Rancangan Pengajaran Individu

+118

No comments posted yet

Comments

naga (4 years ago)

hi hhix jxikjhx

naga (4 years ago)

hi

aniey_ta (7 years ago)

mcmana nk d/load ni

olla (7 years ago)

nape xleh nk dwnload..pdahal dah jd member

linnz (7 years ago)

camne nak download slide nie?

luvJuhanz (8 years ago)

nice

pjahon3y89 (8 years ago)

mahu benda ini. mahu. mahu

Slide 1

Rancangan Pendidikan Individu (RPI)

Slide 2

PENGENALAN Perancangan, penyediaan dan pelaksanaan RPI. Kepentingan RPI Keupayaan dan pencapaian yang berbeza. MATLAMAT Mendapat maklumat serta pengetahuan tentang RPI dan cara untuk melaksanakannya. OBJEKTIF 1. Menyediakan RPI . 2. Merancang P & P. JANGKA MASA 6 Jam KANDUNGAN 1 : Konsep RPI 2 : Penyediaan dan pelaksanaan RPI 3 : Bengkel RPI dan pembentangan. RPI

Slide 3

DEFINISI DAN KONSEP RPI “ RPI merupakan satu perjanjian bertulis di antara ibu bapa dan pihak sekolah tentang keperluan-keperluan kanak-kanak dan cara bagaimana keperluan -keperluan tersebut boleh dipenuhi. Dari segi pelaksanaan, RPI adalah sebuah kontrak tentang perkhidmatan-perkhidmatan yang perlu disediakan untuk seseorang murid tersebut.” Hallahan dan Kauffman (1977)

Slide 4

1.1 Definisi dan Konsep 1.2 Ciri-ciri RPI 1.3 Elemen RPI 1.4 Kepentingan RPI 1.5 Kebaikan Proses RPI KONSEP RPI

Slide 5

Bender W.N. 1995 “ RPI ialah suatu program pengajaran berasaskan Penilaian pelbagai disiplin dan dibina untuk memenuhi keperluan-keperluan individu kurang upaya.” DEFINASI DAN KONSEP RPI

Slide 6

satu dokumen bertulis dirancang khusus untuk seseorang murid dibentuk bertujuan untuk mendokumentasikan segala pengubahsuaian dan penerapan ke atas program pembelajaran serta perkhidmatan yang disediakan. RPI ialah :

Slide 7

RPI berfungsi sebagai satu alat atau instrumen Untuk menentukan kerjasama dan kolaborasi antara Sekolah, Ibubapa dan murid itu sendiri. Jika perlu, penglibatan Pegawai Pendidikan Daerah dan Individu dari Agensi atau Khidmat Sokongan lain. FUNGSI RPI :

Slide 8

RPI adalah rancangan program penilaian Berterusan individu dan sebagai teras perancangan pendidikan dalam program pendidikan khas. KESIMPULAN :

Slide 9

* Kerjasama * Berkongsi Maklumat * Keputusan Bersama * Kebolehpercayaan * Dokumentasi * Proses dan Hasil ELEMEN RPI

Slide 10

RPI : Pernyataan ringkas - Tahap prestasi Akademik dan bukan akademik Matlamat Objektif yang boleh diukur Penilaian pencapaian murid Perkhidmatan yang diperlukan Jangka masa dan tarikh perkhidmatan Perancangan dan persediaan untuk membantu murid

Slide 11

Komprehensif Mengikut urutan Spesifik Mudah difahami Digubal bersama Bersesuaian dan realistik CIRI-CIRI RPI :

Slide 12

Merujuk pihak yang terlibat. Mengumpul maklumat Mengadakan mesyuarat Membina rancangan secara bertulis Menjalankan apa yang dirancang Menilai pembelajaran yang telah dijalankan PROSES RPI

Slide 13

CARTA ALIRAN RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU Pihak yang terlibat Pelaksanaan Mesyuarat Penilaian Penulisan Pengumpulan Maklumat Objektif/Strategi Baru Gagal Objektif Tercapai Objektif/Kemahiran berikutnya

Slide 14

Membolehkan murid mengikut program pendidikan yang dirancang : - diadaptasi - dimodifikasi Bertujuan untuk menyimpan rekod dalam aspek- aspek berikut : - Kurikulum - Perkara yang perlu dipelajari oleh murid - Strategi dan teknik pengajaran - Penilaian KEPENTINGAN RPI

Slide 15

Penyediaan dan Pelaksanaan RPI : Rujukan pihak yang terlibat Pengumpulan data Mesyuarat Penyediaan RPI Perlaksanaan Penilaian Penulisan RPI Matlamat Objektif BAHAGIAN 2

Slide 16

Penyediaan RPI memberi peluang kepada semua pihak yang terlibat dengan murid berkeperluan khas untuk sama-sama merancang program yang paling sesuai untuk murid berkenaan. PERSEDIAAN & PERLAKSANAAN RPI :

Slide 17

RUJUKAN PIHAK YANG TERLIBAT Hubungan komunikasi yang baik perlu diwujudkan : Antara guru Antara ibu bapa dan pihak sekolah Antara pihak sekolah dan agensi luar yang berkaitan PENYEDIAAN & PERLAKSANAAN RPI :

Slide 18

Maklumat murid. Jenis bantuan yang diperlukan Penglibatan murid Penglibatan ibu bapa Penglibatan khidmat sokongan Maklumat dianalisis, dirumus dan dicatat dalam borang rumusan data awal 2. PENGUMPULAN DATA

Slide 19

3.1 TUGASAN Berkongsi maklumat Menyediakan matlamat dan objektif Menyenaraikan strategi pengajaran. Membahagikan tugas kepada individu yang terlibat dalam P & P. Menyediakan kriteria penilaian Menetapkan tarikh penilaian / semakan semula. 3. MESYUARAT

Slide 20

3.2 TANGUNGJAWAB : Mengeluarkan pendapat. Menerima pendapat dan persepsi. Menghormati pendapat. Perkara-perkara berikut perlu dilakukan: Wujudkan jawatankuasa Mengedar maklumat kepada ahli yang terlibat. Mengadakan mesyuarat Guru Besar / GPK sebagai Pengerusi.

Slide 21

Bahagian pendokumentasian RPI - tidak ada format khusus. Penulisan RPI : Objektif yang khusus untuk murid. Strategi pengajaran yang terperinci. Profesional atau individu yang akan bertanggungjawab. Resos yang diperlukan untuk mencapai objektif. Prosedur penilaian yang terperinci. 4. PENYEDIAAN RPI :

Slide 22

Segala resos dan kemudahan bantuan perlu diselaras, dan dipantau untuk membantu pencapaian pengajaran guru : Penyelarasan resos dan kegunaannya. Mengenalpasti individu yg bertanggungjawab. Penyelarasan program. Bantuan dan sokongan. Pemantauan dan penilaian. 5. PELAKSANAAN

Slide 23

Mesyuarat. Maklumat pencapaian dan perkembangan murid. Maklumat ini perlu dibincang bersama oleh Jawatankuasa. Strategi baru dirangka untuk mencapai objektif dan Matlamat yang gagal. Meneruskan Matlamat dan Objektif baru sekiranya Objektif dan matlamat telah dicapai. 6. PENILAIAN

Slide 24

MESYUARAT Kumpul Dan Edar Maklumat Bentang Dan Bincang Maklumat Melaksanakan Dan Nilai Semula Tukar Strategi Jika Perlu CARTA ALIRAN PENILAIAN

Slide 25

Adakah anda menyediakan RPI dalam kelas? 2. Apakah kepentingan RPI dalam pengajaran dan pembelajaran murid Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran?

Slide 26

AJK - Guru Besar / GPK - Guru Khas - Ibu bapa - Profesional Matlamat - Jangka panjang - Jangka pendek Pencapaian Murid - Jangka masa untuk mencapai objektif. - Pilih bidang yang penting. 7. PENULISAN RPI

Slide 27

OBJEKTIF : - Pencapaian sasaran dalam jangka masa yang ditetapkan - Dinyatakan dengan terperinci dan tepat. - Disenaraikan mengikut keutamaan. KRITERIA PENILAIAN : - Sebahagian daripada pencapaian objektif. Strategi Pengajaran - Objektif & langkah-langkah Pengajaran.

Slide 28

RESOS : Disediakan mengikut waktu. RPI dinyatakan dengan jelas. Objektif yang akan dicapai. Resos yang akan digunakan seterusnya. Bagaimana resos digunakan untuk mencapai objektif. INKLUSIF : Harus dijelaskan jangka masa dan sebab-sebab mengapa murid-murid berkenaan diinklusif ke kelas biasa

Slide 29

CATATAN : Sebagai ulasan penulis atau pihak-pihak yang berkaitan. Digunakan sebagai rekod. Digunakan untuk mencatat penggunaan resos. Ditulis selepas penilaian dijalankan.

Slide 30

Matlamat ialah objektif jangka panjang yang menyatakan tentang kemampuan secara umum apa yang akan berlaku kepada murid. Bersifat positif Mengambil kira kekuatan/kelemahan murid Matlamat dirancang bersama ibu bapa dan jawatankuasa lain. Perbincangan penulisan matlamat hendaklah dilakukan sebelum mesyuarat RPI dijalankan secara rasmi. MATLAMAT

Slide 31

Objektif ialah pencapaian yang akan dapat dicapai oleh murid dalam satu jangka masa yang mana kemahiran itu akan membantu untuk mencapai matlamat. Kategori Objektif : Objektif tingkahlaku Objektif pengajaran dan pembelajaran 9. OBJEKTIF

Slide 32

OBJEKTIF Keperluan dan Kebaikan Menulis Objektif Komponen Objektif Pengajaran Peringkat-Peringkat Penulisan Objektif Pemilihan Objektif

Slide 33

9. OBJEKTIF Keperluan Dan Kebaikan Menulis Objektif: Menggalakkan perancangan pengajaran dan penilaian yang sistematik. Meningkatkan kebolehpercayaan. Boleh digunakan oleh semua pihak sebagai pengukur sama ada apa yang boleh diajar sudah tercapai atau belum. Meningkatkan motivasi murid

Slide 34

Tingkah laku yang akan dilakukan oleh murid. Keadaan yang mana murid akan melakukan tingkah laku. Kriteria untuk menjayakan perlakuan tingkah laku Murid yang terlibat. OBJEKTIF PENGAJARAN :

Slide 35

“ Murid boleh menyebut perkataan dengan betul yang terdiri daripada dua suku kata terbuka dan tertutup.” “ Murid boleh melontar bola dengan menggunakan dua belah tangan.” “ Murid boleh duduk diam di tempat sendiri selama 5 minit.” Contoh Objektif Teras :

Slide 36

Apa yang dapat dilakukan oleh murid. Bila dan di mana tingkah laku itu berlaku. Tanda-tanda yang memberi gambaran bahawa murid itu telah mencapai objektif. Peringkat-peringkat Penulisan Objektif

Slide 37

CONTOH BORANG RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU

Slide 38

Memastikan objektif boleh dicapai. Berpandukan kepada keutamaan. Perkara-perkara yang membantu : Adakah membantu pencapaian matlamat? Adakah ibu bapa telah diberitahu ? Apakah objektif sesuai ? Bagaimanakah kesesuaian objektif boleh dicapai? Bagaimanakah kesesuaian objektif dengan program yang dijalankan dalam bilik darjah ? PEMILIHAN OBJEKTIF :

Slide 39

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU Mata Pelajaran : ……………… Nama Murid : ……………………………………………….. Tarikh Lahir :…………… Tarikh Mula : ……………. Tarikh Semak:………….. Pengetahuan Sedia Ada :………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Matlamat : ………………………………………………………….. ………………………………………………………………………..

Slide 40

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Nama Murid : Awang Bin Ali Tarikh Lahir : 2 Mei 1994 Tarikh Mula : 1 Mac 2003 Tarikh Semak : 1 Mei 2003 Pengetahuan Sedia Ada : Awang boleh membezakan bunyi-bunyi yeng terdapat di sekelilingnya. Matlamat : Awang boleh membezakan bunyi vokal a, e, i, o dan u.

Slide 41

CONTOH SURAT RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU

Slide 42

……………… ……………… Tarikh : Kepada : Pengetua/Guru Besar ………………… Tuan, PERSETUJUAN PELAKSANAAN RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU Merujuk kepada perkara di atas, dengan ini dimaklumkan bahawa saya …… ……… ibu bapa kepada ………………… bersetuju dengan pelaksanaan Pendidikan Individu yang dijalankan terhadap anak saya bagi tujuan meningkatkan Keberkesanan pembelajarannya. 2. Kerjasama dari pihak tuan saya ucapkan ribuan terima kasih. Sekian, terima kasih. Yang benar, ……………..

Slide 43

Kelas Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran, …………………………………………………. Tel………………….. ______________________________________________________________________ Ruj. Kami : Tarikh : Melalui , Guru Besar ………………………………….. Kepada , ………………………………….. Tuan, MESYUARAT PELAKSANAAN PERANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU Dengan segala hormatnya, dan sukacitanya menjemput tuan/puan untuk hadir ke mesyuarat sebagaimana yang tersebut di atas. Maklumat tentang

Slide 44

mesyuarat adalah seperti berikut : Tarikh ; Hari ; Masa : Tempat : Kerjasama tuan/puan amat dihargai oleh pihak sekolah. Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA. Saya yang menurut perintah, ………………………….. (Penyelaras Program Integrasi Pend. Khas) Bermasalah Pembelajaran.

URL: