Τα ζευγαράκια των αριθμών

+7

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Από το 3 μέχρι το 10 Τα ζευγαράκια των αριθμών

Slide 2

Τα ζευγαράκια του 3 3

Slide 3

Τα ζευγαράκια του 3 0 και 3 3 και 0

Slide 4

Τα ζευγαράκια του 3 1 και 2 2 και 1

Slide 5

Τα ζευγαράκια του 3 0 και 3 3 και 0 1 και 2 2 και 1

Slide 6

Τα ζευγαράκια του 4 4

Slide 7

Τα ζευγαράκια του 4 0 και 4 4 και 0

Slide 8

Τα ζευγαράκια του 4 1 και 3 3 και 1

Slide 9

Τα ζευγαράκια του 4 2 και 2

Slide 10

Τα ζευγαράκια του 4 0 και 4 4 και 0 1 και 3 3 και 1 2 και 2

Slide 11

Τα ζευγαράκια του 5 5

Slide 12

Τα ζευγαράκια του 5 0 και 5 5 και 0

Slide 13

Τα ζευγαράκια του 5 1 και 4 4 και 1

Slide 14

Τα ζευγαράκια του 5 2 και 3 και 3 2

Slide 15

Τα ζευγαράκια του 5 0 και 5 5 και 0 1 και 4 4 και 1 2 και 3 3 και 2

Slide 16

Τα ζευγαράκια του 6 6

Slide 17

Τα ζευγαράκια του 6 0 και 6 και 6 0

Slide 18

Τα ζευγαράκια του 6 1 και 5 και 5 1

Slide 19

Τα ζευγαράκια του 6 2 και 4 και 4 2

Slide 20

Τα ζευγαράκια του 6 3 και 3

Slide 21

Τα ζευγαράκια του 6 0 και 6 1 και 5 2 και 4 3 και 3 6 και 0 5 και 1 4 και 2

Slide 22

Τα ζευγαράκια του 7 7

Slide 23

Τα ζευγαράκια του 7 0 και 7 7 και 0

Slide 24

Τα ζευγαράκια του 7 1 και 6 6 και 1

Slide 25

Τα ζευγαράκια του 7 2 και 5 και 5 2

Slide 26

Τα ζευγαράκια του 7 3 και 4 και 3 4

Slide 27

Τα ζευγαράκια του 7 0 και 7 1 και 6 2 και 5 3 και 4 7 και 0 6 και 1 5 και 2 4 και 3

Slide 28

Τα ζευγαράκια του 8 8

Slide 29

Τα ζευγαράκια του 8 0 και 8 8 και 0

Slide 30

Τα ζευγαράκια του 8 1 και και 1 7 7

Slide 31

Τα ζευγαράκια του 8 2 και 6 6 και 2

Slide 32

Τα ζευγαράκια του 8 3 και 5 5 και 3

Slide 33

Τα ζευγαράκια του 8 4 και 4

Slide 34

Τα ζευγαράκια του 8 0 και 8 8 και 0 1 και 7 7 και 1 2 και 6 6 και 2 3 και 5 5 και 3 4 και 4

Slide 35

Τα ζευγαράκια του 9 9

Slide 36

Τα ζευγαράκια του 9 0 και 9 9 και 0

Slide 37

Τα ζευγαράκια του 9 1 και 8 8 και 1

Slide 38

Τα ζευγαράκια του 9 2 και 7 7 και 2

Slide 39

Τα ζευγαράκια του 9 3 και 6 6 και 3

Slide 40

Τα ζευγαράκια του 9 4 και 5 5 και 4

Slide 41

Τα ζευγαράκια του 9 0 και 9 1 και 8 2 και 7 3 και 6 4 και 5 9 και 0 8 και 1 7 και 2 6 και 3 5 και 4

Slide 42

Τα ζευγαράκια του 10 10

Slide 43

Τα ζευγαράκια του 10 0 και 10 10 και 0

Slide 44

Τα ζευγαράκια του 10 1 και 9 9 και 1

Slide 45

Τα ζευγαράκια του 10 2 και 8 8 και 2

Slide 46

Τα ζευγαράκια του 10 3 και 7 7 και 3

Slide 47

Τα ζευγαράκια του 10 4 και 6 6 και 4

Slide 48

Τα ζευγαράκια του 10 5 και 5

Slide 49

Τα ζευγαράκια του 10 0 και 10 1 και 9 2 και 8 3 και 7 4 και 6 10 και 0 9 και 1 8 και 2 7 και 3 6 και 4 5 και 5

Slide 50

Ώρα για λίγη εξάσκηση!...

Slide 51

3 + 1 4 Βρες σε ποιον αριθμό ανήκει το ζευγαράκι =

Slide 52

Βρες σε ποιον αριθμό ανήκει το ζευγαράκι 2 + 5 7 =

Slide 53

Βρες σε ποιον αριθμό ανήκει το ζευγαράκι + 3 2 5 =

Slide 54

Βρες σε ποιον αριθμό ανήκει το ζευγαράκι 4 + 4 8 =

Slide 55

Βρες σε ποιον αριθμό ανήκει το ζευγαράκι 3 + 7 10 =

Slide 56

Βρες σε ποιον αριθμό ανήκει το ζευγαράκι + 6 0 6 =

Slide 57

4 + 1 Βρες σε ποιον αριθμό ανήκει το ζευγαράκι 5 =

Slide 58

Βρες σε ποιον αριθμό ανήκει το ζευγαράκι 8 + 2 10 =

Slide 59

7 + 2 9 Βρες σε ποιον αριθμό ανήκει το ζευγαράκι =

Slide 60

3 + 4 Βρες σε ποιον αριθμό ανήκει το ζευγαράκι 7 =

Slide 61

Τέλος

URL:
More by this User
Most Viewed