ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ - ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

+14

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Διαδρομές της γύρης avasiliadou.blogspot.gr επικονίαση - γονιμοποίηση

Slide 2

Το θηλυκό μέρος του άνθους είναι ο ύπερος, που αποτελείται από το στίγμα, τον στύλο, την ωοθήκη. Τα αρσενικά όργανα του άνθους είναι οι στήμονες. Οι στήμονες στην κορυφή τους έχουν τους ανθήρες, που είναι γεμάτοι γύρη.  Τα μέρη του άνθους

Slide 3

Λόγος ύπαρξης του άνθους στο φυτό είναι η αναπαραγωγή. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει πρώτα να γίνει η επικονίαση και μετά η γονιμοποίηση. Μόνο έτσι το άνθος γίνεται καρπός.

Slide 4

Επικονίαση Είναι η διαδικασία κατά την οποία μεταφέρεται η γύρη από τους ανθήρες στο στίγμα του υπέρου. Η μεταφορά της γύρης μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους:

Slide 5

Επικονίαση γίνεται κυρίως με τα έντομα: Η γύρη κολλάει στις τρίχες που έχει στο σώμα της. Η μέλισσα πηγαίνει σ’ άλλο λουλούδι. Η γύρη πέφτει από το σώμα της και κολλάει πάνω στο στίγμα. Η μέλισσα πηγαίνει σ’ ένα λουλούδι για να ρουφήξει το νέκταρ και να πάρει τη γύρη.

Slide 6

Εκτός από τα έντομα ή με τον αέρα. επικονίαση μπορεί να γίνει και με τη βοήθεια μικρών πουλιών

Slide 7

Γονιμοποίηση Όταν η γύρη κολλήσει πάνω στο στίγμα, περνάει μέσα από τον στύλο και φτάνει στην ωοθήκη του ύπερου. Εκεί ενώνεται με το ωάριο που βρίσκεται στην ωοθήκη και γίνεται η γονιμοποίηση.

Slide 8

Το λουλούδι μαραίνεται, η ωοθήκη διογκώνεται και γίνεται ο καρπός, που μέσα του έχει έναν ή περισσότερους σπόρους.

URL:
More by this User
Most Viewed