Τεχνολογία και Μάθηση

+59

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Τεχνολογία και Μάθηση Πέρα από τα σύνορα της τάξης Ζερβός Γρηγόρης Σουδίας Γιάννης «Δεν είναι αυτό που η τεχνολογία καθιστά δυνατό. Είναι αυτό που η τεχνολογία καθιστά εύκολο» eLearning Expo 2013

Slide 2

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία

Slide 3

01 Πρώτη περίοδος

Slide 4

01 Πρώτη περίοδος “Οι τρείς βασικοί άξονες της θεωρητικής μας προσέγγισης”.

Slide 5

Η τεχνολογία αιχμής σε ένα σχολείο είναι ο καλός δάσκαλος

Slide 6

Η διδακτική είναι το μονοπάτι που βαδίζει η τεχνολογία

Slide 7

Η τεχνολογία είναι το όχημα της διαδικασίας μάθησης

Slide 8

01 Πρώτη περίοδος

Slide 9

01 Πρώτη περίοδος “Σχεδιάσαμε πάνω σε αυτούς που είχαμε και όχι σε αυτούς που θα θέλαμε να έχουμε”.

Slide 10

Ένας Μαθητής ένας Υπολογιστής

Slide 11

Ένας λευκός πίνακας Ένας προτζέκτορας Ένα laptop Σύνδεση στο διαδίκτυο

Slide 12

Ένας Μαθητής ένας Υπολογιστής

Slide 13

Ασύγχρονη μάθηση Σύγχρονη μάθηση

Slide 14

Μικτή Μάθηση «Αναμιγνύεται η πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία με την ηλεκτρονική μάθηση με τέτοιο τρόπο ώστε η μια μέθοδος να στηρίζει λειτουργικά την άλλη.»

Slide 15

01 Πρώτη περίοδος

Slide 16

Ποια εργαλεία;

Slide 17

Εκείνα τα εργαλεία που ταιριάζουν στην διδακτική μας πρακτική

Slide 21

01 Πρώτη περίοδος 2010 Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός

Slide 22

01 Πρώτη περίοδος “Η επιτυχία στην ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού μαθήματος περνάει μέσα από τον διδακτικό σχεδιασμό. Αυτός εξασφαλίζει πως η μάθηση παραμένει ο στόχος και όχι η τεχνολογία”.

Slide 23

Διδακτική Μέθοδος Ηλεκτρονική Μάθηση

Slide 24

01 Πρώτη περίοδος 2010 Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Εικόνα

Slide 25

01 Πρώτη περίοδος “Η εικόνα στις πολυμεσικές εφαρμογές είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την μετάδοση της πληροφορίας ή του μηνύματος”.

Slide 26

Άγονη γραμμή

Slide 31

01 Πρώτη περίοδος Γραφικά

Slide 32

01 Πρώτη περίοδος “Δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στον σχεδιασμό και στην ποιότητα των γραφικών, γιατί θέλουμε να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον και να εξασφαλίσουμε την προσοχή των παιδιών”.

Slide 35

"Ο Παλαμάς υπήρξε ο τελευταίος Δάσκαλος του Γένους" Γιώργος Σεφέρης

Slide 38

01 Πρώτη περίοδος Γραφικά Κινήσεις - Ήχος

Slide 41

ξύλο ατσάλι γυαλί

Slide 42

Κωνσταντίνος Α΄ Βενιζέλος

Slide 46

01 Πρώτη περίοδος Γραφικά Κινήσεις - Ήχος

Slide 47

01 Πρώτη περίοδος “Τα μαθησιακά αντικείμενα συμβάλλουν στη διανοητική κινητοποίηση και εμπλοκή των μαθητών και στη διατήρηση του ενδιαφέροντος”.

Slide 51

02 Δεύτερη περίοδος Εργαλεία Συγγραφής

Slide 52

“Δεύτερη περίοδος. Κομβικό σημείο για εμάς. Αρχίζουμε να εμβαθύνουμε περισσότερο μελετώντας τη θεωρία σχετικά με τα εργαλεία συγγραφής”. 02 Δεύτερη περίοδος

Slide 54

02 Δεύτερη περίοδος Εργαλεία Συγγραφής Video

Slide 56

02 Δεύτερη περίοδος Εργαλεία Συγγραφής Video Σενάρια

Slide 61

02 Δεύτερη περίοδος Εργαλεία Συγγραφής Video Σενάρια Διάδραση

Slide 62

“Ο βαθμός διαδραστικότητας του η-μαθήματος μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διανοητική κινητοποίηση και εμπλοκή των μαθητευόμενων και τη διατήρηση του ενδιαφέροντός τους για το μάθημα”. 02 Δεύτερη περίοδος

Slide 64

02 Δεύτερη περίοδος Εργαλεία Συγγραφής Video Σενάρια Διάδραση Προσομοίωση

Slide 65

“Το PowerPoint, σε συνδυασμό με ένα μοντέλο διδακτικού σχεδιασμού, καθώς και με την προσθήκη της διάδρασης, μπορεί να οδηγήσει σε δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων υψηλής ποιότητας”. 02 Δεύτερη περίοδος

Slide 67

02 Δεύτερη περίοδος Εργαλεία Συγγραφής Video Σενάρια Διάδραση Προσομοίωση Εκπαιδευτικοί

Slide 68

“Η προσέγγιση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν εστιάζει απλώς σε μια εργαλειακή πρακτική αλλά δίνει έμφαση στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, και κυρίως στο διδακτικό μετασχηματισμό του περιεχομένου σε στόχους μάθησης”. 02 Δεύτερη περίοδος

Slide 69

Δεν είναι αυτό που η τεχνολογία καθιστά δυνατό. Είναι αυτό που η τεχνολογία καθιστά εύκολο. Δεν είναι η τεχνολογία. Είναι τι κάνετε με αυτή. Δώστε προσοχή στις εξελίξεις στη μάθηση, όχι στις εξελίξεις στην τεχνολογία.

Slide 70

02 Δεύτερη περίοδος Εργαλεία Συγγραφής Video Σενάρια Διάδραση Προσομοίωση Εκπαιδευτικοί PLN

Summary: Η εισήγηση μας στην eLearning Expo 2013

URL: