Звук и буква Йй

+143

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Звук и буква Йй

Slide 2

Да съберем частите от пъзела! 

Slide 4

Направи звуков модел на думата.

Slide 5

7б., 7зв., 3ср. 5б., 5зв., 2ср. 5б., 5зв., 2ср. Колко букви, колко звука, колко срички?

Slide 6

6б., 6зв., 2ср. 6б., 6зв., 2ср. Колко букви, колко звука, колко срички?

Slide 7

Да прочетем сричките.

Slide 11

Да прочетем думите. лай

Slide 12

Да прочетем думите. най

Slide 13

Да прочетем думите. май

Slide 14

Да прочетем думите. рой

Slide 15

Да прочетем думите. мой

Slide 16

Внимание!!! мой мои

Slide 17

Да прочетем изреченията. Лейла има ролери.

Slide 18

Да прочетем изреченията. Райна намери малини.

Slide 19

Да прочетем изреченията. Лоли е умна маймуна.

Slide 20

Да прочетем текста. – Налей на Мими. – Налей на Еми. – Налей и на Йоана.

Slide 21

Състави изречения.

Slide 22

Поздравления! Да попеем заедно! Ползвани материали – от буквара на изд. Просвета и от интернет.

URL: