Δεκαδικοί αριθμοί (πρόσθεση και αφαίρεση)Μαθηματικά Δ΄ -Μαθήματα 16,19,20

+172

No comments posted yet

Comments

Slide 1

6 7 4 2 1 9 ,  Ακέραιο μέρος Δεκαδικό μέρος …τους δεκαδικούς αριθμούς! Ηλιάδης Ηλίας Μαθηματικά Δ΄ Μαθήματα: 16,19,20

Slide 2

Οι δεκαδικοί αριθμοί χωρίζονται με την υποδιαστολή ( , ) σε δύο μέρη: 6 7 4 2 1 9 , α) Ακέραιο μέρος  (πριν την υποδιαστολή)  Ακέραιο μέρος Δεκαδικό μέρος β) Δεκαδικό μέρος  (μετά την υποδιαστολή)

Slide 3

Στο τέλος του δεκαδικού αριθμού, τα μηδενικά δεν επηρεάζουν την αξία του.   0,4 = 0,40 = 0,400 Τι πρέπει να γνωρίζω… Για να συγκρίνουμε δύο ή περισσότερους δεκαδικούς αριθμούς ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με τους ακέραιους.   3,9 > 2,6 5,4 < 5,9 7,13 > 7,03 29,11 < 29,12 65,7 > 65 (65=65,0) Ξεκινάμε συγκρίνοντας τα ψηφία με τη μεγαλύτερη αξία (από αριστερά προς τα δεξιά) και αν αυτά συμπίπτουν, συγκρίνουμε τα ψηφία με την αμέσως μικρότερη αξία. Για να προσθέσω ή να αφαιρέσω δεκαδικούς αριθμούς, θυμάμαι την πρόσθεση ή την αφαίρεση των ακεραίων όπου οι Μονάδες μπαίνουν κάτω από τις Μονάδες, οι Δεκάδες κάτω από τις Δεκάδες, οι Εκατοντάδες κάτω από τις Εκατοντάδες και οι Χιλιάδες κάτω από τις Χιλιάδες…

Slide 4

Τι πρέπει να γνωρίζω… Για να προσθέσω ή να αφαιρέσω δεκαδικούς αριθμούς βάζω τα δέκατα κάτω από τα δέκατα, τα εκατοστά κάτω από τα εκατοστά και τα χιλιοστά κάτω από τα χιλιοστά. Δ Μ δ ε χ 7 9 , 6 8 4 3 6 , 4 7 2 , - Η υποδιαστολή θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια στήλη. Η πρόσθεση και η αφαίρεση γίνονται κανονικά, όπως έχουμε μάθει (με κρατούμενα ή χωρίς). 2 1 2 3 4 Το μόνο που αλλάζει είναι ότι τώρα "κατεβάζουμε" την υποδιαστολή στο αποτέλεσμά μας. 

Slide 5

Τι πρέπει να γνωρίζω… 52,1 + 34,67 = ; Τοποθετώ την υποδιαστολή κάτω από την υποδιαστολή. Στις κενές θέσεις μπορώ να βάλω το 0. 52,1 0 86,77 34,67 +

Slide 6

Τι πρέπει να γνωρίζω… Όταν προσθέτω ή αφαιρώ δεκαδικό αριθμό με ακέραιο τότε εκτός από μηδενικά στις κενές θέσεις βάζω και μια υποδιαστολή μετά τις μονάδες του ακέραιου.  214 + 3,4 = ; 214 + 3,4 217,4 0 , 00

Slide 7

Τι πρέπει να γνωρίζω… Τα παραπάνω ισχύουν και για προσθέσεις και αφαιρέσεις με κρατούμενα.

Slide 8

Ώρα για διάλειμμα!

Slide 9

Ιστορία Δ΄ τάξης http://tetartitaxi.weebly.com Ηλιάδης Ηλίας

Slide 10

Τετάρτη τάξη http://iliadisilias.blogspot.gr/ Απίθανα… τριτάκια! http://iliadisili.blogspot.gr/ Οι Παρουσιάσεις μου: http://www.slideboom.com/people/iliasili http://www.slideshare.net/iliasili/presentations Εκπαιδευτικά παιχνίδια: http://www.purposegames.com/profile/164915/games Ηλιάδης Ηλίας

Summary: Μαθηματικά Δ΄- Μαθήματα 16,19,20 Δεκαδικοί αριθμοί (πρόσθεση και αφαίρεση)

Tags: μαθηματικά δ'

URL: