Εξάσκηση στην Προπαίδεια και Διαίρεση

+110

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Ηλιάδης Ηλίας Εξάσκηση στην προπαίδεια και διαίρεση!

Slide 2

16 14 30 40 24 35 36 25 35 8 24 9 28 64 8 49 18 45 4 54 63 14 36 32 36 27 48 56 10 5 12 6 15 56 21 45 27 42 18 48 18 12 18 30 15 24 32 21 20 16 20 54 9 12 24 72 40 16 72 10 42 81 63 5 · 2 6 · 7 9 · 9 3 · 5 6 · 8 5 · 5 2 · 9 9 · 7 5 · 8 4 · 4 7 · 8 3 · 9 6 · 6 9 · 4 8 · 9 8 · 2 4 · 5 7 · 3 7 · 7 6 · 9 3 · 3 4 · 3 5 · 9 4 · 8 3 · 8 8 · 8 7 · 5 4 · 2 6 · 4 9 · 8 9 · 5 9 · 3 4 · 9 8 · 5 7 · 4 2 · 5 7 · 6 9 · 2 3 · 4 5 · 3 8 · 6 7 · 9 2 · 8 8 · 7 2 · 2 3 · 2 5 · 4 3 · 7 5 · 7 2 · 4 9 · 6 3 · 4 8 · 4 8 · 3 4 · 6 2 · 7 7 · 2 5 · 6 6 · 5 5 · 1 6 · 3 3 · 6 9 · 1 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 3

3 9 1 5 4 9 4 5 8 6 2 3 3 7 5 7 4 9 4 3 9 2 5 8 9 7 5 6 7 2 6 3 4 7 7 8 6 10 9 5 8 2 2 3 2 8 6 3 9 6 8 6 4 9 2 6 5 7 7 4 8 8 5 36 : 9 72 : 9 48 : 6 24 : 6 15 : 3 45 : 9 32 : 8 20 : 4 30 : 6 21 : 3 56 : 8 49 : 7 12 : 3 27 : 3 35 : 5 36 : 6 24 : 3 42 : 6 63 : 9 81 : 9 40 : 8 24 : 4 20 : 5 21 : 7 63 : 7 27 : 9 32 : 4 56 : 7 54 : 9 16 : 4 18 : 2 64 : 8 16 : 2 28 : 7 14 : 2 12 : 6 18 : 3 36 : 4 30 : 5 25 : 5 10 : 2 9 : 3 28 : 4 30 : 3 6 : 3 4 : 2 10 : 5 6 : 6 18 : 6 16 : 8 72 : 8 14 : 7 54 : 6 15 : 5 18 : 9 45 : 5 35 : 7 12 : 4 12 : 2 24 : 8 48 : 8 42 : 7 40 : 5 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 4

Ιστορία Δ΄ τάξης http://tetartitaxi.weebly.com Ηλιάδης Ηλίας

Slide 5

Τετάρτη τάξη http://iliadisilias.blogspot.gr/ Απίθανα… τριτάκια! http://iliadisili.blogspot.gr/ Οι Παρουσιάσεις μου: http://www.slideboom.com/people/iliasili http://www.slideshare.net/iliasili/presentations Εκπαιδευτικά παιχνίδια: http://www.purposegames.com/profile/164915/games Ηλιάδης Ηλίας

Summary: Εξάσκηση στον πίνακα του Πολλαπλασιασμού και της Διαίρεσης!

Tags: μαθηματικά

URL: