Guru Cemerlang

+57

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 1

Slide 2

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 2 Kerjaya Sebagai Guru Cemerlang

Slide 3

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 3 Latar Belakang Sebelum 1994 Moving up is moving out Mulai 1994 Moving up still in classroom Tahun 2006 Enam GC Gred Khas C dilantik Tahun 2008 12 GC Gred Khas C telah dilantik

Slide 4

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 4 Objektif Konsep Guru Cemerlang Pengiktirafan kepada guru yang cemerlang di bilik darjah Meningkatkan pencapaian kualiti P&P Menjadi role model Meningkatkan motivasi guru Meningkatkan kecemerlangan sekolah Memperluas peluang kenaikan pangkat Naik pangkat tetapi kekal mengajar di bilik darjah Kenaikan pangkat cara `laluan laju’(KUP)

Slide 5

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 5 Definisi Guru Cemerlang Berpengetahuan Berkemahiran Berkepakaran Berdedikasi Bermotivasi … secara berterusan …

Slide 6

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 6 Ciri-Ciri Guru Cemerlang Peribadi Pengetahuan & Kemahiran Hasil Kerja Komunikasi Potensi Sumbangan Kepada Kemajuan Pendidikan Negara

Slide 7

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 7 CIRI GURU CEMERLANG a. Ciri Peribadi Sahsiah yang terbuka, berketrampilan, berpegang teguh kepada etika profesionalisme dan etika perkhidmatan awam

Slide 8

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 8 b. Aspek Ilmu Pendidikan, Pedagogi Mengetahui perkembangan semasa pendidikan dan pedagogi Mengaplikasi pedagogi terkini dan pelbagai Bijak mengurus masa Pengintegrasian TMK dalam pengajaran dan pembelajaran

Slide 9

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 9 c. Hasil kerja Membangun potensi murid Mengupayakan murid berdikari Penglibatan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran Meningkatkan pembelajaran murid

Slide 10

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 10 d. Kemahiran berkomunikasi Interpersonal skills Intrapersonal skills Presentation skills Socialising skills

Slide 11

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 11 e. Berpotensi Kepemimpinan pengurusan p & p Sentiasa merancang, mengelola dan melaksana program pendidikan Tersusun dan teratur Self – empowering Ciri analytical Kemahiran mengurus, menyimpan dokumen

Slide 12

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 12 f. Sumbangan Agen perubahan Inovasi pedagogi Penulisan ilmiah Keanggotaan/penasihat persatuan akademik Konferens

Slide 13

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 13 Kuota Guru Cemerlang Semua Gred Dahulu: PPPS - 1,000 PPPLD - 1,600 Sekarang (mulai Okt. 2006) PPPS - 5,374 PPPLD - 4,000

Slide 14

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 14 Pemilihan Guru Cemerlang Semua Gred Syarat-syarat Umum Syarat-syarat Khusus

Slide 15

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 15 Syarat-syarat Umum Sah jawatan Lulus Pengisytiharan Harta Lulus Tapisan Keutuhan BPR Bersih daripada Tindakan Tatatertib LNPT cemerlang Lulus PTK dalam gred sekarang (dulu) (Kecuali bagi Gred DG54 ke Gred Khas C)

Slide 16

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 16 Syarat-syarat Khusus (GC PPPLD) Gred DGA32(KUP) 5 tahun pengalaman mengajar di Gred DGA29 Mata pelajaran utama yang diajar Mata pelajaran dipohon diajar 3 tahun terakhir berturut-turut

Slide 17

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 17 Syarat-syarat Khusus (GC PPPLD) Gred DGA34(KUP) 3 tahun pengalaman mengajar di Gred DGA32 (KUP). Sekarang, sah jawatan boleh memohon Mata pelajaran utama yang diajar Mata pelajaran dipohon diajar 3 tahun berturut-turut

Slide 18

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 18 Syarat-syarat Khusus (GC PPPS) Gred DG44(KUP) 5 tahun pengalaman mengajar di Gred DG41 Mata pelajaran utama yang diajar Mata pelajaran dipohon diajar 3 tahun berturut-turut

Slide 19

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 19 Syarat-syarat Khusus (GC PPPS) Gred DG48(KUP) 3 tahun pengalaman mengajar di Gred DG44(KUP) - dulu Mata pelajaran utama yang diajar Mata pelajaran dipohon diajar 3 tahun berturut-turut

Slide 20

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 20 Syarat-syarat Khusus (GC PPPS) Gred DG52(KUP) 3 tahun pengalaman mengajar di Gred DG48(KUP) - dulu Mata pelajaran utama yang diajar Mata pelajaran dipohon diajar 3 tahun berturut-turut

Slide 21

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 21 Syarat-syarat Khusus (GC PPPS) Gred DG54(KUP) 3 tahun pengalaman mengajar di Gred DG52(KUP) - dulu Mata pelajaran utama yang diajar Mata pelajaran dipohon diajar 3 tahun berturut-turut

Slide 22

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 22 Syarat Syarat Khusus (GC PPPS) Gred Khas C (KUP) 2 tahun pengalaman mengajar di Gred DG54 (KUP) – dulu. Sekarang sah jawatan (antara 6 bulan hingga 3 tahun) Mata pelajaran utama yang diajar Mata pelajaran dipohon diajar 2 tahun Dikecualikan syarat lulus PTK

Slide 23

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 23 Proses Pemilihan Guru Cemerlang Berdasarkan Edaran Surat Siaran KPM Kaedah Pencalonan: Permohonan Sendiri Dicalonkan

Slide 24

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 24 Penilaian Calon Guru Cemerlang Skop Penilaian LNPT Borang Permohonan Pemantauan di institusi Temuduga (untuk calon Gred Khas C sahaja)

Slide 25

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 25 Pemantauan Calon GC Kompetensi yang dinilai Ketrampilan profesional P&P Pengurusan kurikulum Peranan dalam aktiviti bukan akademik Keperibadian Pembangunan diri

Slide 26

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 26 Dokumen Wajib Disertakan (salinan yang telah disahkan) Senarai semak Slip PTK (jika berkaitan) Kenyataan Perkhidmatan Kenyataan Pengisytiharan Harta Kenyataan Tata tertib LNPT 3 tahun terakhir Tapisan Keutuhan BPR Jadual mengajar terkini Salinan sijil-sijil/surat-surat berkaitan Lain-lain dokumen sokongan

Slide 27

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 27 PERANCANGAN : RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Slide 28

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 28 THE FUTURE DOES NOT GET BETTER BY HOPES. IT GETS BETTER BY PLAN AND ACTION JIM ROHN

Slide 29

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 29 YOU CAN’T IMPRPOVE WHAT YOU CAN’T MEASURE

Slide 30

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 30 THINGS THAT ARE MEASURED GET DONE

Slide 31

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 31 KAEDAH DAN TEKNIK MENGAJAR: SET INDUKSI PENYAMPAIAN TEKNIK MENYOAL PENGLIBATAN PENEGUHAN LATIHAN DAN TUGASAN PENUTUPAN

Slide 32

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 32 THINKING THE MIND IS LIKE A PARACHUTE, IT ONLY WORKS WHEN IT’S OPENS.

Slide 33

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 33 THREE ESSENCES OF FAILED CHANGED PEOPLE FAIL TO SEE THE NEED TO CHANGE; WHEN PEOPLE SEE THE NEED, THEY STILL FAIL TO MOVE; WHEN PEOPLE MOVE, THEY FAIL TO FINISH J.S. BLACK & H.B GREGERSEN, 2003

Slide 34

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 34 THOUGH NO ONE CAN GO BACK AND MAKE A BRAND NEW START, ANYONE CAN START FROM NOW AND MAKE A BRAND NEW ENDING CARL BARD

Slide 35

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 35 FIFTEEN YEARS AGO, ORGANIZATIONS WERE COMPETITING ON PRICES, NOW, IT’S ON QUALITIES AND TOMORROW IT’S ON DESIGNS.

Slide 36

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 36 Peranan Dan Tanggungjawab Guru Cemerlang (Dalam Mata Pelajaran Kepakarannya) Merancang dan melaksanakan pengajaran mengikut tahap yang tertinggi Memimpin dan membantu tugas kurikulum dan kokurikulum yang berkaitan mata pelajarannya Menjadi pakar rujuk, khidmat nasihat dan membimbing guru Menjalankan kajian, menghasilkan penulisan, penyelidikan dan meneroka inovasi Melaksanakan arahan tugas PPD/JPN/Bhg. Am

Slide 37

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 37 RED OCEANS REPRESENTS COMPETITIVE RULES OF THE GAME THAT ARE KNOWN….TRYING TO OUTPERFORM THE RIVALS TO GRAP A GREATER SHARES OF THE EXISTING DEMANDS. BLUE OCEANS DEFINES AS UNTAPPED AND UNCONTESTED SPACE AND OPPORTUNITIES FOR NEW GROWTH, WHICH MAKE COMPETITION IN IRRELEVANT. W.C KIM R. MAUBORGNE 2005

Slide 38

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 38 EVEN IF YOU ARE ON THE RIGHT TRACK, YOU WILL GET RUN OVER IF YOU JUST SIT THERE WILL ROGERS

Slide 39

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 39 “You will need to make many turns and overcome many obstacles to create the path you desire.”

Slide 40

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 40 JANGKA MASA PPPS DG41 UNTUK MENCAPAI Gred Khas C Tahun

Slide 41

Sabtu, 05 September 2009 Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti 41 Let us grab the opportunity! Good Luck and All The Best. Sekian, Terima Kasih

URL: