2.14β Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων - Πρόσθεση στην αριθμογραμμή

+74

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Περσίδου Φρόσω = 4 2 με τη χρήση συμβόλων 2 2 + 2 0 2 3 4 5 1 + Γραφή της πρόσθεσης ΠΑΤΑ ΚΛΙΚ

Slide 2

2 1 = + 1 1 + 1 Πόσα είναι όλα; Πάτα κλικ στον Μπάρνυ, παρατήρησε τι κάνει, πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 3

Πόσα είναι όλα; Πάτα κλικ στον Μπάρνυ, παρατήρησε τι κάνει, πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. = 2 + 1 1 3 2 + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 4

Πόσα είναι όλα; Πάτα κλικ στον Μπάρνυ, παρατήρησε τι κάνει, πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 3 + 1 1 4 3 = + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 5

5 = Πόσα είναι όλα; Πάτα κλικ στον Μπάρνυ, παρατήρησε τι κάνει, πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. + 1 4 1 4 + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 6

1 Πόσα είναι όλα; Πάτα κλικ στον Μπάρνυ, παρατήρησε τι κάνει, πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 3 + 2 2 1 = + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 7

4 Πόσα είναι όλα; Πάτα κλικ στον Μπάρνυ, παρατήρησε τι κάνει, πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 2 + 2 2 2 = + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 8

5 Πόσα είναι όλα; Πάτα κλικ στον Μπάρνυ, παρατήρησε τι κάνει, πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. + 2 3 2 3 = + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 9

4 Πόσα είναι όλα; Πάτα κλικ στον Μπάρνυ, παρατήρησε τι κάνει, πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 1 + 3 3 1 = + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 10

5 Πόσα είναι όλα; Πάτα κλικ στον Μπάρνυ, παρατήρησε τι κάνει, πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. + 4 1 4 1 = + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 11

5 Πόσα είναι όλα; Πάτα κλικ στον Μπάρνυ, παρατήρησε τι κάνει, πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. + 3 2 3 2 = + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 12

Μπράβο! Πάτα κλικ εδώ, αν θέλεις να παίξεις ένα ακόμη παιχνίδι.

Summary: Διαδραστικό παιχνίδι Μαθηματικών

Tags: εκπαιδευτικό παιχνίδι μαθηματικά α΄ γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων πρόσθεση στην αριθμογραμμή

URL:
More by this User
Most Viewed