Наречие

+117

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Наречие IV клас

Slide 2

В двора цъфна нежно кокиче. Мама ми говори нежно. 1. упр. Каква част на речта пояснява думата нежно? С кои въпроси ще си помогнеш? Какво кокиче? кокиче – съществително име говори – глагол Как говори?

Slide 3

Наречие – неизменяема част на речта (не се променя по род, число, лице и време) и пояснява глагола (действието) в изречението. Открива се с въпросите: Къде? Кога? Как? Колко? горе вчера бързо много

Slide 4

2. упр. С помощта на въпросите открий липсващите думи. Който днес (кога?) мързелува, той утре (кога?) гладува. Върви бавно (как?), за да стигнеш бързо (как?). Когато много (колко?) гърми, малко (колко?) вали.

Slide 5

Видове наречия: Отивам горе. Къде? за място Ставам рано. Кога? за време Вървя бавно. Как? за начин Чета много. Колко? за количество

Slide 6

3. упр. Разпредели наречията в четири колони според вида им: утре смело наляво безброй късно малко долу после двойно трудно скришом напред сега бегом за място за време за начин за количество

Slide 7

Нагоре или надолу Един камилар натоварил много камилата си и после я попитал кое е по-леко за нея: да поемат нагоре по планината или надолу през пропастите. Бедното животно погледнало жално и казало тихо: „Ако няма равен път, по всички стръмнини е трудно.“ 4. упр. Открий наречията в баснята на Езоп. Определи вида им.

Slide 8

С весел другар винаги е весело . С весела дружина винаги е весело . С весело другарче винаги е весело . С весели другари винаги е весело. 5. упр. Препиши, като добавиш пропуснатото. Каква е разликата между наречие и прилагателно име? Кое от тях се променя по род и число? Наречието не се изменя по род и число.

Slide 9

Бързо бърза, бързо бърза, бързо, бързо бърза влакче. Бързай бързо, бързо влакче, бързо бързай, бързо влакче. Коя дума в скоропоговорката е наречие? Колко пъти е употребено то? бързо 6 пъти

Slide 10

6. упр. Какви са степенуваните думи като части на речта? Препиши текста, като добавиш пропуснатите знаци. Рано преди пролет Кое ми цвете Най – рано рани, Най – рано рани, Най – рано цъфти? Минзухар цвете Най – рано рани, По – рано рани от игличината дори. Народна песен

Slide 11

Подобно на прилагателните, наречията също се степенуват. Използват се частиците по- и най-. Степените са три: положителна степен (често); сравнителна степен (по-често); превъзходна степен (най-често).

Slide 12

7. упр. Препиши пословиците, като употребиш в тях степенувани наречия. по-добре по-бързо по-лошо

Slide 13

8. упр. Кой с кого общува? Защо? Не издържам повече. Бавно хващаш, бавно риташ, бавно ставаш. Има ли нещо, което правиш бързо? Бързо се уморявам. Състави подобни диалози между момче и учителка, момче и майка. Използвай наречия, които са антоними.

Slide 14

Поздравления за отличната работа Ползвани материали – от учебника на изд. Просвета и от интернет.

URL: