Същ. име, 3 клас

+13

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Мирела Кузманова Тренажор Съществително име 3 клас

Slide 2

1. Съществителното име отговаря на въпроса... Какъв? Каква? Какво? Какви? Какво е това? Какво прави? Какво правят? Защо? За какво? - - + -

Slide 3

2. Намери съществителното име. изскочил скоклив скок скача - - + -

Slide 4

3. Намери думите с еднакъв корен. Гост, нагости, гостилница, гостилничар Веселие, веселяк, есенен, весел Борба, борец, бор, борят се Рисунка, рисуват, красива, нарисувал - - + -

Slide 5

4. Съществителното име означава... Дума Действие на предмета Признак на предмета Предмет - - + -

Slide 6

5. Ако съществителното име отговаря на въпроса Кой? то означава... Природно явление Предмети, вещи Хора, животни Оръдия на труда - - + -

Slide 7

6. В кой род съществителните се членуват с –а, -ът, -я, -ят? ж.р. м.р. с.р. мн.ч. - - + -

Slide 8

7. Категориите на съществителното име са… въпрос представка и наставка род и число време - - + -

Slide 9

Как оценяваш своята работа? Отлични знания! Премини към теста! Имам грешки, необходимо е да си припомня правилата.

Slide 10

Кое съществително е от женски род? русалка молив бягат красива - - + -

Slide 11

Кое съществително е от мъжки род? крал земя ходи знаме - - + -

Slide 12

Кое съществително е от среден род? пламъче нация ария революция - - + -

Slide 13

Кои съществителни са членувани? Луната, полите Кон, лъч Татко, дядо Чичо, свят - - + -

Slide 14

Отбележи формите на думата. Дом, дома, домове, домът Светлина, свещ, свят, свети Градина, градинка, градински, сади Ходят, ходили, разходят - - + -

Slide 15

Да повторим! Към тренажора Към теста Съществителното име означава предмет. Отговаря на вопроса Какво е това? Категориите на съществителното име са род и число. То може да бъде от м.р.(стол – един стол), ж.р.( пролет – една пролет), ср.р.(палто – едно палто)

Slide 16

Край!

URL: