Εξάσκηση στην προπαίδεια (1)

+128

No comments posted yet

Comments

Slide 2

Все действия по щелчку мыши. Числа, которые не подходят – мигают, число для примера – исчезает и меняется запись. Так на всех следующих слайдах.

Slide 10

Все действия по щелчку мыши. Числа, которые не подходят – мигают, число для примера – исчезает и меняется запись. Так на всех следующих слайдах.

Slide 13

Все действия по щелчку мыши. Числа, которые не подходят – мигают, число для примера – исчезает и меняется запись. Так на всех следующих слайдах.

Slide 21

Все действия по щелчку мыши. Числа, которые не подходят – мигают, число для примера – исчезает и меняется запись. Так на всех следующих слайдах.

Slide 23

Анимация автоматически. На фигурке Маши по щелчку переход на фрагмент м/ф.

Slide 1

(1) Ηλιάδης Ηλίας προπαίδεια Μαθαίνω την

Slide 2

5 = 35 6 9 4 8 3 5 7 7 Βρες τον αριθμό που αν τον πολλαπλασιάσεις με το 5 θα μας δώσουν το αποτέλεσμα 35 ! (κλικ πάνω στον αριθμό) Ηλιάδης Ηλίας

Slide 3

6 = 18 6 9 4 8 3 5 7 3 Βρες τον αριθμό που αν τον πολλαπλασιάσεις με το 6 θα μας δώσουν το αποτέλεσμα 18 ! (κλικ πάνω στον αριθμό) Ηλιάδης Ηλίας

Slide 4

7 = 42 6 9 4 8 3 5 7 6 Βρες τον αριθμό που αν τον πολλαπλασιάσεις με το 7 θα μας δώσουν το αποτέλεσμα 42 ! (κλικ πάνω στον αριθμό) Ηλιάδης Ηλίας

Slide 5

8 = 24 6 9 4 8 3 5 7 3 Βρες τον αριθμό που αν τον πολλαπλασιάσεις με το 8 θα μας δώσουν το αποτέλεσμα 24 ! (κλικ πάνω στον αριθμό) Ηλιάδης Ηλίας

Slide 6

4 = 12 6 9 4 8 3 5 7 3 Βρες τον αριθμό που αν τον πολλαπλασιάσεις με το 4 θα μας δώσουν το αποτέλεσμα 12 ! (κλικ πάνω στον αριθμό) Ηλιάδης Ηλίας

Slide 7

4 = 32 6 9 4 8 3 5 7 8 Βρες τον αριθμό που αν τον πολλαπλασιάσεις με το 4 θα μας δώσουν το αποτέλεσμα 32 ! (κλικ πάνω στον αριθμό) Ηλιάδης Ηλίας

Slide 8

3 = 24 6 9 4 8 3 5 7 8 Βρες τον αριθμό που αν τον πολλαπλασιάσεις με το 3 θα μας δώσουν το αποτέλεσμα 24 ! (κλικ πάνω στον αριθμό) Ηλιάδης Ηλίας

Slide 9

6 = 30 6 9 4 8 3 5 7 5 Βρες τον αριθμό που αν τον πολλαπλασιάσεις με το 6 θα μας δώσουν το αποτέλεσμα 30 ! (κλικ πάνω στον αριθμό) Ηλιάδης Ηλίας

Slide 10

5 = 35 6 9 4 8 3 5 7 7 Βρες τον αριθμό που αν τον πολλαπλασιάσεις με το 5 θα μας δώσουν το αποτέλεσμα 35 ! (κλικ πάνω στον αριθμό) Ηλιάδης Ηλίας

Slide 11

4 = 32 6 9 4 8 3 5 7 8 Βρες τον αριθμό που αν τον πολλαπλασιάσεις με το 4 θα μας δώσουν το αποτέλεσμα 32 ! (κλικ πάνω στον αριθμό) Ηλιάδης Ηλίας

Slide 12

2 = 12 6 9 4 8 3 5 7 6 Βρες τον αριθμό που αν τον πολλαπλασιάσεις με το 2 θα μας δώσουν το αποτέλεσμα 12 ! (κλικ πάνω στον αριθμό) Ηλιάδης Ηλίας

Slide 13

8 = 56 6 9 4 8 3 5 7 7 Βρες τον αριθμό που αν τον πολλαπλασιάσεις με το 8 θα μας δώσουν το αποτέλεσμα 56 ! (κλικ πάνω στον αριθμό) Ηλιάδης Ηλίας

Slide 14

9 = 27 6 9 4 8 3 5 7 3 Βρες τον αριθμό που αν τον πολλαπλασιάσεις με το 9 θα μας δώσουν το αποτέλεσμα 27 ! (κλικ πάνω στον αριθμό) Ηλιάδης Ηλίας

Slide 15

4 = 24 6 9 4 8 3 5 7 6 Βρες τον αριθμό που αν τον πολλαπλασιάσεις με το 4 θα μας δώσουν το αποτέλεσμα 24 ! (κλικ πάνω στον αριθμό) Ηλιάδης Ηλίας

Slide 16

7 = 21 6 9 4 8 3 5 7 3 Βρες τον αριθμό που αν τον πολλαπλασιάσεις με το 7 θα μας δώσουν το αποτέλεσμα 21 ! (κλικ πάνω στον αριθμό) Ηλιάδης Ηλίας

Slide 17

5 = 15 6 9 4 8 3 5 7 3 Βρες τον αριθμό που αν τον πολλαπλασιάσεις με το θα μας δώσουν το αποτέλεσμα 15 ! (κλικ πάνω στον αριθμό) Ηλιάδης Ηλίας

Slide 18

2 = 16 6 9 4 8 3 5 7 8 Βρες τον αριθμό που αν τον πολλαπλασιάσεις με το 2 θα μας δώσουν το αποτέλεσμα 16 ! (κλικ πάνω στον αριθμό) Ηλιάδης Ηλίας

Slide 19

8 = 40 6 9 4 8 3 5 7 5 Βρες τον αριθμό που αν τον πολλαπλασιάσεις με το 8 θα μας δώσουν το αποτέλεσμα 40 ! (κλικ πάνω στον αριθμό) Ηλιάδης Ηλίας

Slide 20

4 = 12 6 9 4 8 3 5 7 3 Βρες τον αριθμό που αν τον πολλαπλασιάσεις με το 4 θα μας δώσουν το αποτέλεσμα 12 ! (κλικ πάνω στον αριθμό) Ηλιάδης Ηλίας

Slide 21

8 = 56 6 9 4 8 3 5 7 7 Βρες τον αριθμό που αν τον πολλαπλασιάσεις με το 8 θα μας δώσουν το αποτέλεσμα 56 ! (κλικ πάνω στον αριθμό) Ηλιάδης Ηλίας

Slide 22

Ηλιάδης Ηλίας Μπράβο!

Slide 23

Ιστορία Δ΄ τάξης http://tetartitaxi.weebly.com Ηλιάδης Ηλίας

Slide 24

Τετάρτη τάξη http://iliadisilias.blogspot.gr/ Απίθανα… τριτάκια! http://iliadisili.blogspot.gr/ Οι Παρουσιάσεις μου: http://www.slideboom.com/people/iliasili http://www.slideshare.net/iliasili/presentations Εκπαιδευτικά παιχνίδια: http://www.purposegames.com/profile/164915/games Ηλιάδης Ηλίας

Summary: Διαδραστική άσκηση πολλαπλασιασμού (1)

Tags: μαθηματικά δ'

URL: