Οι πεδιάδες της Ελλάδας

+138

No comments posted yet

Comments

Slide 2

Κατακόρυφος διαμελισμός Οι πεδιάδες της Ελλάδας

Slide 3

Κατακόρυφος διαμελισμός Οι πεδιάδες της Ελλάδας

Slide 4

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος

Slide 5

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Όλα τα βουνά μαζί, μικρά και μεγάλα, αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του κατακόρυφου διαμελισμού της χώρας μας. Αρκετά από αυτά έχουν άγριες κι απότομες πλαγιές, βαθιά φαράγγια και κοιλάδες που σχηματίζονται ανάμεσά τους και είναι τοπία, στα οποία πολύ δύσκολα πλησιάζει ο άνθρωπος. Τα περισσότερα βουνά έχουν κατεύθυνση από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά.

Slide 6

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Κορυφογραμμή: η νοητή γραμμή που σχηματίζεται από τις κορυφές των βουνών

Slide 7

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Λόφος: ύψωμα της ξηράς μέχρι 500 μέτρα

Slide 8

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Βουνό: ύψωμα γης από 500 έως 1.000 μέτρα

Slide 9

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Πλαγιά: το κομμάτι του βουνού ανάμεσα στην κορυφή και τους πρόποδες

Slide 10

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Πρόποδες: το χαμηλότερο σημείο του βουνού

Slide 11

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Όρος: κάθε ύψωμα μεγαλύτερο από 1.000 μέτρα

Slide 12

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Οροσειρά: πολλά βουνά στη σειρά

Slide 13

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Κορυφή: το ψηλότερο σημείο του βουνού

Slide 14

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Οροπέδιο: μια πεδινή έκταση πάνω σε βουνά

Slide 15

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Κοιλάδα: μια στενή πεδινή έκταση ανάμεσα σε δύο βουνά, που διασχίζεται συνήθως από ποτάμι

Slide 16

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Χαράδρα: ένα βαθύ και στενό άνοιγμα της γης

Slide 17

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Δάσος: τμήμα γης που καλύπτεται από δέντρα

Slide 18

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Πεδιάδα: μια μεγάλη έκταση γης χωρίς βουνά

Slide 19

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Χείμαρρος: ορμητικό ρεύμα νερού που σχηματίζεται (έχει νερό) μόνο όταν βρέχει

Slide 20

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Ποταμός: μεγάλο φυσικό αυλάκι με πολύ νερό, που χύνεται σε λίμνη ή θάλασσα

Slide 21

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Λίμνη: ένα κοίλωμα της γης γεμάτο με γλυκό νερό

Slide 22

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Ηφαίστειο: ρήγμα του στερεού φλοιού της γης που επιτρέπει συνήθως την έξοδο λάβας

Slide 23

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Έλος: μια έκταση γης με ρηχά και στάσιμα νερά

Slide 24

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Παραπόταμος: μικρός ποταμός που χύνεται σ’ ένα μεγαλύτερο

Slide 25

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Εκβολή: εκεί που χύνει το ποτάμι τα νερά του στη θάλασσα

Slide 26

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Συμβολή: το σημείο όπου ενώνονται δύο ή περισσότεροι ποταμοί

Slide 27

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Δέλτα: κομμάτι ξηράς στις εκβολές των ποταμών

Slide 28

Κορυφογραμμή Κορυφή Όρος Οροσειρά Ηφαίστειο Οροπέδιο Βουνό Πλαγιά Πρόποδες Λόφος Δάσος Χείμαρος Πεδιάδα Χαράδρα Κοιλάδα Ποταμός Παραπόταμος Λίμνη Εκβολή Συμβολή Δέλτα Άλσος Έλος Άλσος: μικρό δάσος

Slide 29

Κάνε κλικ σε κάθε βελάκι του χάρτη

Slide 30

Κάνε κλικ σε κάθε βελάκι του χάρτη

Slide 31

Η Ελλάδα είναι μια ορεινή χώρα με λίγες μόνο πεδιάδες. Οι μεγαλύτερες πεδιάδες της πατρίδας μας είναι η πεδιάδα Θεσσαλονίκης-Γιαννιτσών και η θεσσαλική πεδιάδα. Οι πεδιάδες της Ελλάδας Κλικ εδώ... Οι πεδιάδες της Ελλάδας

Slide 32

Η Ελλάδα είναι μια ορεινή χώρα με λίγες μόνο πεδιάδες. Οι μεγαλύτερες πεδιάδες της πατρίδας μας είναι η πεδιάδα Θεσσαλονίκης-Γιαννιτσών και η θεσσαλική πεδιάδα. Οι πεδιάδες της Ελλάδας Κλικ εδώ... Οι πεδιάδες της Ελλάδας

Slide 33

Κλικ στα βελάκια Πεδιάδες

Slide 34

Πεδιάδα Έβρου - Θράκη

Slide 35

Πεδιάδα Ξάνθης - Κομοτηνής - Θράκη

Slide 36

Πεδιάδα Δράμας - Μακεδονία

Slide 37

Πεδιάδα Σερρών - Μακεδονία

Slide 38

Πεδιάδα Θεσσαλονίκης - Γιαννιτσών - Μακεδονία

Slide 39

Πεδιάδα Θεσσαλίας - Θεσσαλία

Slide 40

Πεδιάδα Κωπαΐδας – Στερεά Ελλάδα

Slide 41

Πεδιάδα Ηλείας - Πελοποννήσου

Slide 42

Πεδιάδα Αργολίδας - Πελοπόννησος

Slide 43

Πεδιάδα Έβρου

Slide 44

Πεδιάδα Ξάνθης - Κομοτηνής

Slide 45

Πεδιάδα Δράμας

Slide 46

Πεδιάδα Σερρών

Slide 47

Πεδιάδα Θεσσαλονίκης - Γιαννιτσών

Slide 48

Πεδιάδα Θεσσαλίας

Slide 49

Πεδιάδα Κωπαΐδας

Slide 50

Πεδιάδα Ηλείας

Slide 51

Πεδιάδα Αργολίδας

Slide 52

Κλικ στα βελάκια Πεδιάδες

Slide 53

Κατακόρυφος διαμελισμός Οι πεδιάδες της Ελλάδας

URL: