2.14α Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων

+116

No comments posted yet

Comments

Slide 1

+ = με τη χρήση συμβόλων Γραφή της πρόσθεσης ΠΑΤΑ ΚΛΙΚ Περσίδου Φρόσω

Slide 2

1 2 1 = + Πόσα είναι όλα; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 3

Πόσα είναι όλα; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 1 3 2 = + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 4

Πόσα είναι όλα; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 1 4 3 = + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 5

Πόσα είναι όλα; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 1 5 4 = + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 6

Πόσα είναι όλα; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 2 3 1 = + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 7

2 4 2 = + Πόσα είναι όλα; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 8

Πόσα είναι όλα; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 2 5 3 = + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 9

Πόσα είναι όλα; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 3 4 1 = + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 10

Πόσα είναι όλα; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 4 5 1 = + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 11

… 2 … 3 … Πόσα είναι όλα; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 5 + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 12

… … 3 … 2 Πόσα είναι όλα; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 5 + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 13

4 5 + 1 = Συμπλήρωσε τους αριθμούς που λείπουν, για να ισχύουν οι ισότητες. Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 14

3 5 + 2 = Συμπλήρωσε τους αριθμούς που λείπουν, για να ισχύουν οι ισότητες. Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 15

Μπράβο! Πάτα κλικ εδώ, αν θέλεις να παίξεις ένα ακόμη παιχνίδι.

Summary: Διαδραστικό παιχνίδι Μαθηματικών

Tags: εκπαιδευτικό παιχνίδι μαθηματικά α΄ γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων

URL:
More by this User
Most Viewed