Да преговорим географските области със Снежко

+39

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Да преговорим географските области със Снежко

Slide 2

На кой полуостров е разположена България? А) Апенински Б) Балкански В) Пиренейски

Slide 3

С какъв цвят се изобразяват равнините на картата? А) зелен Б) син В) кафяв

Slide 4

Как се нарича тясна водна ивица между две суши, свързваща две съседни водни пространства? А) континент Б) приток В) проток

Slide 5

Коя река не прекосява Дунавската равнина? А) Искър Б) Огоста В) Марица

Slide 6

С коя географска област не граничи Старопланинската област? А) Дунавската равнина Б) Краищенско –Средногорската В) Рило – Родопската

Slide 7

А) Богдан; Б) Ботев; В) Мусала. Кой е най –високият върх в Стара планина?

Slide 8

А) Дунавската равнина В) Добруджа Б) Горнотракийската низина За кой природен обект казват, че е „равна, като тепсия“?

Slide 9

Къде се отглеждат българската маслодайна роза, лавандулата и ментата? А) Горнотракийската низина Б) Софийското поле В) Казанлъшката котловина

Slide 10

Софийската котловина е разположена между: А) Родопите и Средна гора Б) Стара планина и Витоша В) Пирин и Беласица

Slide 11

Каква е надморската височина на най – високият връх в България и на Балканския полуостров – Мусала? А) 2925 м Б) 3000 м В) 2785 м

Slide 12

Къде се намират красивият дървен мост, построен от Кольо Фичето, и старинният квартал „Вароша“? А) Пловдив Б) Велико Търново В) Ловеч

Slide 13

От къде извира река Марица? А) Родопите Б) Пирин В) Рила

Slide 14

Хълмистата нископланинска територия, наречена Предбалкан, е разположена: А) северно от Стара планина Б) южно от Средна гора В) северно от Родопите

Slide 15

Кой от градовете е разположен в Дунавската равнина? А) Плевен Б) Стара Загора В) Кърджали

Slide 16

За кой град се отнася следната информация: „ Разположен е на р. Тунджа и в него се произвеждат изкуствени влакна, платове, машини. Градът е транспортен и търговски център.“? А) Враца Б) Ямбол В) Сливен

Slide 17

А) Родопите Б) Странджа В) Витоша За коя планина се отнася следната информация: „Най – високият ѝ връх е 2290м, под него започват много ски писти. От нея извира р. Струма.“?

Slide 18

А) злато Б) въглища В) медна руда Какво се изобразява на географската карта със знака ?

Slide 19

А) Сакар Б) Родопи В) Черноморско крайбрежие Къде се намира природната забележителност „Чудните мостове“?

Slide 20

А) пясъчна лилия Б) мура В) еделвайс По Черноморското ни крайбрежие расте:

Slide 21

А) Марица Б) Струма В) Камчия Коя река се влива в Черно море?

Slide 22

Весели празници! Изготвил: Илиана Т. Илиева-Дъбова БНУ „Св. Седмочисленици“ Тарагона, БНУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Барселона

URL: