CaKhucMuaThuTN

+2

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Mùa Thu Thụ Nhân Thơ: Lê Đình Thông Nhạc: Trần Thụy Minh Giọng hát: Tốp Ca Cadillac Hình ảnh: Chung Thế Hùng PPS: Thạch Lai Kim

Slide 2

Nắng sớm mưa chiều hoa lá rơi Mùa thu Đà Lạt khắp mọi nơi

Slide 3

Thụ Nhân : lý tưởng trồng người mới Trồng suốt trăm năm suốt một đời

Slide 4

Kiêm Ái thu vàng nhớ chốn xưa Nhớ thầy nhớ bạn nắng lưa thưa

Slide 5

Nhớ mãi giảng đường và lớp học Tâm tình Hội Hữu vẫn như xưa

Slide 6

Mấy chục năm trời mới gặp nhau Ơn thầy nghĩa bạn mãi bên nhau

Slide 7

Gia đình Thụ Nhân cùng xum họp Trăm nhớ ngàn thương vạn nỗi sầu

Slide 9

Nắng sớm mưa chiều hoa lá rơi Mùa thu Đà Lạt khắp mọi nơi

Slide 10

Thụ Nhân : lý tưởng trồng người mới Trồng suốt trăm năm suốt một đời

Slide 11

Kiêm Ái thu vàng nhớ chốn xưa Nhớ thầy nhớ bạn nắng lưa thưa

Slide 12

Nhớ mãi giảng đường và lớp học Tâm tình Hội Hữu vẫn như xưa

Slide 13

Mấy chục năm trời mới gặp nhau Ơn thầy nghĩa bạn mãi bên nhau

Slide 14

Gia đình Thụ Nhân cùng xum họp Trăm nhớ ngàn thương vạn nỗi sầu Thụ Nhân ơi! Ta cùng nắm tay Nào cùng hát vang Thụ nhân trọn đời

Slide 15

Chào Tạm Biệt

Tags: slideshow

URL:
More by this User
Most Viewed