Дишане на животните и растенията

+17

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Човекът и природата ☺ БУЛВЕСТ 2000 Я.Алексиева Дишане на животните и растенията

Slide 2

Дишане при човека и животните Органи на дишането Дишане при растенията Дишане на животните и растенията

Slide 3

Дишат:

Slide 4

Дишане на човека

Slide 5

Влиза въздух Белият дроб се увеличава Диафрагмата се свива Излиза въздух Белият дроб се отпуска Диафрагмата се отпуска вдишване издишане диафрагма

Slide 6

Въздухът съдържа кислород. Белите ни дробове са богати на кръвоносни съдове. Част от вдишания кислород се разтваря в кръвта. Тя разнася кислород и хранителни вещества из цялото тяло. Кръвта връща въглеродния диоксид в белите дробове и той се изхвърля навън заедно с издишания въздух. кислород въглероден диоксид

Slide 7

При едно обикновено вдишване в белите дробове на възрастен човек навлиза около половин литър въздух. В тази празна малка бутилка (0,5 литра) от минерална вода има толкова въздух, колкото вдишва човек. При дълбоко вдишване човек поема допълнително още около 1,5 литра въздух. Толкова въздух има в една голяма празна бутилка от минерална вода.

Slide 8

О2 СО2 Н2О

Slide 12

хриле

Slide 14

Насекомите дишат с трахея – разклонена тръба, наподобяваща дърво. Дъждовният червей диша с влажната си кожа.

Slide 15

Сравни листото с кожата на човека. Приличат си, нали? Растенията дишат с устици, които се намират на долната страна на листото.

Slide 16

Фотосинтезата и дишането са противоположни процеси.

Slide 17

въглероден диоксид

Slide 19

бели дробове, хриле и др.

Slide 20

фотосинтеза дишане

Slide 21

производството на хранителни вещества /фотосинтеза/ При дишането се отделят енергия и въглероден диоксид. При фотосинтеза се отделя кислород. фотосинтеза

Slide 22

УТ – стр.23

Slide 23

УТ – стр.23

URL: