Повествование,описание

+15

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Текст повествование. Текст описание Български език 3 клас, Булвест

Slide 2

Сред градината расло златно дърво. Един цар имал хубава градина. То раждало златни ябълки. Ала нещо идвало и ги изяждало. Златната ябълка Зад.1 Подредете изреченията в текст. Поставете му заглавие

Slide 3

Кучето хванало лисицата за опашката. Лисицата цял ден се излежавала, я врабчето засяло житото. Лисицата взела всичкото жито, а на врабчето дала само няколко зрънца. Лисицата легнала да спи, а врабчето ожънало житото. Зад.1 Съставете изречения по картините на приказката „Съдружници“. Подредете ги в текст

Slide 4

Кои са героите в текста? Какви качества притежават? Как разбрахте какви качества притежават? Какво правят?

Slide 5

Текст повествование В текста има герои, разказва се случка, използват се повече глаголи Текст описание Разкриват се признаци и качества на предмет, животно, растение, човек. Използват се повече съществителни и прилагателни имена.

Slide 6

Кой от двата текста е описание и в кой е разказана случка? текст повествование текст описание Врабче Зима е. Всички се приби-рат на топло. Само врабчето подскача навън. Босичко е. Отварям прозореца и му хвърлям трошици. Чудя се защо ли не отли-та на юг? Врабче Врабчето е малка птичка. Има сиво-кафява окраска на перата. Строи си гнездото по дърве-та, дупки и комини. Храни се с мушици, семенца и трошици. Врабчето не е прелетна птица.

Slide 7

Малкото борче растеше. Но си растеше самичко, настрана, не се вслушваше нито в песните на птичките, нито в шума на вековните дървета. “Аз съм гордо борче” – казваше си то. Борът расте на сухи и влажни места. На височина достига до 35 м. Кората му е сиво-кафява до червеникава. Борът е вечнозелен, защото игличките му остават по клончетата и не опадат едновременно през годината. Кой текст е описание и кой – повествование?

Slide 8

Зад.6 Припомнете си приказката „Паничка мед“. Определете коя част е описание и коя – повествование. Работа в учебната тетрадка Зад. 1 Препишете текста описание. Беше топъл есенен ден. През отворените прозорци на учебната стая надничаха узрели слънчогледи.

Slide 9

Работа в учебната тетрадка Зад. 2 Прочетете повествователния текст. Кои са тримата герои в него? Влезе учителят с цял куп нови учебници. Учениците започнаха да викат от радост. Учителят раздаде на всички, които бяха внесли пари, по една хубава читанка, изпъстрена с чудесни картинки…. Учителят, Матейчо, Димчо

Slide 10

Работа в учебната тетрадка Зад. 3 Означете в какъв ред се извършват действията на героите. Димчо получава награда за добрата си постъпка. Матейчо не получава читанка. Димчо занася на учителя си спестените пари. 3 2 1

Slide 11

Работа в учебната тетрадка Зад. 4 Напишете качествата на Димчо. Димчо е трудолюбив, защото през лятото е работил. Той е добър, милостив и състрадателен, защото иска да помогне на приятеля си.

Slide 12

Припомнете си приказката „Двеста и двайсет хитрини“ Какъв е този текст? Има герои. Има случка. Използват се повече глаголи Текстът е повествователен

Slide 13

Да направим описание на таралежа Таралеж Описание Таралежът е диво животно. Той е дребничък. Има издължена муцунка, малки заострени ушички и къси краченца. Коремчето му е бяло, а гърбът му е покрит с бодли.

Slide 14

Домашна работа – за сряда Напишете описание на лисицата Лисица Описание Лисицата е диво животно. Има……

URL: