5. ЗВУКОВЕТЕ И БУКВИТЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК- 2 КЛ

+16

No comments posted yet

Comments

imur2kl (4 years ago)

ИЗТЕГЛИ ОТТУК: http://bglog.net/nachobrazovanie/post/5--%D0%97%D0%92%D0%A3%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%95-%D0%98-%D0%91%D0%A3%D0%9A%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%92-%D0%91%D0%AA%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%AF-%D0%95%D0%97%D0%98%D0%9A--2%D0%9A%D0%9B

Slide 2

Открий думите. б у к в и з в у к о в е Свържи с картинките.

Slide 3

Да ви се похваля, имам чисто нов лаптоп, но нещо не е наред. Вчера Мишо ми пише по скайп да ме пита за домашното. Аз му отговарям, че имаме да учим за ,,кос“, а излиза ,,сок“. Пиша, че съм станал ,,роб“ на книгите, а излиза ,,бор“. Позагледах се малко и ми стана ясно. Ха, да ви видя и вас

Slide 4

1. Прочети думите в прав и обратен ред. Препиши ги. лак лов лебед осем топ потоп кос

Slide 5

2. За кои два звука няма клавиши? Защо? р л м н й б п в ф г к д т ж ш з с дж ч дз ц х а ъ о у е и щ ю я ь гласни съгласни Какво означават буквите Ю, Я, Щ, Ь? Напишете думи в които гласните звукове не се повтарят.

Slide 6

3. Открий излишната буква и запиши думата.

Slide 7

4. Напишете думите. От звуковете означени с точка ще получите дума, название на горско животно.

Slide 8

5. Препиши пропуснатите думи. /за проверка- щракни върху локвичката/ При кои букви може да се сгреши?

Slide 9

6. Разбирате ли последните думи на героя? Кои звукове не се чуват ясно? Защо? Вижте, карам без ръце! А сега без крака…. А шега беш жъби…

URL: