2.13 Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5

+128

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Περσίδου Φρόσω και των αριθμών μέχρι το 5 Πρόσθεση και ανάλυση ΠΑΤΑ ΚΛΙΚ

Slide 2

Πόσα είναι όλα; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 1 4 3 κάνουν και και 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 3

2 4 2 κάνουν και και Πόσα είναι όλα; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 4

Πόσα είναι όλα; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 1 5 4 κάνουν και και 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 5

Πόσα είναι όλα; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 2 5 3 κάνουν και και 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 6

Πόσα είναι όλα; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 1 και και και κάνουν 4 1 και 1 1 και 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0 και

Slide 7

Πόσα είναι όλα; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 2 4 2 κάνουν και και 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 8

Πόσα είναι όλα; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. και 2 και και κάνουν 5 1 και 1 1 και 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0 και

Slide 9

Παρατήρησε την εικόνα. Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 1 3 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 10

Παρατήρησε την εικόνα. Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 1 4 1 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 11

Παρατήρησε την εικόνα. Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 5 2 1 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 12

Παρατήρησε την εικόνα. Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 1 5 1 3 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 13

Μπράβο! Πάτα κλικ εδώ, αν θέλεις να παίξεις ένα ακόμη παιχνίδι.

Summary: Διαδραστικό παιχνίδι Μαθηματικών

Tags: εκπαιδευτικό παιχνίδι μαθηματικά α΄ πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5

URL:
More by this User
Most Viewed