Οι ακτές της Ελλάδας

+207

No comments posted yet

Comments

Slide 1

©Σουδίας Γιάννης

Slide 2

Ακτογραφικά στοιχεία Οριζόντιος διαμελισμός της Ελλάδας

Slide 3

Κλικ εδώ... Οριζόντιος διαμελισμός: το σύνολο των στοιχείων που διαμορφώνουν το σχήμα των ακτών (χερσόνησοι, ακρωτήρια, κόλποι κ.λπ.) Χερσόνησοι Ακρωτήρια Πορθμοί Κόλποι

Slide 4

Χερσόνησοι χ.Ταυγέτου χ.Αγίου Όρους χ.Σιθωνίας χ.Κασσάνδρας χ.Μαγνησίας χ.Αττικής χ.Αργολίδας Κλικ εδώ...

Slide 5

Ακρωτήρια Ακρωτήριο Άκτιο Ακρωτήριο Δρέπανο Ακρωτήριο Μαλέας Ακρωτήριο Ακρίτας Ακρωτήριο Σούνιο Ακρωτήριο Ταίναρο Ακρωτήριο Καφηρέας Κλικ εδώ...

Slide 6

Πορθμοί Πορθμός Πρέβεζας Πορθμός Ρίου Πορθμός Ευρίπου Κλικ εδώ...

Slide 7

Κόλποι κ.Αλμυρού κ.Κορινθιακός κ.Καβάλας κ.Σαρωνικός κ.Θερμαϊκός κ.Λακωνικός κ.Αμβρακικός Κλικ εδώ... κ.Στρυμονικός κ.Πατραϊκός

Slide 8

Οριζόντιος διαμελισμός: το σύνολο των στοιχείων που διαμορφώνουν το σχήμα των ακτών (χερσόνησοι, ακρωτήρια, κόλποι κ.λπ.) Χερσόνησοι Ακρωτήρια Κόλποι Πορθμοί Κλικ εδώ...

Slide 9

Λιμάνι Κόλπος Όρμος Παραλία Πορθμός Πέλαγος Ακρωτήρι Χερσόνησος Ύφαλος Νησί Σκόπελος Ισθμός Διώρυγα

Slide 10

Λιμάνι Κόλπος Όρμος Παραλία Πορθμός Πέλαγος Ακρωτήρι Χερσόνησος Ύφαλος Νησί Σκόπελος Ισθμός Διώρυγα

Slide 11

Λιμάνι Κόλπος Όρμος Παραλία Πορθμός Πέλαγος Ακρωτήρι Χερσόνησος Ύφαλος Νησί Σκόπελος Ισθμός Διώρυγα

Slide 12

Λιμάνι Κόλπος Όρμος Παραλία Πορθμός Πέλαγος Ακρωτήρι Χερσόνησος Ύφαλος Νησί Σκόπελος Ισθμός Διώρυγα

Slide 13

Λιμάνι Κόλπος Όρμος Παραλία Πορθμός Πέλαγος Ακρωτήρι Χερσόνησος Ύφαλος Νησί Σκόπελος Ισθμός Διώρυγα

Slide 14

Λιμάνι Κόλπος Όρμος Παραλία Πορθμός Πέλαγος Ακρωτήρι Χερσόνησος Ύφαλος Νησί Σκόπελος Ισθμός Διώρυγα

Slide 15

Λιμάνι Κόλπος Όρμος Παραλία Πορθμός Πέλαγος Ακρωτήρι Χερσόνησος Ύφαλος Νησί Σκόπελος Ισθμός Διώρυγα

Slide 16

Λιμάνι Κόλπος Όρμος Παραλία Πορθμός Πέλαγος Ακρωτήρι Χερσόνησος Ύφαλος Νησί Σκόπελος Ισθμός Διώρυγα

Slide 17

Λιμάνι Κόλπος Όρμος Παραλία Πορθμός Πέλαγος Ακρωτήρι Χερσόνησος Ύφαλος Νησί Σκόπελος Ισθμός Διώρυγα

Slide 18

Λιμάνι Κόλπος Όρμος Παραλία Πορθμός Πέλαγος Ακρωτήρι Χερσόνησος Ύφαλος Νησί Σκόπελος Ισθμός Διώρυγα

Slide 19

Λιμάνι Κόλπος Όρμος Παραλία Πορθμός Πέλαγος Ακρωτήρι Χερσόνησος Ύφαλος Νησί Σκόπελος Ισθμός Διώρυγα

Slide 20

Λιμάνι Κόλπος Όρμος Παραλία Πορθμός Πέλαγος Ακρωτήρι Χερσόνησος Ύφαλος Νησί Σκόπελος Ισθμός Διώρυγα

Slide 21

Λιμάνι Κόλπος Όρμος Παραλία Πορθμός Πέλαγος Ακρωτήρι Χερσόνησος Ύφαλος Νησί Σκόπελος Ισθμός Διώρυγα

Slide 22

Λιμάνι Κόλπος Όρμος Παραλία Πορθμός Πέλαγος Ακρωτήρι Χερσόνησος Ύφαλος Νησί Σκόπελος Ισθμός Διώρυγα

Slide 23

Κάνε κλικ σε κάθε βελάκι του χάρτη

Slide 24

Κάνε κλικ σε κάθε βελάκι του χάρτη

Slide 25

Ακτογραφικά στοιχεία Οριζόντιος διαμελισμός της Ελλάδας

Slide 26

©Σουδίας Γιάννης

URL: