2.15 Προβλήματα

+124

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Προβλήματα ΠΑΤΑ ΚΛΙΚ

Slide 2

Πόσα είναι τα γουρούνια μαζί με τις κότες; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 5 2 3 = + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 3

= + Πόσες είναι οι αγελάδες μαζί με τις κότες; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 2 4 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 4

Πόσα είναι τα άλογα μαζί με τις αγελάδες; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 2 3 1 = + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 5

1 + Πόσα είναι τα αρνάκια μαζί με τα άλογα; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 5 4 = 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 6

3 Πόσες είναι οι αγελάδες μαζί με τα γουρούνια; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 2 5 + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0 =

Slide 7

1 5 = Πόσα είναι τα κουτάβια; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 4 + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 8

Πόσα είναι τα κουτάβια; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 4 5 1 = + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 9

5 Πόσα είναι τα κουτάβια; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 2 3 = + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 10

5 Πόσα είναι τα κουτάβια; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 3 2 = + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 11

Μπράβο! Πάτα κλικ εδώ, αν θέλεις να παίξεις ένα ακόμη παιχνίδι.

Summary: Διαδραστικό παιχνίδι Μαθηματικών

Tags: εκπαιδευτικό παιχνίδι μαθηματικά α΄ προβλήματα

URL:
More by this User
Most Viewed