Проверете какво сте научили за живите организми и тяхната среда - ЧП,-3-клас,-Булвест

+46

No comments posted yet

Comments

Slide 3

1.Решете кръстословицата. Думите в нея показват какво правят всички живи организми. Р А Т А А З М Н О Ж А А

Slide 4

2.Допълнете изреченията с думите: Организмите и неживите тела… или Само организмите... __________________________________ имат обем и маса. _____________________ се хранят. __________________________________ са съставени от вещества. ______________________ растат и се размножават. Организмите и неживите тела Само организмите Организмите и неживите тела Само организмите

Slide 5

3. Свържете правилно със стрелки двете части на изреченията. Неживите тела Гъбите Растенията Животните използват светлина, за да изготвят храната си. не се нуждаят от храна. се движат свободно и търсят храна. изсмукват храната си от живи или умрели организми.

Slide 6

4. Свържете правилно съответното животно с неговата среда на живот и съответните приспособления. Издържа дълго време без вода и я използва пестеливо. Има гъста козина и дебел слой подкожна мазнина .

Slide 7

5. Тези кактуси се отглеждат в ботаническата градина в Балчик. При какви условия са се приспособили да живеят те? Опишете някои от приспособленията им. Кактусите живеят на _____________________. горещи и сухи места ПРИСПОСОБЛЕНИЯ: дълги и плитки корени, с които бързо изсмукват водата и я съхраняват в дебелото си стъбло; Вместо листа имат игли, чрез които се намалява загубата на вода.

Slide 8

6. Как заекът, таралежът, костенурката и жабата се предпазват от врагове? Свържете така, че да е вярно. ____________ има защитна окраска. ____________ се защитава с бодлите си. ____________ успява да избяга от враговете си. ____________ се скрива в черупката си. 1 2 3 4 Кликни на номера.

Slide 9

7. Съставете хранителна верига от живите организми. Посочете производителя и потребителите. 1 2 3 производител потребител потребител

Slide 10

8. Липсващите звена в показаната хранителна верига са: лисица, листа, охлюв. Поставете ги. 1 2 3 …………….. …………….. ……………..

Slide 11

Кое от тези неживи тела е било част от жив организъм? тяло А тяло Б тяло В а/ тяло А б/ тяло Б в/ тяло В

Slide 12

Кое от изброеното се отнася само за живите организми и не се отнася за неживите тела? а/ съставени са от вещества б/ имат маса,обем и форма в/ нуждаят се от храна, растат и се размножават Жив организъм е: а/ куклата б/ заекът в/ плюшеното мече

Slide 13

3. Ани отглежда тези красиви растения в стаята си. Тя ги оставя на топло място и забравя да ги полива. Кое растение може да оцелее най-дълго при такива условия на живот? а/ растение А б/ растение Б в/ растение В

Slide 14

4. На снимките са показани три вида живи организми. Кой от тях сам произвежда храната си? А Б В а/ А б/ Б в/ В

Slide 15

5. Кое от животните НЕ може да оцелее в такава среда на живот? а/ бялата мечка б/ пингвинът в/ щъркелът

Slide 16

6. В тази хранителна верига е допусната грешка. Как ще я поправиш? а/ ще разменя местата на зелката и заека б/ ще разменя местата на заека и орела в/ ще обърна посоките на стрелките

Slide 17

Нуждая се от храна, за да произвеждам храната си. Аз съм: а/ вълк б/ лале в/ дете Израствам върху умрели растения и се храня с тях. Аз съм: а/ гъба б/ бръмбар в/ мъх

Slide 18

Движа се свободно в природата, търся си храна и се пазя от врагове. Аз съм: а/ растение б/ животно в/ гъба Прикрепено съм. Движението ми е ограничено, но само изработвам храната си. Аз съм: а/ животно б/ гъба в/ растение

Slide 19

Храня се несамостойно . Движението ми е ограничено. Аз съм: а/ охлюв б/ нарцис в/ печурка При кръговрата на водата в природата най-много вода се изпарява от: а/ растенията, животните и хората б/ почвите в/ океаните

Slide 20

Мястото, на което даден организъм се е приспособил да живее, се нарича: а/ място за живот б/ жилищен дом в/ среда на живот Листата на маслиновото дърво са покрити с тънък слой от восък. Той предпазва листата от: а/ изгниване б/ изсушаване в/ изгаряне

Slide 21

Хранителните вериги започват с: а/ растение или животно б/ винаги с растение в/ винаги с животно В кой от посочените примери потребител изяжда друг потребител? а/ пиле кълве зърно б/ заек изяжда зеле в/ калинка изяжда листна въшка

Slide 22

Растителноядните животни огради с , месоядните – с , а всеядните – с . 1 2 3 4 5 6

URL: