Μελέτη Περιβάλλοντος Γ' τάξη - Εννοιολογική χαρτογράφηση μαθημάτων

+95

No comments posted yet

Comments

xrisalles (3 years ago)

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Γ

Slide 1

Εννοιολογική χαρτογράφηση μαθημάτων

Slide 2

Ενότητα 1: Ζούμε μαζί Ζούμε μαζί και συνεργαζόμαστε Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο

Slide 3

Ενότητα 1: Ζούμε μαζί Ζούμε μαζί και συνεργαζόμαστε Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο

Slide 4

Για να ζούμε μαζί χρειαζόμαστε κανόνες Ενότητα 1: Ζούμε μαζί

Slide 5

Ενδιαφερόμαστε για την κοινότητα Ενότητα 1: Ζούμε μαζί

Slide 6

Ενότητα 1: Ζούμε μαζί Ενημερωνόμαστε ποιοι αποφασίζουν και τι αποφασίζουν

Slide 7

Εκλογές στο δήμο Ενότητα 1: Ζούμε μαζί

Slide 8

Ενότητα 1: Ζούμε μαζί Εκλογές στο δήμο

Slide 9

Ενότητα 2: Ο τόπος μας Ένας τόπος με χίλια πρόσωπα

Slide 10

Ενότητα 2: Ο τόπος μας Χωριά και πόλεις του τόπου μας

Slide 11

Ενότητα 2: Ο τόπος μας Δημιουργήματα της φύσης και έργα του ανθρώπου

Slide 12

Ενότητα 2: Ο τόπος μας Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον

Slide 13

Ενότητα 2: Ο τόπος μας Ο χάρτης, μια εικόνα του τόπου μας

Slide 14

Ενότητα 2: Ο τόπος μας Ένας χάρτης μας πληροφορεί (α)

Slide 15

Ενότητα 2: Ο τόπος μας Ένας χάρτης μας πληροφορεί (β)

Slide 16

Ενότητα 3:  Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Τα μέσα  συγκοινωνίας και μεταφοράς στη ζωή μας

Slide 17

Κυκλοφορούμε με ασφάλεια Ενότητα 3:  Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

Slide 18

Ενότητα 6:  Τι χρειαζόμαστε για να ζούμε Άνθρωποι και ανάγκες

Slide 19

Ενότητα 6:  Τι χρειαζόμαστε για να ζούμε Είμαστε παιδιά και έχουμε δικαιώματα Πηγή: http://users.sch.gr//parantoniou

Summary: Μελέτη Περιβάλλοντος Γ' τάξη - Εννοιολογική χαρτογράφηση μαθημάτων Πηγή:users.sch.gr//parantoniou

Tags: μελέτη περιβάλλοντος γ'

URL: