Οι εγκλίσεις

+79

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Οι εγκλίσεις Γ.Φ.

Slide 2

Τι είναι οι εγκλίσεις; Εγκλίσεις ονομάζουμε τις μορφές που παίρνει το ρήμα, για να φανερώσει πώς παρουσιάζεται το νόημά του από τον ομιλητή.

Slide 3

Πόσες και ποιες είναι οι εγκλίσεις; Οι εγκλίσεις είναι τρεις: η οριστική η υποτακτική η προστακτική

Slide 4

Η οριστική Φανερώνει το πραγματικό, το βέβαιο. Χρησιμοποιείται επίσης για να δείξει μια ενέργεια η οποία επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά π.χ. Το μάθημα τέλειωσε. Ο Κώστας είναι άριστος μαθητής. Ανακατεύουμε καλά τα υλικά. Η οριστική παίρνει άρνηση δε(ν)

Slide 5

Η υποτακτική Φανερώνει αυτό που θέλουμε να γίνει, αυτό που περιμένουμε να γίνει. Σχηματίζεται παίρνοντας μπροστά από το ρήμα ένα από τα μόρια ας, να ή έναν από τους συνδέσμους αν, όταν, για να, άμα, πριν π.χ. Ας πηγαίνουμε. Όταν μεγαλώσεις, θα καταλάβεις Να σπουδάσεις, να μορφωθείς.

Slide 6

Η υποτακτική Υποτακτική έχουν τρεις χρόνοι και στην ενεργητική και στην παθητική φωνή: ο ενεστώτας (να λύνω, να λύνομαι) ο αόριστος (να λύσω, να λυθώ) ο παρακείμενος (να έχω λύσει, να έχω λυθεί) Η υποτακτική παίρνει άρνηση μη(ν)

Slide 7

Η προστακτική Φανερώνει προσταγή, παράκληση ή ευχή. Η προστακτική έχει μόνο δύο πρόσωπα: β΄ ενικό, β΄ πληθυντικό Έχει μόνο δύο χρόνους και στην ενεργητική και στην παθητική φωνή: ενεστώτας αόριστος Π.χ. Σταθείτε. Κοιμήσου, παιδί μου. Πήγαινε στο καλό, φίλε μου.

Slide 8

Κι άλλες «εγκλίσεις» Σαν εγκλίσεις λογαριάζονται: το απαρέμφατο η μετοχή

Slide 9

Το απαρέμφατο Χρησιμεύει για να σχηματίζονται οι συντελεσμένοι χρόνοι : Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος μέλλοντας Π.χ. έχω λύσει Είχα λύσει Θα έχω λύσει

Slide 10

Η μετοχή Είναι ρηματικός τύπος : Άκλιτος, στην ενεργητική φωνή π.χ. (παίζοντας, περνώντας) Κλιτός στην παθητική φωνή στο ενεστώτα και τον παρακείμενο π.χ. (λυμένος –η –ο, χρησιμοποιημένος –η -ο) Γιάννης Φερεντίνος

URL: