Минало несвършено време на глагола.Упражнение

+3

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Ходих Ловях Летя Шуми Ще участвам Изпиха Криеха Бягам Лаеше Бе Мърмореше Четох Мин.св. вр Мин.несв.вр Сег. вр. Бъд. Вр. Домашна работа

Slide 2

Минало несвършено време на глагола. Упражнение. Боянка Петрова

Slide 3

Сегашно време Действието се извършва в момента на говоренето. Пълзя Бъдеще време Действието се извършва след момента на говорене. Ще пълзя Минало свършено време Действието се извършва преди момента на говоренето . Пълзях Минало не свършено време Минало действието ,което не е било завършено в момента за който се говори . Пълзях

Slide 4

Упр.1 Препишете глаголите от текста и определете времето им.

Slide 5

Минало несвършено време Запишете глаголите живееше, омръзнеше, слизаше в минало свършено време.

Slide 6

Минало свършено време ОМРЪЗНАШЕ - ОМРЪЗНА ЖИВЕЕШЕ - ЖИВЯ СЛЕЗЕШЕ - СЛЕЗЕ

Slide 7

Упр.2 Напишете глагола играя във всички форми за ед.ч и мн.ч. в минало свършено време и минало несвършено време. аз ти той тя то ние вие те Минало свършено време аз ти той тя то ние вие те Минало несвършено време Провери!

Slide 8

аз играх ти игра той тя игра то ние играхме вие играхте те играха Минало свършено време аз играех ти играеше той тя играеше то ние играехме вие играехте те играеха Минало несвършено време играя

Slide 9

Упр.3 Препишете текста, като поставите пропуснатите глаголи. В кое време са? Духаше априлски вятър и поглъщаше снега от полетата . Забучаха пороите , цъфнаха минзухарите.Грееше слънце а все още беше студено. Вкъщи мръзнахме защото дървата се свършиха отдавна . студено в дървата свършиха

Slide 10

Упр.3 Препишете текста, като поставите пропуснатите глаголи. В кое време са? мръзнахме, поглъщаше, духаше, цъфнаха, забучаха, грееше, беше, свършиха Духаше априлски вятър и поглъщаше снега от полетата . Забучаха пороите , цъфнаха минзухарите.Грееше слънце а все още беше студено. Вкъщи мръзнахме защото дървата се свършиха отдавна . студено в дървата свършиха .

Slide 11

Упр.4 В кое лице, число и време са означените глаголи в текста? изчистихме – мин.св.вр ще е - бъдеще време скубем –сегашно време бях - минало време В художествената реч се използва съвместна употреба на глаголните времена.

Slide 12

Упр.5 Как се променя глаголът съм? сегашно време бъдеще време минало време аз съм ти си той тя е то ние сме вие сте те са аз ще съм / ще бъда ти ще си / ще бъдеш той тя ще е /ще бъде то ние ще сме/ще бъдем вие ще сте/ще бъдете те ще са/ ще бъдат аз бях ти беше /бе/ той тя беше/бе/ то ние бяхме вие бяхте те бяха

Slide 13

Формите на глагола съм за мин.св.вр. и мин. несв.вр. съвпадат.

Slide 14

Хайде да играем! Открий в кръстословицата: название на музикална нота едно същ.нар. име едно прилагателно име четири глагола едно същ. соб. име д о п е р а а л е н и м а т - до - пера - ален - пера,имат, дели, орем - Ана пера

Slide 15

Домашна работа УТ задача 2 и 3 стр.9

URL:
More by this User
Most Viewed
Previous Page Next Page