Τα βουνά της Ελλάδας

+139

No comments posted yet

Comments

Slide 1

©Σουδίας Γιάννης

Slide 2

Κατακόρυφος διαμελισμός Τα βουνά της Ελλάδας

Slide 3

Κατακόρυφος διαμελισμός Τα βουνά της Ελλάδας

Slide 4

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Όλα τα βουνά μαζί, μικρά και μεγάλα, αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του κατακόρυφου διαμελισμού της χώρας μας. Αρκετά από αυτά έχουν άγριες κι απότομες πλαγιές, βαθιά φαράγγια και κοιλάδες που σχηματίζονται ανάμεσά τους και είναι τοπία, στα οποία πολύ δύσκολα πλησιάζει ο άνθρωπος. Τα περισσότερα βουνά έχουν κατεύθυνση από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά.

Slide 5

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Κορυφογραμμή: η νοητή γραμμή που σχηματίζεται από τις κορυφές των βουνών

Slide 6

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Λόφος: ύψωμα της ξηράς μέχρι 500 μέτρα

Slide 7

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Βουνό: ύψωμα γης από 500 έως 1.000 μέτρα

Slide 8

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Πλαγιά: το κομμάτι του βουνού ανάμεσα στην κορυφή και τους πρόποδες

Slide 9

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Πρόποδες: το χαμηλότερο σημείο του βουνού

Slide 10

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Όρος: κάθε ύψωμα μεγαλύτερο από 1.000 μέτρα

Slide 11

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Οροσειρά: πολλά βουνά στη σειρά

Slide 12

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Κορυφή: το ψηλότερο σημείο του βουνού

Slide 13

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Οροπέδιο: μια πεδινή έκταση πάνω σε βουνά

Slide 14

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Κοιλάδα: μια στενή πεδινή έκταση ανάμεσα σε δύο βουνά, που διασχίζεται συνήθως από ποτάμι

Slide 15

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Χαράδρα: ένα βαθύ και στενό άνοιγμα της γης

Slide 16

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Δάσος: τμήμα γης που καλύπτεται από δέντρα

Slide 17

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Πεδιάδα: μια μεγάλη έκταση γης χωρίς βουνά

Slide 18

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Χείμαρρος: ορμητικό ρεύμα νερού που σχηματίζεται (έχει νερό) μόνο όταν βρέχει

Slide 19

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Ποταμός: μεγάλο φυσικό αυλάκι με πολύ νερό, που χύνεται σε λίμνη ή θάλασσα

Slide 20

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Λίμνη: ένα κοίλωμα της γης γεμάτο με γλυκό νερό

Slide 21

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Ηφαίστειο: ρήγμα του στερεού φλοιού της γης που επιτρέπει συνήθως την έξοδο λάβας

Slide 22

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Έλος: μια έκταση γης με ρηχά και στάσιμα νερά

Slide 23

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Παραπόταμος: μικρός ποταμός που χύνεται σ’ ένα μεγαλύτερο

Slide 24

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Εκβολή: εκεί που χύνει το ποτάμι τα νερά του στη θάλασσα

Slide 25

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Συμβολή: το σημείο όπου ενώνονται δύο ή περισσότεροι ποταμοί

Slide 26

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Δέλτα: κομμάτι ξηράς στις εκβολές των ποταμών

Slide 27

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Άλσος: μικρό δάσος

Slide 28

Κάνε κλικ σε κάθε βελάκι του χάρτη

Slide 29

Κάνε κλικ σε κάθε βελάκι του χάρτη

Slide 30

Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας είναι ορεινό. Βουνά μικρά και μεγάλα καλύπτουν το 80% του εδάφους της. Αν παρατηρήσουμε το γεωμορφολογικό χάρτη της χώρας μας, θα δούμε ότι τα βουνά της σχηματίζουν το γράμμα Γ, όπου η οριζόντια γραμμή χαράζεται από την οροσειρά της Ροδόπης και η κατακόρυφη από την οροσειρά της Πίνδου. Οροσειρές, βουνά Μεγαλύτερα βουνά Κλικ εδώ...

Slide 31

Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας είναι ορεινό. Βουνά μικρά και μεγάλα καλύπτουν το 80% του εδάφους της. Αν παρατηρήσουμε το γεωμορφολογικό χάρτη της χώρας μας, θα δούμε ότι τα βουνά της σχηματίζουν το γράμμα Γ, όπου η οριζόντια γραμμή χαράζεται από την οροσειρά της Ροδόπης και η κατακόρυφη από την οροσειρά της Πίνδου. Οροσειρές, βουνά Μεγαλύτερα βουνά Κλικ εδώ...

Slide 32

Μεγαλύτερα βουνά Κλικ εδώ... Όλυμπος 2,917 Σμόλικας 2,637 Βόρας 2,524 Γράμμος 2,520 Γκιώνα 2,508 Τύμφη 2,497 Βαρδούσια 2,495 Παρνασσός 2,457 Ψηλορείτης 2,456 Λευκά Όρη 2,453

Slide 33

Οροσειρές, βουνά Κλικ εδώ... Οροσειρές Βουνά Οροσειρά Πίνδου Οροσειρά Ροδόπη

Slide 34

Οροσειρά Πίνδου Η Πίνδος είναι η μεγαλύτερη οροσειρά της Ελλάδας. Κυριαρχεί σχεδόν σ' ολόκληρη την δυτική Ελλάδα. Η οροσειρά της Πίνδου χωρίζεται σε μικρότερες οροσειρές και βουνά, τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους από χαράδρες ή κοιλάδες ποταμών. Τα σημαντικότερα βουνά που αποτελούν την οροσειρά της Πίνδου είναι ο Σμόλικας, τα Αθαμανικά Όρη, ο Γράμμος, η Τύμφη, τα Άγραφα, ο Λάκμος και άλλα.

Slide 36

Οροσειρά Ροδόπης Η Ροδόπη είναι μια μεγάλη οροσειρά κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, στα βόρεια των νομών Δράμας, Ξάνθης και Ροδόπης. Η οροσειρά της Ροδόπης χαρακτηρίζεται από πολυάριθμες κορυφές χαμηλού σχετικά υψομέτρου. Η ψηλότερη κορυφή της, η Δελημπόσκα έχει υψόμετρο 1.953 μέτρα και βρίσκεται στο νομό Δράμας στον ορεινό όγκο του Φρακτού, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Slide 38

Μεγαλύτερα βουνά Κλικ εδώ... Όλυμπος 2,917 Σμόλικας 2,637 Βόρας 2,524 Γράμμος 2,520 Γκιώνα 2,508 Τύμφη 2,497 Βαρδούσια 2,495 Παρνασσός 2,457 Ψηλορείτης 2,456 Λευκά Όρη 2,453

Slide 39

Μεγαλύτερα βουνά Κλικ εδώ... Όλυμπος 2,917 Σμόλικας 2,637 Βόρας 2,524 Γράμμος 2,520 Γκιώνα 2,508 Τύμφη 2,497 Βαρδούσια 2,495 Παρνασσός 2,457 Ψηλορείτης 2,456 Λευκά Όρη 2,453

Slide 40

Μεγαλύτερα βουνά Κλικ εδώ... Όλυμπος 2,917 Σμόλικας 2,637 Βόρας 2,524 Γράμμος 2,520 Γκιώνα 2,508 Τύμφη 2,497 Βαρδούσια 2,495 Παρνασσός 2,457 Ψηλορείτης 2,456 Λευκά Όρη 2,453

Slide 41

Μεγαλύτερα βουνά Κλικ εδώ... Όλυμπος 2,917 Σμόλικας 2,637 Βόρας 2,524 Γράμμος 2,520 Γκιώνα 2,508 Τύμφη 2,497 Βαρδούσια 2,495 Παρνασσός 2,457 Ψηλορείτης 2,456 Λευκά Όρη 2,453

Slide 42

Μεγαλύτερα βουνά Κλικ εδώ... Όλυμπος 2,917 Σμόλικας 2,637 Βόρας 2,524 Γράμμος 2,520 Γκιώνα 2,508 Τύμφη 2,497 Βαρδούσια 2,495 Παρνασσός 2,457 Ψηλορείτης 2,456 Λευκά Όρη 2,453

Slide 43

Μεγαλύτερα βουνά Κλικ εδώ... Όλυμπος 2,917 Σμόλικας 2,637 Βόρας 2,524 Γράμμος 2,520 Γκιώνα 2,508 Τύμφη 2,497 Βαρδούσια 2,495 Παρνασσός 2,457 Ψηλορείτης 2,456 Λευκά Όρη 2,453

Slide 44

Μεγαλύτερα βουνά Κλικ εδώ... Όλυμπος 2,917 Σμόλικας 2,637 Βόρας 2,524 Γράμμος 2,520 Γκιώνα 2,508 Τύμφη 2,497 Βαρδούσια 2,495 Παρνασσός 2,457 Ψηλορείτης 2,456 Λευκά Όρη 2,453

Slide 45

Μεγαλύτερα βουνά Κλικ εδώ... Όλυμπος 2,917 Σμόλικας 2,637 Βόρας 2,524 Γράμμος 2,520 Γκιώνα 2,508 Τύμφη 2,497 Βαρδούσια 2,495 Παρνασσός 2,457 Ψηλορείτης 2,456 Λευκά Όρη 2,453

Slide 46

Μεγαλύτερα βουνά Κλικ εδώ... Όλυμπος 2,917 Σμόλικας 2,637 Βόρας 2,524 Γράμμος 2,520 Γκιώνα 2,508 Τύμφη 2,497 Βαρδούσια 2,495 Παρνασσός 2,457 Ψηλορείτης 2,456 Λευκά Όρη 2,453

Slide 47

Μεγαλύτερα βουνά Κλικ εδώ... Όλυμπος 2,917 Σμόλικας 2,637 Βόρας 2,524 Γράμμος 2,520 Γκιώνα 2,508 Τύμφη 2,497 Βαρδούσια 2,495 Παρνασσός 2,457 Ψηλορείτης 2,456 Λευκά Όρη 2,453

Slide 48

Μεγαλύτερα βουνά

Slide 49

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος

Slide 50

Κατακόρυφος διαμελισμός Τα βουνά της Ελλάδας

Slide 51

©Σουδίας Γιάννης

URL: