Μήλα και καμήλα

+9

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Μήλα και καμήλα http://xristinakt.blogspot.gr

Slide 2

Θέατρο σκιών

Slide 3

Σήμερα ήρθε ο πασάς από το νησί. Θέατρο σκιών

Slide 4

Τι; Ήπιε όλο το κρασί; Θέατρο σκιών

Slide 5

Με κέρασε και τρία μήλα. Θέατρο σκιών

Slide 6

Τι; Έπεσε από την καμήλα; Θέατρο σκιών

Slide 7

Μαρίνα, μια γάτα στη σκηνή! Θέατρο σκιών

Slide 8

Η η

Slide 9

η μη μ μήλο

Slide 10

η η μη τη τ μ τηλεόραση μήλο

Slide 11

κ η η η κήπος μη τη κη τ μ τηλεόραση μήλο

Slide 12

κ η η η κήπος μη τη κη τ μ τηλεόραση μήλο σ η σήμα ση

Slide 13

μήλο μή λο μ ή λ ο

Slide 14

Μαθαίνω να γράφω σωστά λέξεις που έχουν μπροστά το Κάνω κλικ στο το το

Slide 15

Μαθαίνω να γράφω σωστά λέξεις που έχουν μπροστά το το παλάτι το σπαθί το τόπι το λεμόνι το πεπόνι το κεράσι το παπί το σακάκι

Slide 16

η Μαθαίνω να γράφω σωστά λέξεις που έχουν μπροστά η Κάνω κλικ στο η

Slide 17

Μαθαίνω να γράφω σωστά λέξεις που έχουν μπροστά η η Νίκη η κόρη η Πόπη η θήκη η Ελένη η πόλη η Κική η σκηνή

Slide 18

Τι είναι ο παπαγάλος στην παράσταση; Βάζω τα γράμματα στη σωστή σειρά α θ τ ή μ η ς Είναι _ _ _ _ _ _ _

Slide 19

Τι είναι ο παπαγάλος στην παράσταση; Βάζω τα γράμματα στη σωστή σειρά α θ τ ή η ς Είναι μ _ _ _ _ _ _

Slide 20

Τι είναι ο παπαγάλος στην παράσταση; Βάζω τα γράμματα στη σωστή σειρά θ τ ή η ς Είναι μ α _ _ _ _ _

Slide 21

Τι είναι ο παπαγάλος στην παράσταση; Βάζω τα γράμματα στη σωστή σειρά τ ή η ς Είναι μ α θ _ _ _ _

Slide 22

Τι είναι ο παπαγάλος στην παράσταση; Βάζω τα γράμματα στη σωστή σειρά τ ή ς Είναι μ α θ η _ _ _

Slide 23

Τι είναι ο παπαγάλος στην παράσταση; Βάζω τα γράμματα στη σωστή σειρά ή ς Είναι μ α θ η τ _ _

Slide 24

Τι είναι ο παπαγάλος στην παράσταση; Βάζω τα γράμματα στη σωστή σειρά ς Είναι μ α θ η τ ή _

Slide 25

Τι είναι ο παπαγάλος στην παράσταση; Βάζω τα γράμματα στη σωστή σειρά Είναι μ α θ η τ ή ς

Slide 26

Πού ψάχνει η γάτα τον παπαγάλο; Κάνε κλικ στην εικόνα για να μάθεις.

Slide 27

Στη σκηνή

Slide 28

Τι λέει η κότα στις πάπιες; Κάνε κλικ στην εικόνα για να μάθεις.

Slide 29

Μη μιλάτε, πάπιες! Η παράσταση με τη γάτα αρχίζει.

Slide 30

Τραγούδι

Slide 31

Τέλος http://xristinakt.blogspot.gr

Tags: α ταξη γλώσσα

URL: