ceramah SPM 2009 (New Vision)

+40

No comments posted yet

Comments

Slide 3

KERTAS SEJARAH MUDAH TAPI TAK DIMINATI

Slide 4

SEJARAH… SEJARAH!!!!!

Slide 5

Apakah yang akan dibincangkan dalam teknik menjawab soalan SPM ini ????? FORMAT KERTAS SEJARAH SPM ANALISA SOALAN LEPAS DAN BAB-BAB PENTING STRATEGI MENJAWAB SOALAN KERTAS 1 TEKNIK MENJAWAB SOALAN KERTAS 2 LATIHAN MENJAWAB SOALAN STRUKTUR DAN ESEI

Slide 6

FORMAT KERTAS SEJARAH SPM KERTAS SEJARAH SPM KOD 1249 TERBAHAGI KEPADA 2 KERTAS Kertas 1 – 1249/1 Kertas 2 – 1249/2

Slide 7

KERTAS 1 Kertas objektif Tempoh masa = 1 jam 40 soalan Lebih kurang 2-3 soalan dari setiap bab Merangkumi sukatan pelajaran Ting 4 dan Ting 5

Slide 8

Contoh Soalan Objektif SPM 2006 soalan no 2 Apakah bukti arkeologi yang menyokong pernyataan di atas? A. Cop Mohor C. Tembikar tanah B. Batu Bersurat D. Gendang gangsa Masyarakat Indus telah menjalankan hubungan perdagangan dengan Maysarakat Mesopotamia

Slide 9

BENTUK SOALAN OBJEKTIF I dan II II dan III III dan IV I dan IV Aneka Pelengkap ( 2 pilihan jawapan ) SPM 2008 hanya ada 2 soalan bentuk ini A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

Slide 10

Contoh Soalan Objektif SPM 2006 soalan no 20 Apakah kesan pengenalan akta di atas terhadap orang Melayu? Peningkatan taraf hidup Penerokaan kawasan baru Pengekalan pemilikan tanah Pengekalan aktiviti pertanian tradisional. A. I dan II C. III dan IV B. II dan III D. I dan IV 25 November 1913 – Akta Tanah Simpanan Melayu

Slide 11

Aneka Pelengkap ( Tiga Pilihan Jawapan ) I , II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV BENTUK SOALAN OBJEKTIF TIADA BENTUK SOALAN OBJEKTIF INI DALAM PEPERIKSAAN SPM 2008

Slide 12

Contoh Soalan Objektif SPM 2004 soalan no19 Mengapakah pengusaha Eropah dan Cina menguasai pertanian komersial di Tanah Melayu pada awal abad ke-19? Tempoh pajakan yang lama Memiliki modal yang banyak Pekerja mahir mudah diperoleh Mendapat konsesi tanah yang luas. A. I, II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. II, III dan IV

Slide 13

GUNAKANLAH BUKU TEKS

Slide 15

Buat latihan objektif Tanda jawapan yang dipilih Cari jawapan daripada buku teks Cuba buat latihan yang sama sekali, dua kali, tiga kali ….. Buat secara berterusan sama ada soalan topikal atau modul SPM InsyaAllah anda akan menguasai pelajaran

Slide 16

CONTOH SOALAN OBJEKTIF BAB 1 SPM 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Slide 17

1. Apakah faktor yang membawa kepada keruntuhan kerajaan Mesopotamia? A. Penguasaan Parsi B. Perluasan Tamadun India C. Rampasan kuasa golongan pendeta D. Kemusnahan Taman Tergantung Babylon (SPM 2004) m/s 11 A

Slide 18

ms 12,19,31 B

Slide 19

C m/s 14

Slide 20

2005 TIADA SOALAN

Slide 21

(SPM 2006) Pada tahun 1922, pengkaji Mesir Purba Howard Carter menemui mayat Tutankhamun II yang diselaputi emas. m/s 20 B

Slide 22

Masyarakat Indus telah menjalankan hubungan perdagangan dengan masyarakat Mesopotamia A m/s 26

Slide 23

Mesopotamia Indus Mesir Purba m/s 27 A

Slide 24

m/s 32 A

Slide 25

(SPM 2007) m/s 21/22 C

Slide 26

m/s 31 C

Slide 27

SPM 2008 2.Apakah kepentingan kandungan karya The art of War yang ditulis oleh Sun Tzu kepada masyarakat hari ini? A. Menerangkan tentang sistem pemerintahan B. Mengatur strategi perniagaan C. Menentukan bentuk hubungan luar D. Membantu pelaksanaan peperiksaan awam m/s 33 B

Slide 28

BUAT ANALISA SOALAN LEPAS UNTUK MENJAWAB SOALAN KERTAS 2

Slide 29

FOKUS BAB TINGKATAN 4

Slide 30

Bab fokus 2009 Bab 3 Bab 6 Bab 7 Bab 9 Bab 5 Tingkatan 4

Slide 31

FOKUS BAB TINGKATAN 5

Slide 32

Bab fokus 2008 Tingkatan 5 Bab 3 Bab 7 Bab 5 Bab 6 Bab 9 Bab 1

Slide 33

KERTAS 2 Ada 2 bahagian Bahagian A 4 soalan struktur (40 Markah) Merangkumi Sukatan Pelajaran Ting 4 dan 5 Jawab SEMUA soalan bahagian A

Slide 34

KERTAS 2 Bahagian B 5 soalan esei Merangkumi Sukatan Pelajaran Ting 4 dan 5 Jawab TIGA soalan sahaja (60 markah) 2 atau 3 soalan dari Sukatan Pelajaran Ting 4 2 atau 3 soalan dari Sukatan Pelajaran Ting 5

Slide 35

Contoh soalan struktur tingkatan 4 SPM 2006 Soalan no 1

Slide 36

Penyebaran Islam di Makkah Secara Rahsia Secara Terbuka Rajah di atas menunjukkan penyebaran Islam di Makkah. Nyatakan dua pihak yang menerima Islam secara rahsia …………………………………… …………………………………… b. Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w berdakwah secara rahsia? ………………………………………. ……………………………………… ……………………………………… c. Bagaimanakah penyebaran dakwah secara terbuka dilakukan oleh nabi Muhammad s.a.w.? ……………………………………….. ………………………………………. d. Mengapakah orang Arab Quraisy Makkah menentang dakwah Islamiah oleh Nabi Muhammad s.a.w.? …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………..

Slide 37

Sahabat yang rapat Kaum kerabat Ahli keluarga/isteri nabi/anak nabi/bapa saudara nabi Golongan bawahan seperti hamba Segelintir golongan bangsawan Tokoh Quraisy Nama-nama tokoh/Abu Bakar/Ali/khadijah Nyatakan dua pihak yang menerima Islam secara rahsia

Slide 38

b. Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w berdakwah secara rahsia? Bilangan penganut Islam masih sedikit Mengelakkan penentangan/ tidak mahu diganggu Strategi penyebaran Islam Bimbang Islam dihancurkan Islam baru dikenali

Slide 39

c. Bagaimanakah penyebaran dakwah secara terbuka dilakukan oleh nabi Muhammad s.a.w.? Mengadakan majlis ceramah Bermusyawarah dengan para sahabat Perjumpaan dengan orang ramai di Bukit Safa dakwah di Bukit Safa Perbahasan Menerangkan tentang Islam/memperkenalkan ilmu agama. Dakwah kepada keluarga Abdul Mutalib Pelbagai pendekatan dakwah – lemah lembut/ memujuk/ mebandingkan nilai akhlak/ tidak memaksa/ menunjuk teladan/ membaca ayat al-Quran/ menanam keimanan

Slide 40

Perbezaan dari segi kepercayaan/amalan Prinsip persamaan taraf sesama manusia/ bertentangan sistem sosial Konsep persaudaraan Islam Tanggapan salah terhadap tugas Nabi Muhammad Menjejas/ mengugat ekonomi orang Arab Quraisy Makkah/ pembuatan patung merosot Larangan terhadap akhlak yang keji Menggugat kedudukan dan pengaruh keluarga/ kabilah d. Mengapakah orang Arab Quraisy Makkah menentang dakwah Islamiah oleh Nabi Muhammad s.a.w.?

Slide 41

Contoh soalan struktur tingkatan 4 SPM 2006 Soalan no 2

Slide 42

Bertani/ bercucuk tanam/ bersawah/ berkebun Mengumpul hasil hutan/ meramu Menangkap ikan Melombong Menternak binatang Bertukang kayu/ perahu/ logam Kraftangan/ tenun/ sulam 2 ( a ) Berikan 3 aktiviti ekonomi sara diri masyarakat Melayu tradisional 3m Pelbagai pekerjaan zaman tradisional–penambang/ bomoh/ pawang/ penebangpokok/ tanam orang mati

Slide 43

Pertukaran barang/ sistem barter Kenduri kendara Pembayaran zakat Sedekah/ hadiah/ beri pada orang lain Disimpan untuk satu tempoh tertentu Memastikan kelangsungan bekalan makanan/ dijadikan benih/ diproses – ikan kering/pekasam/belacan 2 ( b ) Bagaimanakah masyarakat tradisonal menggunakan lebihan pengeluaran aktiviti ekonomi sara diri 3m Menjual/ menjaja/ berdagang

Slide 44

Kekurangan modal Berskala kecil Teknologi mudah/ peralatan tradisional Tenaga kerja terhad Pasaran kecil Kekurangan pengetahuan / tiada kepakaran 2 ( c ) Mengapakah masyarakat Melayu tradisional lebih tertumpu kepada aktiviti ekonomi sara diri? 4 m Lebih tertumpu kepada aktiviti keluarga Dasar British – [tidak beri peluang; menyekat orang Melayu; tidak galakkan] / tiada prasarana / insfranstruktur / kemudahan

Slide 45

Kata kunci untuk menjawab soalan esei Nyatakan Fakta sahaja tiada huraian dan contoh Mengapa/Bagaimanakah Terangkan fakta dan contoh jika ada Huraikan fakta, huraian dan contoh Jelaskan fakta dan contoh jika ada Terangkan fakta dan huraian Bincangkan fakta, huraian, contoh serta pro dan kontra Ceritakan fakta dan huraian

Slide 46

Elakkan sama sekali Tulis jawapan dalam bentuk ‘point’ Buat jadual Buat peta Lukis gambar / Peta minda dsb.

Slide 47

Seorang pemeriksa = guru = manusia biasa Gembira dan seronok memeriksa jawapan calon yang… 1. Tulisan jelas, bersih dan mudah dibaca 2. Berperenggan 3. Sesuai dengan peruntukan markah 4. Tema dan huraiannya tepat 5. Bilangan soalan yang dijawab tepat dengan arahan.

Slide 48

CONTOH SOALAN DAN CARA MENJAWAB SOALAN ESEI 2008 soalan no 5

Slide 49

Dari tahun 300m hingga 610m, masyarakat Arab hidup pada zaman yang dikenali sebagai Zaman Jahiliyah Mengapakah masyarakat pada zaman tersebut dikenali sebagai masyarakat Arab Jahiliyah?

Slide 50

Masyarakat pada zaman tersebut dikenali sebagai masyarakat Jahiliyah kerana Tidak menyembah Allah Menyembah berhala Mengamalkan kepercayaan animisme Kehidupan kucar kacir dan tidak aman Ketiadaan nabi dan rasul serta kitab suci sebagai petunjuk Akhlak rendah kejam, angkuh dan degil Tidak menerima kebenaran Tidak mengikut ajaran para nabi yang sebelumnya Tidak mengetahui dan tidak berilmu pengetahuan

Slide 51

b. Terangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah. -Tidak bermoral. Mereka mengamalkan perbuatan berjudi, berzina dan minum arak. Lelaki yang minum arak sehingga mabuk dianggap sempurna kelakiannya. Antara ciri kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah ialah F1-Tidak bermoral/melakukan maksiat H1a berjudi/ berzina / minum arak. H1b Lelaki yang minum arak sehingga mabuk dianggap sempurna .

Slide 52

F2-Kedudukan wanita H2a dipandang rendah. H2b tidak berhak mewarisi harta pusaka tinggalan ibu bapa H2c bayi perempuan di tanam hidup-hidup sejurus dilahirkan H2d menganggap anak perempuan menjatuhkan maruah keluarga/ menyusahkan/ memalukan F3-Perkahwinan H3a tiada peraturan khusus. H3b seorang lelaki boleh berkahwin dengan seberapa ramai perempuan/ sesiapa yang disukai

Slide 53

F4 –Aktiviti perniagaan H4a berasaskan riba. H4b melakukan penindasan H4c pedagang mementingkan keuntungan / kekayaan F5-Merompak/ Merampas barangan H5a daripada kafilah H5b merupakan punca pencarian H5c kewajipan setiap individu dalam setiap kabilah F6-Eksploitasi golongan berada H6a terhadap golongan miskin

Slide 54

F7-Kepercayaan / agama H7a wathani(menyembah berhala)/ samawi (Kristian/ Yahudi). H7b mencampuradukkan ajaran agama Hanif dengan amalan Arab tradisi H7c Animisme/khurafat/ sihir/ percaya roh orang mati jadi burung F8-Mengamalkan sistem kabilah H8a berasaskan kelompok puak. H8b ahlinya terdiri daripada suku tertentu H8c tinggal dalam sebuah kawasan H8d mempunyai identiti/ peraturan sendiri H8e ahli kabilah taksub/ fanatik terhadap kabilah masing-masing H8f syeikh mengetuai kabilah/ lambang perpaduan

Slide 55

F9-Perlantikan Syeikh H9a disukai oleh ahli kabilah H9b atas persetujuan ramai H9c berfikiran matang / gagah/ berani/ pandai berpidato F10-Semangat assabiyah H10a menyebabkan sering tercetusnya peperangan/pergaduhan. H10b berpunca dari sikap mementingkan keturunan H10c berpunca daripada keadaan geografi / kawasan tempat tinggal yang panas/ kering kontang H10d menjadikan meraka berusaha mengatasi masalah secara bersama H10e melahirkan semangat kesukuan yang menebal H10f sanggup menuntut bela mempertahankan maruah diri/kabilah H10g keadaan hidup kucar kacir

Slide 56

c. Bagaimanakah pengamalan ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah menghalang pembentukan masyarakat bermoral? F1 Perpaduan kaum terjejas F2 Nilai kemanusiaan luntur F3 Tidak wujud keadilan sosial F4 Keselamatan terancam F5 Keharmonian hidup Musnah F6 Penindasan ekonomi F7 Perebutan kuasa F8 Institusi keluarga runtuh F9 Pegangan agama semakin longgar F10 Eksploitasi terhadap wanita (mana-mana jawapan munasabah)

Slide 57

CONTOH SOALAN STRUKTUR

Slide 58

a. Nyatakan tiga contoh kerajaan Agraria di Asia Tenggara F1- Funan F2 - Angkor F3 -Dvaravati, di sungai Menam Thailand F4- Sungai Irrawaddy, myanmar F5- Kerajaan sg Merah, Vietnam F6- Kerajaan sg Mekong F7- Kerajaan Taruma, di tanah Tinggi Dieng, Indonesia

Slide 59

b. Senaraikan tiga ciri kerajaan Agraria F1- Terletak di lembah sungai. F2- Menjalankan kegiatan pertanian F3- Tanah yang subur F4- Memungut hasil hutan F5- Menangkap ikan F6- Sistem pengairan

Slide 60

c. Nyatakan Dua faktor yang membolehkan kerajaan Angkor menjadi sebuah kerajaan yang kuat F1- kedudukan berhampiran tasik Tonle Sap F2- tanah yang subur F3- iklim panas dan lembab F4- menanam padi F5- mendapat punca air dari sg Mekong F6- sumber ikan air tawar F7- penduduk yang ramai

Slide 61

d. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada kejayaan kerajaan Agraria membentuk sebuah kerajaan yang berdikari dan mempunyai sistem pentadbiran yang teratur? F1- kecekalan F2- berusaha meguasai alam sekitar F3- kita boleh maju sekiranya mampu memanfaatkan kurniaan tuhan F4- kita perlu berusaha F5- jangan mudah berputus asa

Slide 62

CONTOH SOALAN ESEI

Slide 63

a. Senaraikan tiga ciri kerajaan Agraria Antara ciri kerajaan agraria - terletak di lembah sungai. - menjalankan kegiatan pertanian - tanah yang subur - memungut hasil hutan - menangkap ikan - sistem pengairan

Slide 64

b.Huraikan kegiatan ekonomi masyarakat Agraria Kegiatan ekonomi masyarakat agraria ialah - menjalankan kegiatan pertanian spt jagung, pisang, keledek, sayur-sayuran - menanam padi sawah di lembah sungai - menanam padi huma di tanah tinggi/ berbukit - menghasilkan pelbagai jenis rempah spt cengkih dan lada hitam - mengumpul hasil hutan spt kayu gaharu, kapur barus, tanduk - mendapatkan Sarang burung - menangkap ikan di paya, sungai dan sawah - berusaha mendapatkan kulit kura-kura - menternak binatang spt lembu,kerbau, kambing, ayam

Slide 65

c. Nyatakan kepentinganTasik Tonle Sap kepada kerajaan Angkor? Tasik Tonle Sap penting kepada masyarakat Angkor kerana - membekalkan sumber air minuman - membekalkan sumber protein iaitu ikan - air tasik dapat dialirkan ke kawasan sawah padi - sumber air dapat menampung keperluan penanaman padi - limpahan air tasik menjadikan kawasan sekitar subur

Slide 66

AKHIRNYA INGAT !!!!! SOALAN BERBENTUK KBKK SANGAT PENTING 60 % DARIPADA 140% MARKAH

Slide 69

CONTOH SOALAN KBKK BAB 6 Berdasarkan pengetahuan anda, apakah langkah yang perlu diambil oleh setiap warganegara untuk membantu negara menghadapi ancaman musuh seperti dasar konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia?

Slide 70

F1 Bersatu padu mempertahankan negara F2 Menyertai pasukan sukarelawan seperti askar wataniah F3 Mengemukakan bantahan rakyat Malaysia kepada PBB F4 Berkerjasama dengan kerajaan menghadapi ancaman luar F5 Menyokong usaha-usaha kerajaan menjelaskan masalah hubungan diplomatik dengan Indonesia kepada negara luar F6 Menyokong sepenuhnya wakil yang dilantik untuk menyelesaikan pertelingkahan F7 Memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat

Slide 71

2. Apakah ciri-ciri kepimpinan yang perlu ada pada generasi muda untuk mengekalkan kesejahteraan dan perpaduan? F1 Berwawasan F2 Semangat Perpaduan F3 sikap toleransi F4 kerjasama antara pemimpin F5 pertimbangan dan pandangan semua kaum F6 menerima pandangan orang lain

Slide 72

3. Pada pandangan anda, bagaimanakah pemimpin negara dapat menjalinkan hubungan baik dengan negara serantau? F1 Menghormati kedaulatan negara serantau F2 Menjalinkan hubungan diplomatik F3 Menyelesaikan segala pertikaian di meja rundingan F4 Tidak mencampuri urusan hal ehwal dalam negeri jiran F5 Menghormati dasar-dasar yang diamalkan negara luar F6 Mengamalkan dasar berdiplomasi

Slide 73

4. Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa pembentukan Malaysia demi memperkukuhkan perpaduan dan keamanan negara. F1 rundingan antara wilayah yang terlibat F2 mengumpulkan pandangan semua pihak F3 kesepakatan semua ahli F4 memberikan pertimbangan kepada pandangan dan pendapat semua rakyat F5 tolak ansur antara semua pihak F6 Menerima pandangan dan pendapat yang bernas F7 Menyelesaikan masalah yang timbul dengan baik

Slide 74

CONTOH SOALAN KBKK BAB 7 Parlimen telah meluluskan pindaan Akta Hasutan tahun 1970. Pada pandangan anda, mengapakah akta tersebut perlu dikekalkan?

Slide 75

F1 mengehadkan seseorang individu daripada bercakap sewenang-wenangnya F2 menyentuh perkara sensitif yang boleh menimbulkan perbalahan antara Kaum F3 memelihara keselamatan negara F4 menjaga ketenteraman masyarakat berbilang kaum F5 memastikan keharmonian hidup masyarakat berbilang kaum F6 memastikan ekonomi negara berkembang F7 menjamin kestabilan politik F8 menarik minat pelabur asing melabur modal F9 dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu

Slide 76

2. Pada pandangan anda, Bagaimanakah perlembagaan dapat berperanan menjamin kestabilan negara kita? F1 menjamin kecekapan F2 mewujudkan ketelusan F3 melicinkan pentadbiran dan pemerintahan negara F4 menjadi panduan kepada pemerintah semasa memerintah negara F5 dapat menjamin taat setia rakyat kepada negara F6 menjamin hak asasi F7 kebebasan bersuara setia warga negara F8 Yang di-Pertuan Agong menjaga dan memelihara hak orang Melayu F9 Yang di-Pertuan Agong memelihara hak istimewa bumiputera Sabah dan Sarawak

Slide 77

3. Sebagai seorang warganegara, bagaimanakah perasaan setia, bangga dan cinta akan negara dapat dipupuk dalam kalangan generasi akan datang? F1 menggunakan lambang-lambang negara F2 jata negara lambang kemegahan penduduk F3 bendera kebangsaan membangkitkan semangat perjuangan F4 mengibarkan jalur gemilang dalam majlis dan adat istiadat rasmi. F5 Lagu kebangsaan dinyanyikan dalam perhimpunan rasmi F6 Lagu Kebangsaan membangkitkan semangat patriotik dan cinta akan tanah air F7 Lirik lagu kebangsaan dapat menggambarkan kesetiaan rakyat

Slide 78

ROSLE BIN YASIN SMK DANAU KOTA,SETAPAK KUALA LUMPUR

URL:
More by this User
Most Viewed
Previous Page Next Page
Seminar JPWP
Seminar JPWP
 
 
 
Previous Page Next Page