Εξάσκηση στην Προπαίδεια (2)

+117

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Ηλιάδης Ηλίας Μαθαίνω την… προπαίδεια!!

Slide 2

6 х 2 = 9 х 2 = 7 х 2 = 4 х 2 = 2 х 2 = 5 х 2 = 3 х 2 = 8 х 2 = 4 12 14 18 16 10 6 8 12 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 3

6 х 2 = 9 х 2 = 7 х 2 = 4 х 2 = 2 х 2 = 5 х 2 = 3 х 2 = 8 х 2 = 4 12 14 18 16 10 6 8 18 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 4

26 х 2 = 9 х 2 = 7 х 2 = 4 х 2 = 2 х 2 = 5 х 2 = 3 х 2 = 8 х 2 = 4 12 14 18 16 10 6 8 14 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 5

6 х 2 = 9 х 2 = 7 х 2 = 4 х 2 = 2 х 2 = 5 х 2 = 3 х 2 = 8 х 2 = 4 12 14 18 16 10 6 8 8 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 6

6 х 2 = 9 х 2 = 7 х 2 = 4 х 2 = 2 х 2 = 5 х 2 = 3 х 2 = 8 х 2 = 4 12 14 18 16 10 6 8 4 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 7

6 х 2 = 9 х 2 = 7 х 2 = 4 х 2 = 2 х 2 = 5 х 2 = 3 х 2 = 8 х 2 = 4 12 14 18 16 10 6 8 10

Slide 8

6 х 2 = 9 х 2 = 7 х 2 = 4 х 2 = 2 х 2 = 5 х 2 = 3 х 2 = 8 х 2 = 4 12 14 18 16 10 6 8 6 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 9

6 х 2 = 9 х 2 = 7 х 2 = 4 х 2 = 2 х 2 = 5 х 2 = 3 х 2 = 8 х 2 = 4 12 14 18 16 10 6 8 16 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 10

6 х 3 = 9 х 3 = 7 х 3 = 4 х 3 = 2 х 3 = 5 х 3 = 3 х 3 = 8 х 3 = 18 27 15 12 24 9 21 6 18 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 11

6 х 3 = 9 х 3 = 7 х 3 = 4 х 3 = 2 х 3 = 5 х 3 = 3 х 3 = 8 х 3 = 18 27 15 12 24 9 21 6 27 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 12

6 х 3 = 9 х 3 = 7 х 3 = 4 х 3 = 2 х 3 = 5 х 3 = 3 х 3 = 8 х 3 = 18 27 15 12 24 9 21 6 21 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 13

6 х 3 = 9 х 3 = 7 х 3 = 4 х 3 = 2 х 3 = 5 х 3 = 3 х 3 = 8 х 3 = 18 27 15 12 24 9 21 6 12 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 14

6 х 3 = 9 х 3 = 7 х 3 = 4 х 3 = 2 х 3 = 5 х 3 = 3 х 3 = 8 х 3 = 18 27 15 12 24 9 21 6 6 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 15

6 х 3 = 9 х 3 = 7 х 3 = 4 х 3 = 2 х 3 = 5 х 3 = 3 х 3 = 8 х 3 = 18 27 15 12 24 9 21 6 15 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 16

6 х 3 = 9 х 3 = 7 х 3 = 4 х 3 = 2 х 3 = 5 х 3 = 3 х 3 = 8 х 3 = 18 27 15 12 24 9 21 6 9 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 17

6 х 3 = 9 х 3 = 7 х 3 = 4 х 3 = 2 х 3 = 5 х 3 = 3 х 3 = 8 х 3 = 18 27 15 12 24 9 21 6 24 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 18

6 х 4 = 9 х 4 = 7 х 4 = 4 х 4 = 2 х 4 = 5 х 4 = 3 х 4 = 8 х 4 = 8 20 32 12 24 28 16 36 24 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 19

6 х 4 = 9 х 4 = 7 х 4 = 4 х 4 = 2 х 4 = 5 х 4 = 3 х 4 = 8 х 4 = 8 20 32 12 24 28 16 36 36 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 20

6 х 4 = 9 х 4 = 7 х 4 = 4 х 4 = 2 х 4 = 5 х 4 = 3 х 4 = 8 х 4 = 8 20 32 12 24 28 16 36 28 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 21

6 х 4 = 9 х 4 = 7 х 4 = 4 х 4 = 2 х 4 = 5 х 4 = 3 х 4 = 8 х 4 = 8 20 32 12 24 28 16 36 16 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 22

6 х 4 = 9 х 4 = 7 х 4 = 4 х 4 = 2 х 4 = 5 х 4 = 3 х 4 = 8 х 4 = 8 20 32 12 24 28 16 36 8 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 23

6 х 4 = 9 х 4 = 7 х 4 = 4 х 4 = 2 х 4 = 5 х 4 = 3 х 4 = 8 х 4 = 8 20 32 12 24 28 16 36 20 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 24

6 х 4 = 9 х 4 = 7 х 4 = 4 х 4 = 2 х 4 = 5 х 4 = 3 х 4 = 8 х 4 = 8 20 32 12 24 28 16 36 12 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 25

6 х 4 = 9 х 4 = 7 х 4 = 4 х 4 = 2 х 4 = 5 х 4 = 3 х 4 = 8 х 4 = 8 20 32 12 24 28 16 36 32 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 26

6 х 5 = 9 х 5 = 7 х 5 = 4 х 5 = 2 х 5 = 5 х 5 = 3 х 5 = 8 х 5 = 45 20 35 40 25 30 15 10 30 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 27

6 х 5 = 9 х 5 = 7 х 5 = 4 х 5 = 2 х 5 = 5 х 5 = 3 х 5 = 8 х 5 = 45 20 35 40 25 30 15 10 45 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 28

6 х 5 = 9 х 5 = 7 х 5 = 4 х 5 = 2 х 5 = 5 х 5 = 3 х 5 = 8 х 5 = 45 20 35 40 25 30 15 10 35 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 29

6 х 5 = 9 х 5 = 7 х 5 = 4 х 5 = 2 х 5 = 5 х 5 = 3 х 5 = 8 х 5 = 45 20 35 40 25 30 15 10 20 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 30

6 х 5 = 9 х 5 = 7 х 5 = 4 х 5 = 2 х 5 = 5 х 5 = 3 х 5 = 8 х 5 = 45 20 35 40 25 30 15 10 10 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 31

6 х 5 = 9 х 5 = 7 х 5 = 4 х 5 = 2 х 5 = 5 х 5 = 3 х 5 = 8 х 5 = 45 20 35 40 25 30 15 10 25 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 32

6 х 5 = 9 х 5 = 7 х 5 = 4 х 5 = 2 х 5 = 5 х 5 = 3 х 5 = 8 х 5 = 45 20 35 40 25 30 15 10 15 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 33

6 х 5 = 9 х 5 = 7 х 5 = 4 х 5 = 2 х 5 = 5 х 5 = 3 х 5 = 8 х 5 = 45 20 35 40 25 30 15 10 40 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 34

6 х 6 = 9 х 6 = 7 х 6 = 4 х 6 = 2 х 6 = 5 х 6 = 3 х 6 = 8 х 6 = 18 12 24 36 54 42 48 30 36 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 35

6 х 6 = 9 х 6 = 7 х 6 = 4 х 6 = 2 х 6 = 5 х 6 = 3 х 6 = 8 х 6 = 18 12 24 36 54 42 48 30 54 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 36

6 х 6 = 9 х 6 = 7 х 6 = 4 х 6 = 2 х 6 = 5 х 6 = 3 х 6 = 8 х 6 = 18 12 24 36 54 42 48 30 42 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 37

6 х 6 = 9 х 6 = 7 х 6 = 4 х 6 = 2 х 6 = 5 х 6 = 3 х 6 = 8 х 6 = 18 12 24 36 54 42 48 30 24 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 38

6 х 6 = 9 х 6 = 7 х 6 = 4 х 6 = 2 х 6 = 5 х 6 = 3 х 6 = 8 х 6 = 18 12 24 36 54 42 48 30 12 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 39

6 х 6 = 9 х 6 = 7 х 6 = 4 х 6 = 2 х 6 = 5 х 6 = 3 х 6 = 8 х 6 = 18 12 24 36 54 42 48 30 30 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 40

6 х 6 = 9 х 6 = 7 х 6 = 4 х 6 = 2 х 6 = 5 х 6 = 3 х 6 = 8 х 6 = 18 12 24 36 54 42 48 30 18 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 41

6 х 6 = 9 х 6 = 7 х 6 = 4 х 6 = 2 х 6 = 5 х 6 = 3 х 6 = 8 х 6 = 18 12 24 36 54 42 48 30 48 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 42

6 х 7 = 9 х 7 = 7 х 7 = 4 х 7 = 2 х 7 = 5 х 7 = 3 х 7 = 8 х 7 = 42 49 28 21 14 56 63 35 42 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 43

6 х 7 = 9 х 7 = 7 х 7 = 4 х 7 = 2 х 7 = 5 х 7 = 3 х 7 = 8 х 7 = 42 49 28 21 14 56 63 35 63 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 44

6 х 7 = 9 х 7 = 7 х 7 = 4 х 7 = 2 х 7 = 5 х 7 = 3 х 7 = 8 х 7 = 42 49 28 21 14 56 63 35 49 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 45

6 х 7 = 9 х 7 = 7 х 7 = 4 х 7= 2 х 7 = 5 х 7 = 3 х 7 = 8 х 7 = 42 49 28 21 14 56 63 35 28 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 46

6 х 7 = 9 х 7 = 7 х 7 = 4 х 7 = 2 х 7 = 5 х 7 = 3 х 7 = 8 х 7 = 42 49 28 21 14 56 63 35 14 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 47

6 х 7 = 9 х 7 = 7 х 7 = 4 х 7 = 2 х 7 = 5 х 7 = 3 х 7 = 8 х 7 = 42 49 28 21 14 56 63 35 35 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 48

6 х 7 = 9 х 7 = 7 х 7 = 4 х 7 = 2 х 7= 5 х 7 = 3 х 7 = 8 х 7 = 42 49 28 21 14 56 63 35 21 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 49

6 х 7 = 9 х 7 = 7 х 7 = 4 х 7 = 2 х 7 = 5 х 7 = 3 х 7 = 8 х 7 = 42 49 28 21 14 56 63 35 56 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 50

6 х 8 = 9 х 8 = 7 х 8 = 4 х 8 = 2 х 8 = 5 х 8 = 3 х 8 = 8 х 8 = 16 48 40 72 32 24 56 64 48 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 51

6 х 8 = 9 х 8 = 7 х 8 = 4 х 8 = 2 х 8 = 5 х 8 = 3 х 8 = 8 х 8 = 16 48 40 72 32 24 56 64 72

Slide 52

6 х 8 = 9 х 8 = 7 х 8 = 4 х 8 = 2 х 8 = 5 х 8 = 3 х 8 = 8 х 8 = 16 48 40 72 32 24 56 64 56

Slide 53

6 х 8 = 9 х 8 = 7 х 8 = 4 х 8 = 2 х 8 = 5 х 8 = 3 х 8 = 8 х 8 = 16 48 40 72 32 24 56 64 32 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 54

6 х 8 = 9 х 8 = 7 х 8 = 4 х 8 = 2 х 8 = 5 х 8 = 3 х 8 = 8 х 8 = 16 48 40 72 32 24 56 64 16 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 55

6 х 8 = 9 х 8 = 7 х 8 = 4 х 8 = 2 х 8 = 5 х 8 = 3 х 8 = 8 х 8 = 16 48 40 72 32 24 56 64 40 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 56

6 х 8 = 9 х 8 = 7 х 8 = 4 х 8 = 2 х 8 = 5 х 8 = 3 х 8 = 8 х 8 = 16 48 40 72 32 24 56 64 24 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 57

6 х 8 = 9 х 8 = 7 х 8 = 4 х 8 = 2 х 8 = 5 х 8 = 3 х 8 = 8 х 8 = 16 48 40 72 32 24 56 64 64 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 58

6 х 9 = 9 х 9 = 7 х 9 = 4 х 9 = 2 х 9 = 5 х 9 = 3 х 9 = 8 х 9 = 72 54 27 63 36 45 18 81 54 ili@s ili

Slide 59

6 х 9 = 9 х 9 = 7 х 9 = 4 х 9 = 2 х 9 = 5 х 9 = 3 х 9 = 8 х 9 = 72 54 27 63 36 45 18 81 81 ili@s ili

Slide 60

6 х 9 = 9 х 9 = 7 х 9 = 4 х 9 = 2 х 9 = 5 х 9 = 3 х 9 = 8 х 9 = 72 54 27 63 36 45 18 81 63 ili@s ili

Slide 61

6 х 9 = 9 х 9 = 7 х 9 = 4 х 9 = 2 х 9 = 5 х 9 = 3 х 9 = 8 х 9 = 72 54 27 63 36 45 18 81 36 ili@s ili

Slide 62

6 х 9 = 9 х 9 = 7 х 9 = 4 х 9 = 2 х 9 = 5 х 9 = 3 х 9 = 8 х 9 = 72 54 27 63 36 45 18 81 18 ili@s ili

Slide 63

6 х 9 = 9 х 9 = 7 х 9 = 4 х 9 = 2 х 9 = 5 х 9 = 3 х 9 = 8 х 9 = 72 54 27 63 36 45 18 81 45

Slide 64

6 х 9 = 9 х 9 = 7 х 9 = 4 х 9 = 2 х 9 = 5 х 9 = 3 х 9 = 8 х 9 = 72 54 27 63 36 45 18 81 27 ili@s ili

Slide 65

6 х 9 = 9 х 9 = 7 х 9 = 4 х 9 = 2 х 9 = 5 х 9 = 3 х 9 = 8 х 9 = 72 54 27 63 36 45 18 81 72 ili@s ili

Slide 66

Μπράβο! ili@s ili

Slide 67

Ιστορία Δ΄ τάξης http://tetartitaxi.weebly.com Ηλιάδης Ηλίας

Slide 68

Τετάρτη τάξη http://iliadisilias.blogspot.gr/ Απίθανα… τριτάκια! http://iliadisili.blogspot.gr/ Οι Παρουσιάσεις μου: http://www.slideboom.com/people/iliasili http://www.slideshare.net/iliasili/presentations Εκπαιδευτικά παιχνίδια: http://www.purposegames.com/profile/164915/games Ηλιάδης Ηλίας

Summary: Επανάληψη στην προπαίδεια!

Tags: μαθηματικά δ'

URL: