4.25 Οι αριθμοί μέχρι το 50

+144

No comments posted yet

Comments

Slide 8

Πάτα κλικ από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο αριθμό. 10 40 30 20 50

Slide 9

Πάτα κλικ από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο αριθμό. 5 30 20 40 50 15 10 45 35 25

Summary: Διαδραστικό παιχνίδι Μαθηματικών

Tags: διαδραστικό παιχνίδι μαθηματικά α΄ οι αριθμοί μέχρι το 50

URL:
More by this User
Most Viewed