Αποτελεσματικές – Συμπερασματικές προτάσεις

+47

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Αποτελεσματικές - Συμπερασματικές προτάσεις Γ.Φ.

Slide 2

Ποιες είναι οι αποτελεσματικές - συμπερασματικές προτάσεις; Οι προτάσεις που φανερώνουν ποιο είναι το αποτέλεσμα της πρότασης που προηγήθηκε λέγονται δευτερεύουσες αποτελεσματικές - συμπερασματικές προτάσεις.

Slide 3

Με ποιες λέξεις εισάγονται; Εισάγονται με τους συνδέσμους ώστε (ώστε να…), που (που να…). Το αποτέλεσμα μπορούμε να το δηλώσουμε και με τα σχετικά προτασιακά επιρρήματα και τις φράσεις : έτσι, επομένως, συνεπώς, ως εκ τούτου, κατά συνέπεια, με αποτέλεσμα να…

Slide 4

Παραδείγματα Έδωσε τόσο σαφείς οδηγίες, ώστε δε δυσκολευτήκαμε να το βρούμε. Είναι τόσο απασχολημένος, που δεν έχει χρόνο για να ξεκουραστεί. Είναι πολύ ικανός, με αποτέλεσμα να τα καταφέρνει σε όλα εξίσου καλά. Γιάννης Φερεντίνος

URL: