Προπαίδεια του 3

+111

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Μαθαίνω την… προπαίδεια του 3 Ηλιάδης Ηλίας

Slide 2

Επόμενο

Slide 3

Επόμενο 5x3=;

Slide 4

Επόμενο 5.3=?

Slide 5

Επόμενο 5.3=?

Slide 6

Επόμενο Επόμενο 5x3=;

Slide 7

Επόμενο Επόμενο 5x3=;

Slide 8

Επόμενο Επόμενο Επόμενο 5x3=;

Slide 9

Επόμενο Επόμενο Επόμενο Επόμενο 5x3=;

Slide 10

Επόμενο Επόμενο Επόμενο Επόμενο 5x3=; 3x3=;

Slide 11

Επόμενο Επόμενο Επόμενο Επόμενο Επόμενο Επόμενο 5x3=; 3.3=?

Slide 12

Επόμενο Επόμενο Επόμενο Επόμενο Επόμενο Επόμενο 5.3=? 3.3=? 6x3=;

Slide 13

Επόμενο Επόμενο Επόμενο Επόμενο Επόμενο Επόμενο 5.3=? 3.3=? 6.3=? 7x3=;

Slide 14

Μπράβο!

Slide 15

Ιστορία Δ΄ τάξης http://tetartitaxi.weebly.com Ηλιάδης Ηλίας

Slide 16

Τετάρτη τάξη http://iliadisilias.blogspot.gr/ Απίθανα… τριτάκια! http://iliadisili.blogspot.gr/ Οι Παρουσιάσεις μου: http://www.slideboom.com/people/iliasili http://www.slideshare.net/iliasili/presentations Εκπαιδευτικά παιχνίδια: http://www.purposegames.com/profile/164915/games Ηλιάδης Ηλίας

Summary: Μαθαίνω την προπαίδεια του 3... Διαδραστική παρουσίαση

Tags: μαθηματικά

URL: