ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ

+26

No comments posted yet

Comments

melpomenhmauroeidh (1 year ago)

m

Slide 1

Τα μέρη του φυτού avasiliadou.blogspot.gr

Slide 3

Η ρίζα Είναι το μέρος του φυτού που βρίσκεται κάτω από το έδαφος. Στηρίζει το φυτό. Απορροφά από το έδαφος το νερό και τις θρεπτικές ουσίες που χρειάζεται το φυτό για να αναπτυχθεί.

Slide 4

Ο βλαστός Βρίσκεται πάνω από το έδαφος. Βοηθάει στη στήριξη του φυτού. Μεταφέρει το νερό και τις θρεπτικές ουσίες σ’ όλα τα μέρη του φυτού. Από το βλαστό αναπτύσσονται τα φύλλα και τα άνθη.

Slide 5

Τα φύλλα Στα φύλλα σχηματίζεται η τροφή του φυτού. Τα φύλλα έχουν πολλά και διαφορετικά σχήματα.

URL:
More by this User
Most Viewed