω καλύτερα τι παρέλειψες

Slide 14

Δημιουργία: Ζάρκος Δημήτριος Μίσσιου Γεωργία www.mathitiskaidaskalos.blogspot.com

Tags: γλώσσα

URL: