Pengubahsuaian Tingkahlaku

+26

No comments posted yet

Comments

pjahon3y89 (8 years ago)

npe tak blh dload..kasik aaa dload...uwaaaa

Slide 2

PENGURUSAN TINGKAH LAKU

Slide 3

KAJIAN KES Tam ialah seorang pelajar yang berumur 8 tahun. Dia suka berjalan-jalan di dalam kelas dan tidak menyiapkan kerja yang diberikan oleh guru. Apabila guru menegur, dia tidak mengendahkannya. Dia akan menjerit dan mencapai barang-barang yang berhampiran dan melemparnya.

Slide 4

APAKAH PERSEPSI ANDA MENGENAI TINGKAH LAKU TAM?

Slide 5

Bolehkah kita katakan tingkah lakunya normal sebagai murid yang berusia 8 tahun?

Slide 6

Apakah perbezaan tingkah laku luarbiasa dan tingkah laku biasa?

Slide 7

DEFINISI TINGKAHLAKU Tingkah laku adalah berbagai ragam dan berbagai laku (Kamus Dewan 1979)

Slide 8

MASALAH TINGKAH LAKU

Slide 9

Zawati : Tak boleh tengok orang cenang...!! Azhar : Usik mengusik membawa bahagia..!

Slide 10

DEFINISI PENGURUSAN TINGKAH LAKU “Pengurusan tingkah laku adalah satu kajian tingkah laku yang saintifik yang dibuat secara analisis untuk menghasilkan perubahan tingkah laku sosial bagi seseorang.” (Bear,Wolf and Risley, 1968)

Slide 11

REFLEKSI Bolehkah tingkah laku pelajar diubah? Bolehkah tingkah laku pelajar berubah?

Slide 12

KONSEP PENGURUSAN TINGKAH LAKU Tingkah laku dipelajari sepanjang masa. Tingkah laku boleh diubah mengikut situasi. Tingkah laku dianggap sebagai satu masalah apabila ia tidak diterima dalam satu situasi.

Slide 13

Masalah seksual...!

Slide 14

JENIS-JENIS TINGKAH LAKU MENDENGAR DAN MEMATUHI ARAHAN UCAPAN MEMBANTU RAKAN SEBAYA SUKA MENJERIT TANPA SEBAB MENGHISAP JARI MEMBUAT KERJA SEKOLAH PERLU DITINGKATKAN PERLU DIKEKALKAN PERLU DIKURANGKAN

Slide 15

Apakah jenis tingkah laku ini? Hobi saya … Menyapu!

Slide 16

“Barang yang lepas............... hai jangan dikenang!!”

Slide 17

“ Budak ini sering mengganggu!” “Sering mencelah perbualan orang”

Slide 18

“ Biar aku dulu....biar mereka tunggu.. aku tidak sabar menanti.... giliran..!

Slide 19

Berlari ke sana ke mari. hingga sukar dicari.. .sering memanjat di sana di sini... .hingga rasa begitu kekok...

Slide 20

PUNCA-PUNCA BERLAKUNYA MASALAH TINGKAH LAKU HUMANISTIK BEHAVIORISME MEDIKAL

Slide 21

HUMANISTIK persekitaran kurang kemahiran sosial kesukaran melakukan tugasan tahap stimulasi

Slide 22

Gagal/ tidak mematuhi arahan..... tempoh tumpuan singkat... Malas aku nak buat...! Yang mana satu pilihan kalbu? tengok t.v ke... Nak makan ke...

Slide 23

KETAGIHAN PENYAKIT KULIT ALAHAN NEUROLOGI PENYAKIT MEDIKAL

Slide 24

BEHAVIORISME FOBIA FISIOLOGIKAL TEKANAN PSIKOLOGIKAL

Slide 25

Bercakap tiada henti-henti...... Bercakap tiada henti-henti…..

Slide 26

KAJIAN KES Kadri, seorang murid yang berusia 9 tahun. Semasa di meja makan, dia sentiasa bergerak ke sana sini. Dia tidak boleh duduk di kerusi lebih daripada 10 minit. Dia sentiasa berjalan dan berlari di sekeliling tempat.

Slide 27

KADRI DI MEJA MAKAN....!

Slide 28

Berikan beberapa sebab mengapa tingkah laku ini berlaku?

Slide 29

Sebelum sesuatu tingkah laku diubahsuai, beberapa perkara harus diambil perhatian terlebih dahulu…. PENGUBAHSUAIAN TINGKAHLAKU

Slide 30

1. Apakah jenis tingkah laku yang dapat dilihat? 2. Yang mana satu harus diberi keutamaan? 3. Bila tingkah laku itu berlaku? 4. Kekerapan tingkah laku itu berlaku? 5. Apakah punca/sebab tingkah laku itu berlaku? 6. Bagaimana hendak menguruskannya?

Slide 31

SAMA-SAMALAH KITA FIKIRKAN! “ Air yang terus menerus menitik itu dapat melembutkan batu walau bagaimana kerasnya….! Dengan keyakinan, besi yang besar dapat diasah menjadi jarum! “

URL: