Звук и буква С

+9

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Звук и буква

Slide 2

Мая Панчева Здравейте, деца! Познавате ли ме? Моята буква е С!

Slide 3

Мая Панчева Отгатни!  Все на кръстопът стърчи, мига с трите си очи. Кой да тръгва, кой да спира, този стръчко контролира. Що е то? Бели прашинки от небето капят, но ако е топло бързо се разтапят! Що е то? Върху дъската на небето не трепка ято в ясна шир, а сребърна черта там свети, като следа от тебешир. Що е то? С бяла риза в тъмна стая влиза, но доде я осветява, ризата й се скъсява. Що е то?

Slide 4

Мая Панчева Отгатни!  Под облачния похлупак змия пробяга на зиг-заг, изплаши хора и гори, и нейде вдън земя се скри. Що е то? Щом слънцето припича, край мене тя наднича. Щом слънцето заспива, със мене тя се слива. Що е то? Стои изправен на снега, морковче му е носа, топка сняг са му краката, тенджерка върху главата. Що е то? Стъпи й на краката и хайде – по ребрата! Щом идеш до главата, ще стигнеш небесата. Що е то?

Slide 5

Мая Панчева Една дъгичка изправи и надясно отвори. Буква С така пред нас направи си в този час! С o

Slide 6

Мая Панчева

Slide 7

Мая Панчева Къде има звук С?

Slide 8

Мая Панчева Да направим модели на думите.

Slide 9

Мая Панчева Малка скоба съм в тетрадка и огъната, и кратка. Късно вечер в тъмнината, виждате ме, че съм Луната. Цветната дъга с мене даже се извива с полъх влажен. Сс

Slide 10

Мая Панчева Къде в азбуката е мястото на буква С? Аа Бб Вв Дд Ее Зз ИиЙй Лл МмНнОо

Slide 11

Къде е буква С? С

Slide 12

Мая Панчева Слънчоглед и слънце Слънчо гледа слънчогледа – слънце сред полето! Слънчогледът Слънчо гледа – слънчоглед в небето! Светлина раздавам всеки ден, ала никой не поглежда в мен. Що е то? Слънчоглед и слънце Слънчо гледа слънчогледа – слънце сред полето! Слънчогледът Слънчо гледа – слънчоглед в небето! 9 пъти

Slide 13

Мая Панчева Да образуваме срички!

Slide 14

Мая Панчева Да образуваме срички!

Slide 15

Мая Панчева Да образуваме срички!

Slide 16

Мая Панчева Да образуваме срички!

Slide 17

Мая Панчева Да образуваме срички!

Slide 18

Мая Панчева Да образуваме срички!

Slide 19

Мая Панчева Да опитаме заедно! сла съл сто сту сре сли са со си съ су се

Slide 20

Мая Панчева Да образуваме думички! са су си съ со лам сам лен сед лети се дло сла съл сто сту нина за бор ден сре да сли ва

Slide 21

Мая Панчева с н син сън и ъ с м сам сом а о Да образуваме думички! се сено семе село но ме ло

Slide 22

Мая Панчева ро ру бо ма ма о са бо Да образуваме думички!

Slide 23

Мая Панчева Да образуваме думички! сла ба ва ма лом на слаба слава слана слама слалом

Slide 24

Мая Панчева Да образуваме думички! е пе де пре ле есен песен лесен десен пресен

Slide 25

Мая Панчева Да прочетем текста! Слон се подслонил под един балон. Умен слонът бил – имал си подслон. Но нали балонът бил подслон на слона – силно се надул. Бум!И от балона – ни следа над слона. Слон и балон

Slide 26

БРАВО! Мая Панчева

URL: