ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΑΡΕΝΑΙΤ

+4

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΡΟΥΣΤΕΜΗΣ Π. Ε΄2 ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΑΡΕΝΆΙΤ

Slide 2

Η Κλίμακα Φαρενάιτ είναι κλίμακα μέτρησης θερμοκρασίας και ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του γερμανού φυσικού Γαβριήλ Φαρενάιτ(1686–1736) που την πρότεινε το 1724. Σήμερα έχει σχεδόν αντικατασταθεί από την κλίμακα Κελσίου, πλην όμως χρησιμοποιείται σε περιορισμένους, μη επιστημονικούς, σκοπούς στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε μερικές ακόμα χώρες όπως η Μπελίζε . Στην κλίμακα Φαρενάιτ το σημείο πήξης του νερού είναι οι 32 βαθμοί Φαρενάιτ (°F) και το σημείο βρασμού του οι 212 (°F) (σε κανονική πάντα ατμοσφαιρική πίεση), χωρίζοντας έτσι τα δύο σημεία αναφοράς κατά 180 βαθμούς. Συνεπώς, ένας βαθμός της κλίμακας Φαρενάιτ ισούται με το 1/180 του διαστήματος μεταξύ πήξης και βρασμού.

Slide 3

Το αντίστοιχο διάστημα στην κλίμακα Κελσίου είναι 100 βαθμοί. Έτσι το διάστημα 1 βαθμού Φαρενάιτ είναι διάστημα 5/9 του ενός βαθμού Κελσίου. Οι δύο κλίμακες έχουν κοινό σημείο στους -40 βαθμούς (δηλαδή -40 °F και -40 °C αναπαριστούν την ίδια θερμοκρασία). Το απόλυτο μηδέν στην κλίμακα Φαρενάιτ είναι οι −459,67 °F. Η κλίμακα Ράνκιν (R) φτιάχτηκε με την ίδια διαβάθμιση της κλίμακας Φαρενάιτ, έτσι ώστε το απόλυτο μηδέν να είναι 0 R.

Slide 4

ΓΑΒΡΙΗΛ ΦΑΡΕΝΑΙΤ Ο Γαβριήλ Φαρενάιτ Γεννήθηκε το 1686 και πέθανε το 1736. Το 1724 εφεύρε μια κλίμακα μέτρησης θερμοκρασίας . Πηγή= βικιπαίδεια

URL:
More by this User
Most Viewed