3.18 Αθροίσματα μέχρι το 10

+131

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Περσίδου Φρόσω + = ΠΑΤΑ ΚΛΙΚ

Slide 2

Πόσα είναι όλα; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 2 6 4 = + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 3

Πόσα είναι όλα; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 4 6 2 = + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 4

Πόσα είναι όλα; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 3 9 6 = + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 5

Πόσα είναι όλα; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 6 9 3 = + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 6

1 0 = Πόσα είναι όλα; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 2 8 + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 7

1 0 = Πόσα είναι όλα; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 8 2 + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 8

Πόσα είναι όλα; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 3 8 5 = + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 9

Πόσα είναι όλα; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 5 8 3 = + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 10

Πόσα είναι όλα; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 4 9 5 = + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 11

Πόσα είναι όλα; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 5 9 4 = + 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 12

7 5 + 2 = 3 + 6 = 9 6 + 3 = 9 3 + 5 = 5 + 3 = 8 8 … … … … 4 + 2 = 6 2 + 4 = 6 … Υπολόγισε και συμπλήρωσε τα αθροίσματα; Πρόσεξε πού είναι η φωτεινή γραμμή και πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0 … 2 + 5 = 7 … …

Slide 13

Πάτα κλικ εδώ, αν θέλεις να παίξεις ένα ακόμη παιχνίδι.

Summary: Διαδραστικό παιχνίδι Μαθηματικών

Tags: εκπαιδευτικό παιχνίδι μαθηματικά α΄ αθροίσματα μέχρι το 10

URL:
More by this User
Most Viewed