ΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

+7

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Τα ουσιαστικά που έχουν τον ίδιο αριθμό συλλαβών στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό , λέγονται ισοσύλλαβα . π.χ. ο χάρ-της ( 2 συλλαβές ) οι χάρ-τες ( 2 συλλαβές ) η μη-λιά ( 2 συλλαβές ) οι μη-λιές ( 2 συλλαβές ) το τρα-πέ-ζι ( 3 συλλαβές ) τα τρα-πέ-ζια ( 3 συλλαβές )   Τα ουσιαστικά που έχουν στην ονομαστική του πληθυντικού μια συλλαβή παραπάνω απ’ ό,τι στην ονομαστική του ενικού αριθμού, λέγονται ανισοσύλλαβα . π.χ. ο μα-νά-βης ( 3 συλλαβές ) οι μα-νά-βη-δες ( 4 συλλαβές ) η α-λε-πού ( 3 συλλαβές ) οι α-λε-πού-δες ( 4 συλλαβές ) το τέ-ρας ( 2 συλλαβές ) τα τέ-ρα-τα ( 3 συλλαβές )

Slide 2

ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΑΝΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Slide 3

ΘΗΛΥΚΑ ΑΝΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Slide 4

ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΑΝΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

URL: