A paisaxe 2

+2

No comments posted yet

Comments

Slide 1

A PAISAXE

Slide 2

TIPOS DE PAISAXE PAISAXE NATURAL PAISAXE HUMANIZADA Está formada polas montañas, os ríos e os bosques. Formáronse sen que as persoas interveñamos. Son paisaxes naturais transformadas polo home.

Slide 3

ELEMENTOS NATURAIS: O relevo: MONTAÑAS, VALES OU CHAIRAS A auga: RÍOS, LAGOS, LAGOAS OU MARES. A vexetación e a fauna: PLANTAS e ANIMAIS.

Slide 4

ELEMENTOS NATURAIS: MONTAÑAS LAGOA (AUGA) BOSQUE HERBAS (PLANTAS)

Slide 5

ACANTILADO PRAIA AUGA DO MAR

Slide 6

BARRANCO AUGA DO RÍO PLANTAS

Slide 7

Fauna vexetación

Slide 8

ELEMENTOS ARTIFICIAIS: Son todos os elementos construídos polas persoas: CAMPOS DE CULTIVO, PRADOS, PONTES. CIDADES, VILAS, ESTRADAS, VÍAS DO TREN, FÁBRICAS, ETC.

Slide 9

ELEMENTOS ARTIFICIAIS: campo de cultivo

Slide 10

prados

Slide 11

ponte

Slide 12

cidades

Slide 13

vías do tren

Slide 14

vilas

Slide 15

Fábrica de Celulosa (Pontevedra)

Slide 16

PAISAXE HUMANIZADA Pode ser de dous tipos: R u r a l U r b a n a

Slide 17

A paisaxe humanizada rural é aquela que transforma a natureza para obter alimentos ou algúns bens necesarios e onde os elementos principais son as terras de cultivo, prados, bosques e vivendas. PAISAXE HUMANIZADA RURAL

Slide 18

A paisaxe humanizada urbana é aquela onde non hai elementos naturais e predominan as casas, edificios, estradas ou fábricas. PAISAXE HUMANIZADA URBANA

Slide 19

O RELEVO Pode ser: Relevo de interior Relevo de costa

Slide 20

Relevo de interior montañoso serra montaña cordilleira Caracterízase por estar formado por montañas. Varias montañas xuntas Varias serras xuntas orixinan a cordilleira ou sistema montañoso.

Slide 21

cumio ladeira faldra PARTES DA MONTAÑA

Slide 22

Relevo de Interior chan chaira meseta Caracterízase por estar formado por superficies planas chamadas chairas. Terreo chan situado a certa altura Ríos

Slide 23

Relevo de costa Península Está formado polas formas do relevo que están xunto a mares ou océanos. Constan dos seguintes elementos: Zona cha formada por area ou grava illa Praia cabo golfo acantilado

Slide 24

A AUGA NA PAISAXE Pode ser de dous tipos: A u g a s c o n t i n e n t a i s A u g a s m a r i ñ a s Son masas de auga doce que se sitúan en terra firme. Están formadas por: lagos, ríos e augas subterráneas. Son masas de auga salgada. Están formadas polos mares e océanos.

Slide 25

Partes dun río Os ríos teñen tres partes: C u r s o a l t o O río ten pouco caudal e a auga descende a gran velocidade. O leito é moi estreito. O caudal aumenta e diminúe a velocidade da auga. O leito é máis ancho. C u r s o b a i x o C u r s o m e d i o O caudal é moi abundante. A auga discorre lentamente.

Summary: Repaso T.10

Tags: a paisaxe

URL: