Η αρχή της ζωής

+13

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Η αρχή της ζωής

Slide 2

Έναυσμα Ενδιαφέροντος Διατύπωση Υποθέσεων

Slide 3

Αντιμετώπιση σάλπιγγα ωοθήκη μήτρα κόλπος

Slide 4

Εκφορητική οδός ουρήθρα πέος όρχεις Αντιμετώπιση

Slide 5

Αντιμετώπιση κόλπος εκεί εισέρχεται το πέος ωοθήκες εκεί ωριμάζουν τα ωάρια συνδέουν τη μήτρα με τις ωοθήκες στα τοιχώματά της εμφυτεύεται το γονιμοποιημένο ωάριο μήτρα σάλπιγγες Εκφορητική οδός ουρήθρα πέος όρχεις μέσα από αυτήν οδηγούνται τα σπερματοζωάρια στην ουρήθρα από αυτήν βγαίνουν τα σπερματοζωάρια μεταφέρει τα σπερματοζωάρια στον κόλπο της γυναίκας σε αυτούς παράγονται τα σπερματοζωάρια

Slide 6

Τα σπερματοζωάρια κινούνται από τον κόλπο προς τις σάλπιγγες Στην ωοθήκη ωριμάζει ένα ωάριο. Ένα σπερματοζωάριο γονιμοποιεί το ωάριο Δημιουργείται το ζυγωτό. Καθ’ οδόν προς τη μήτρα το ζυγωτό διαιρείται. Δημιουργείται ένα συσσωμάτωμα κυττάρων που εμφυτεύεται στα τοιχώματα της μήτρας. Αντιμετώπιση 1 2 3 4 5 6

Slide 7

Εμπέδωση - Γενίκευση

Slide 8

Εμπέδωση - Γενίκευση

Slide 9

Το ωάριο γονιμοποιείται από σπερματοζωάριο και δημιουργείται το ζυγωτό, το οποίο διαιρείται και κινείται μέσα από τη σάλπιγγα προς τη μήτρα. Εμπέδωση - Γενίκευση

Slide 11

Εμπέδωση - Γενίκευση Τα ωάρια ωριμάζουν στις ωοθήκες και τα σπερματοζωάρια παράγονται στους όρχεις.

URL: