Звук и буква С

+10

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Звук и буква

Slide 2

Мая Панчева Здравейте, деца! Познавате ли ме? Моята буква е С!

Slide 3

Мая Панчева Отгатни!  Все на кръстопът стърчи, мига с трите си очи. Кой да тръгва, кой да спира, този стръчко контролира. Що е то? Бели прашинки от небето капят, но ако е топло бързо се разтапят! Що е то? Върху дъската на небето не трепка ято в ясна шир, а сребърна черта там свети, като следа от тебешир. Що е то? С бяла риза в тъмна стая влиза, но доде я осветява, ризата й се скъсява. Що е то?

Slide 4

Мая Панчева Отгатни!  Под облачния похлупак змия пробяга на зиг-заг, изплаши хора и гори, и нейде вдън земя се скри. Що е то? Щом слънцето припича, край мене тя наднича. Щом слънцето заспива, със мене тя се слива. Що е то? Стои изправен на снега, морковче му е носа, топка сняг са му краката, тенджерка върху главата. Що е то? Стъпи й на краката и хайде – по ребрата! Щом идеш до главата, ще стигнеш небесата. Що е то?

Slide 5

Мая Панчева Къде има звук С?

Slide 6

Мая Панчева Да направим модели на думите.

Slide 7

Мая Панчева Една дъгичка изправи и надясно отвори. Буква С така пред нас направи си в този час! С o

Slide 8

Мая Панчева Малка скоба съм в тетрадка и огъната, и кратка. Късно вечер в тъмнината, виждате ме, че съм Луната. Цветната дъга с мене даже се извива с полъх влажен. Сс

Slide 9

Мая Панчева Къде в азбуката е мястото на буква С? Аа Дд Ее Ии Йй ЛлМмНн Оо

Slide 10

Къде е буква С? С

Slide 11

Слънчоглед и слънце Слънчо гледа слънчогледа – слънце сред полето! Слънчогледът Слънчо гледа – слънчоглед в небето! Светлина раздавам всеки ден, ала никой не поглежда в мен. Що е то? Слънчоглед и слънце Слънчо гледа слънчогледа – слънце сред полето! Слънчогледът Слънчо гледа – слънчоглед в небето! 9 пъти Мая Панчева Колко пъти има буква С?

Slide 12

Мая Панчева Да образуваме срички!

Slide 13

Мая Панчева Да образуваме срички!

Slide 14

Мая Панчева Да образуваме срички!

Slide 15

Мая Панчева Да образуваме срички!

Slide 16

Мая Панчева Да образуваме срички!

Slide 17

Мая Панчева Да образуваме срички!

Slide 18

Мая Панчева Да образуваме срички!

Slide 19

Мая Панчева Да опитаме заедно! сла съл сто сту сре сли са со си ся съ су се

Slide 20

Мая Панчева Да образуваме думички! са су си съ со ма сам лен сед лети се ло сте сто сту на я ден сре ден сте нен ся дам

Slide 21

Мая Панчева ро ру тен ма лам о са дя Да образуваме думички!

Slide 22

Мая Панчева Да образуваме думички! сла на ма нина долед лом слана слама слалом сланина сладолед

Slide 23

Мая Панчева Да образуваме думички! е я де те ле есен ясен лесен десен тесен

Slide 24

Мая Панчева Да прочетем текста! Една сутрин Стоян седна на стола да майстори самолет. Съедини елементите му. Стана и силно тласна самолета от терасата. Той отлетя. Удари стената на съседите. Стоян се смая. Няма съмнение – самолетът му лети. Самолетът на Стоян

Slide 25

БРАВО! Мая Панчева 13 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” - гр.Перник

URL: