Какво научих за България през VII-XIV в.

+45

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Какво научих за България през VII – XIV век Обобщение 4 клас Изготвил: Петя Перпериева ОУ „Проф.П.Н.Райков“ гр. Трявна

Slide 2

Моята енциклопедия Културно наследство на България

Slide 3

Елински селища През VII – VI в. пр.Хр. Елините основали по днешното Българско черноморско крайбрежие: Бизоне ( Каварна) Дионисопулис ( Балчик) Одесос ( Варна) Месемврия ( Несебър) Анхиало ( Поморие) Аполония ( Созопол) Издигнали в тях красиви мраморни храмове на елинските богове, театри под открито небе, стадиони за спортни занимания, каквито имало в Елада. 3 Нос Калиакра Крепост Дионисополис

Slide 4

4 Античния форум в Аугуста Траяна (Стара Загора)

Slide 5

Римски селища Римляните благоустроили старите и изградили добре планирани нови градове Две главни улици се пресичали под прав ъгъл. В центъра имало площад (форум), заобиколен от храмове, обществени сгради, магазини, обществени бани (терми) Благодарение на археолозите днес можем да видим стените на Сердика(София), термите на Одесос( Варна) и Аугуста Траяна (Стара загора), форумът, театърът и стадионът на Филипопол (Пловдив), Никополис ад Иструм (до с. Никюп), Нове(Свищов), Абритус (Разград) , Дуросторум (Силистра) и др. 5 Църквата „Св.Георги“ в София Римска крепост в Хисар

Slide 6

6 Римска мозайка в обществени сгради Римските терми във Варна Римските терми в Стара Загора

Slide 7

Каменната летопис на езическа България Уникално наследство на езическа България са надписите, изсичани върху камък. Известни са около 100 надписа от времето на хановете до средата на IХ в. Писани са на гръцки или български език с гръцки букви и дават сведения за обществото и държавата – строителна дейност, мирни договори, войни и походи, промени на границите. Прочути са надписите около Мадарският конник на Тервел, надписи за войните на Крум, за мирния договор на Омуртаг с Византия от 815 г., колоната от църквата „Св. 40 мъченици“ за строежите на Омуртаг. 7 Мадарският конник Мирният договор на хан Омуртаг

Slide 8

Старобългарската книжнина През средновековието създаването на ръкописни книги било свято дело. Образовани духовници и монаси нанасяли буквите с паче перо и цветни мастила върху листове от обработена кожа (пергамент). Художници украсявали книгите по византийски образец с малки рисунки (миниатюри) и с изящни заглавни букви. Били създадени уникални книги, които днес се съхраняват в музеите на България и други европейски страни. Евангелието на цар Иван Александър се съхранява в Британския музей в Лондон. Манасиевата летопис от XIV в. се пази в папската библиотека във Ватикана. В Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ в София се съхраняват над 1500 старобългарски ръкописни книги. 8

Slide 9

9 Манасиевата летопис Четириевангелие на Цар Иван Александър

Slide 10

Средновековните столици на България Плиска (681-893г.) Зад крепостната й стена от 12 м се оформили външен и вътрешен град.Дворците на Крум и Омуртаг били с тронни зали, водохранилища, бани и тайни проходи. Велики Преслав ( 893 - 970 ) Бил ограден с два защитни обръча с кули и огромни порти.Във вътрешният двор бил изграден Симеоновият дворец. На хълм край градските стени се издигала прочутата „Златна църква“. Охрид (996 – 1018г.) Днес Охрид се намира в Македония. Все още са запазени паметници на културата – Самуиловата крепост, манастирът „Св.Пантелеймон“, основан от Климент, катедралата „Св.София“, построена от княз Борис I. Търново (1185 – 1393г.) На хълма Царевец стоят основите на двореца и Патриаршеската църква. В Асеновата махала са запазени красиви църкви – „Св. 40 мъченици“, „Св. Петър и Павел“, „Св. Димитър“ 10 Плиска Преслав Търново Охрид

Slide 11

11 Плиска

Slide 12

12 Велики Преслав

Slide 13

13 Охрид

Slide 14

14 Църквата „Св. 40 мъченици“ Търново

Slide 15

Какво научих за България през VII – XIV век 1. Езическа България (VII –средата на IX век) 2. Българското царство (IX – началото на XI век) 3. Българското царство ( XII – XIV в.)

Slide 16

В създаването на българската държава участвали две общности с различни езици, религии и култури. През VI-VII в. на Балканския полуостров се заселили славяните. След разпадането на Кубратовата „Велика България“ в устието на р. Дунав дошли българите начело с Аспарух. Начало на новата българска държава поставил мирният договор между българският владетел и византийският император от 681 г. Подреди владетелите според реда на управление на България 16 1. Езическа България (VII –средата на IX век) 1 2 3 4

Slide 17

Покръстването (864г.) направило България равнопоставена на другите европейски държави. Българската църква (870г.) основана от княз Борис I, станала опора на обществото. Славянската писменост (885г.) , донесена от учениците на Кирил и Методий, осигурила условия на българите за самостойно културно развитие. Връх в развитието на България бил „Златният век“ на цар Симеон Велики. През 927 г. при сина му цар Петър България била призната от Византия за царство със своя патриаршия. Съперничеството между царството и империята продължило и въпреки храбрата съпротива на цар Самуил през 1018 г. България загубила независимостта си. Под византийска власт българите съхранили своя език и книжнина. 17 2. Българското царство (IX – началото на XI век)

Slide 18

През 1185 г. братята Петър и Асен възстановили държавната независимост на България. При цар Калоян и цар Иван Асен II от Асеневската династия Българското царство отново се издигнало като уважавана европейска държава. Столицата Търново процъфтяла като духовен център на православието. Книжнината и културата достигнали нов разцвет по времето на цар Иван Александър през XIV в. В средата на XIV в. започнало османското нашествие към Европа. Разединени и отслабени, България и нейните съседи били завладени от османските турци. 18 3. Българското царство ( XII – XIV в.)

Slide 19

Да си припомним При кой владетел Велики Преслав става столица на България? а) цар Иван Александър б) Петър и Асен в) цар Симеон 2. За кой владетел се отнасят думите: „ След 1230 г. територията на България се разпростряла до Черно, Бяло и Адриатическо море. В чест на победата била осветена църквата „Св. 40 мъченици“. Владетелят наредил в нея да бъде поставен каменен надпис върху колона, запазена и до днес.“ а) цар Симеон б) цар Иван Александър в) цар Иван Асен II 19

Slide 20

Да си припомним 3. Срещу всяка от годините напишете в тетрадките си с едно изречение какво важно събитие се е случило. - 681г. - 864 г. - 870 г. - 1018 г. 4. Какво представя изображението; от кой период е; кой е владетелят; какво е допринесъл за България. 20 Създадена българската държава от хан Аспарух. Покръстване на българите от княз Борис I. Утвърждаване на самоуправляваща се Българска църква. Падане на България под византийска власт. X в., цар Симеон Велики … разкажи X в., печат на цар Петър… разкажи

Slide 21

Да си припомним 5. Кой владетел укрепил властта си, като привлякал на своя страна отцепилите се боляри? а) Калоян б) Иван Асен II в) Иван Александър 6. Назови имената на български книжовници: а) двама от учениците на Кирил и Методий, които положили началото на старобългарската книжовност б) писатели от Симеоновия „Златен век“, създали първите оригинални произведения на старата българска литература в) бележит книжовник от XIV в., работил в Търново и Света гора 21 Наум и Климент Черноризец Храбър, Йоан Екзарх Патриарх Евтимий

Slide 22

Благодаря за вниманието! 22

URL: