3.19β Διπλάσιο - Μισό

+98

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Περσίδου Φρόσω ΠΑΤΑ ΚΛΙΚ

Slide 2

Πάτα κλικ στο ρομπότ με το οποίο θέλεις να παίξεις. Αν θέλεις να γυρίσεις ξανά εδώ, πάτα κλικ στο σπιτάκι .

Slide 3

Πάτα κλικ στον αριθμό που είναι διπλάσιος από αυτόν που είναι στο ημικύκλιο. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 4

Πάτα κλικ στον αριθμό που είναι μισός από αυτόν που είναι στον κύκλο. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 0

Slide 5

Πάτα κλικ εδώ, αν θέλεις να παίξεις ένα ακόμη παιχνίδι.

Summary: Διαδραστικό παιχνίδι Μαθηματικών

Tags: εκπαιδευτικό παιχνίδι μαθηματικά α΄ διπλάσιο μισό

URL:
More by this User
Most Viewed