ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ Εργασία για το μάθημα των Θρησκευτικών Παπίας Θανάσης

Slide 2

Τα χερουβείμ ή χερουβίμ (Εβρ. כרוב‎, χερούβ στον ενικό) είναι υψηλόβαθμα αγγελικά ή πνευματικά πλάσματα στην υπηρεσία του Θεού. Τι είναι τα χερουβείμ Χερουβείμ στην Αγία Σοφία Κων\πολης

Slide 3

α) πρόκειται για αγγελικά πλάσματα, ή αγγελιοφόρους, β) περιστοιχίζουν τον θρόνο του Θεού, δηλαδή βρίσκονται ενώπιον της παρουσίας του Θεού, έτοιμα να εκπληρώσουν οποιαδήποτε εντολή Του και γ) αποτελούν μέρος του ουράνιο άρματος του Θεού (Ιεζεκιήλ 1:5-28· 9:3· 10:1-22· 11:22). Έργο τους

Slide 4

Ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης στο έργο του «Περί της ουρανίου Ιεραρχίας» λέει ότι η Εβραϊκή λέξη "χερουβείμ" ερμηνεύεται στα Ελληνικά σαν "πλήθος γνώσεως" ή "απόσταγμα σοφίας". Γι αυτό και στην Ορθόδοξη εικονογραφία, τα χερουβείμ εμφανίζονται ως «πολυόμματα», δηλαδή ως αγγελική μορφή περιτριγυρισμένη με πολλά μάτια. Χαρακτηριστικά

Slide 5

είναι δημιουργήματα του Θεού και ήρθαν στην ύπαρξη πριν από τον υλικό κόσμο μαζί με τα άλλα τάγματα. Τα κεφάλαια 1 και 10 του βιβλίου του Ιεζεκιήλ περιγράφουν τα «τέσσερα όντα» (Ιεζεκιήλ 1:5) ως Χερουβείμ (Ιεζεκιήλ 10). Κάθε ένα είχε τέσσερα πρόσωπα – από έναν άνδρα, ένα λιοντάρι, ένα βόδι και έναν αετό (Ιεζεκιήλ 1:10, επίσης 10:14) – και το καθένα είχε τέσσερις φτερούγες. Στην εμφάνισή τους, τα Χερουβείμ ήταν «ομοίωμα ανθρώπου» (Ιεζεκιήλ 1:5). Αυτά τα Χερουβείμ χρησιμοποιούσαν δύο από τις φτερούγες τους για να πετάνε και τις άλλες δύο για να καλύπτουν τα σώματά τους (Ιεζεκιήλ 1:6, 11, 23). Κάτω από τις φτερούγες τους τα Χερουβείμ φαίνεται να έχουν τη μορφή ή την ομοιότητα του χεριού ενός ανθρώπου (Ιεζεκιήλ 1:8, 10:7-8, 21).

Slide 6

Τα Χερουβείμ αναφέρονται για πρώτη φορά στην Αγία Γραφή στη Γένεση 3:24 «Και έδιωξε τον Αδάμ• και στα ανατολικά τού παραδείσου της Εδέμ έβαλε τα Χερουβείμ, και τη ρομφαία τη φλόγινη, την περιστρεφόμενη, για να φυλάττουν τον δρόμο τού δέντρου τής ζωής.» Τα Χερουβείμ στην Αγία Γραφή

Slide 7

Πριν την αποστασία του, ο Σατανάς ήταν ένα Χερουβείμ (Ιεζεκιήλ 28:12-15). Η σκηνή του μαρτυρίου, ο ναός και αντικείμενά του περιείχαν πολλές παραστάσεις από Χερουβείμ (Έξοδος 25:17-22, 26:1, 31, 36:8, Α΄ Βασιλέων 6:23-35, 7:29-36, 8:6-7, Α΄ Χρονικών 28:18, Β΄ Χρονικών 3:7-14, 3:10-13, 5:7-8, Προς Εβραίους 9:5).

Slide 8

Στη Θεία Λειτουργία τα Χερουβίμ υποδέχονται το βασιλιά του σύμπαντος Χριστό, τον οποίο αόρατα δορυφορούν (περιβάλλουν) και εικονίζονται μαζί με τους άλλους αγγέλους στη γύρω ζώνη κάτω από τον Παντοκράτορα του τρούλου να επιτελούν την ουράνια Θεία λειτουργία Τα Χερουβείμ στη λατρεία

Slide 9

"Οἱ τὰ Χερουβεὶμ μυστικῶς εικονίζοντες καὶ τῇ Ζωοποιῷ Τριάδι τὸν Τρισάγιον ὕμνον προσᾴδοντες πᾶσαν τὴν βιωτικὴν ἀποθώμεθα μέριμναν ὠς τὸν βασιλέα τῶν ὃλων ὑποδεξόμενοι ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν• Ἀλληλούϊα.", Χερουβικός ύμνος http://www.youtube.com/watch?v=9vp6kvcSyt4 «Εμείς που εικονίζουμε μυστικά τα χερουβείμ και ψάλλουμε στη ζωοποιό Τριάδα τον τρισάγιο ύμνο, ας αφήσουμε εδώ και τώρα κάθε βιοτική φροντίδα για να υποδεχθούμε τον Βασιλέα των όλων, που αόρατα συνοδεύεται από τις αγγελικές τάξεις. Αλληλούϊα».

Slide 10

www.gotquestions.org/Greek/Greek-cherubim.html http://el.wikipedia.org Βιβλίο μαθητή Ά Λυκείου Πηγές

Slide 11

Τέλος

URL: