Geleneksel ve Yeni Ölçme Değerlendirme Teknikleri (Proje, Performans değerlendirme, Öğrenci Ürün Dosyası)

+81

No comments posted yet

Comments

h1dden (6 years ago)

5678

serpil (7 years ago)

bu slaytı kim hazırladıysa bana acil mail atabilir mi acaba?

nehirelif (8 years ago)

Emeğinize sağlık...

Slide 1

Geleneksel ve Yeni Ölçme Değerlendirme Teknikleri (Proje, Performans Değerlendirme, Portfolyo)

Slide 2

Geleneksel/Yeni Ölçme Değerlendirme Teknikleri Geleneksel Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Çoktan seçmeli testler Doğru yanlış soruları Eşleştirme soruları Tamamlama (Boşluk doldurma) soruları Kısa cevaplı yazılı yoklamalar Uzun cevaplı yazılı yoklamalar Soru-cevap Yeni Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Performans değerlendirme Ürün seçki dosyası (Portfolyo) Tanılayıcı dallanmış ağaç Yapılandırılmış grid Kavram haritaları Kendi kendini değerlendirme Grup ve/veya akran değerlendirmesi Kelime ilişkilendirme Proje Drama Görüşme Yazılı raporlar Gösteri Poster

Slide 3

Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemleri Öğretme ve öğrenmeden bağımsız bir değerlendirme Ezbere, kolay öğrenilen bilgileri değerlendirme Birbirinden bağımsız parçalı bilgileri değerlendirme Bilimsel bilgiyi değerlendirme Öğrencinin bilmediğini öğrenmek için değerlendirme Dönem sonu değerlendirme etkinlikleri Sadece öğretmenin değerlendirilmesi Yeni ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Öğretmenin ve öğrenme bir parçası olan değerlendirme Anlamlı ve derin öğrenilen bilgileri değerlendirme Birbirine bağlı, iyi yapılanmış bir bilgi ağını değerlendirme Bilimsel anlamayı ve bilimsel mantığı değerlendirme Öğrencinin ne anladığını öğrenmek amacı ile değerlendirme Dönem boyunca devam eden değerlendirme etkinlikleri Öğretmenle beraber grup değerlendirmesi ve kendi kendini değerlendirme

Slide 4

Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemleri Çoktan Seçmeli Testler, Doğru- Yanlış Soruları, Kısa Cevaplı Yazılı Sorular, Uzun Cevaplı Yazılı Sınavlar, Eşleştirmeli Sorular

Slide 5

ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER Bir soru kökü ifadesi ve buna bağlı olarak verilen birkaç çeldirici ve doğru cevaptan oluşan ifadelerin sunulmasıyla oluşturulan soru tiplerinden meydana gelir. Kısa sürede çok sayıda davranış ve beceri ölçülebilir. Puanlanması kolay ve objektiftir. Özellikle üst düzey zihinsel becerilerin ölçülmesine yönelik çoktan seçmeli soruların hazırlanması zordur.

Slide 6

DOĞRU- YANLIŞ SORULARI Verilen bir cümlenin, mevcut olan bilgilere bağlı olarak doğru mu yanlış mı olduğunun belirlenmesini gerektiren sorulardır. Yani, tipik bir doğru- yanlış maddesi iki seçeneği olan bir seçmeli maddedir. DOĞRU- YANLIŞ SORULARI

Slide 7

KISA CEVAPLI YAZILI SORULAR Cevaplayıcının, bir kelime, bir rakam, bir ibare veya en çok bir cümle ile cevaplayabileceği maddelerden meydana gelmiş test tipidir. Bu test çeşidi ayrıntılı cevap veya kompozisyon gerektiren yazılı yoklamalardan cevapların kısalığı ile, seçme veya sınıflama gerektiren testlerden ise, cevapların verilenler arasından seçilmeyip cevaplayıcı tarafından bulunması ve yazılması özelliği ile ayrılır.

Slide 8

UZUN CEVAPLI YAZILI SINAVLAR Klasik tip, kompozisyon tipi sınavlar olarak da bilinmektedir. Bu sınavlarda öğrenciye yazılı olarak soru sorulması ve ondan, sorunun cevabını düşünüp bularak düzenli bir biçimde yazması, istenir.

Slide 9

EŞLEŞTİRMELİ SORULAR Bu soru tipinde üç öğe vardır: 1) eşleştirme yönergesi, 2) ifadeler listesi, 3) cevaplar listesi Öğrencilerden, yönergeye uygun olarak verilen ifade listesine cevaplarla eşleştirmesi beklenir.

Slide 10

YENİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Performans Değerlendirme Portfolyo Proje

Slide 11

Performans Değerlendirme Öğrencilerin, öğrenme türleri gibi bireysel özellikleri dikkate alınarak, bunları eyleme dönüştürmelerini sağlayacak durum ve ödevlerdir. Performans değerlendirme, öğrencilerin gerçek yaşam problemlerine akademik bilgilerini uygulayabilme ve bunu problem üzerinde gösterebilmeleri ile ilgilenir, Öğrencilerin öğrendiklerini gerçek durumlarda göstermelerini sağlar.

Slide 12

Performans Değerlendirmenin Özellikleri Performans değerlendirme, öğrencinin günlük yaşamındaki problemlerini çözmede yardımcı olur. Değerlendirme süreç içine yayılmıştır, zamana bağlı değildir. Gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanmaktadır. Performans değerlendirmeyle öğrenciler, sınav saatleriyle sınırlandırılmaksızın geniş bir zaman diliminde çalışma ve tekrar yapma olanaklarına sahip olurlar.

Slide 13

Performans Değerlendirmenin Özellikleri Performans değerlendirme, öğrencinin yeni bilgiyi yapılandırmasını gerektirir. Performans ödevlerinde, tek bir cevap yoktur. Ödevi tamamlamak için değişik yollar bulunmaktadır. Bu nedenle iyi tanımlanmış bir ölçütle değerlendirilmelidir. Başarılı bir değerlendirme yapmak için her bir performans ödevi bir dereceli puanlama anahtarı (rubric) ile eşleştirilmelidir. Öğrenciler performans ödeviyle dereceli puanlama anahtarının bir örneğini alırlar. Böylece değerlendirme sürecinde, öğrenciler kendilerinden ne beklendiğini bilerek çalışmalarını ona göre yönlendirirler.

Slide 14

Performans Değerlendirmenin Aşamaları Performans Ölçütlerinin Belirlenmesi Amacın Belirlenmesi Performansın ya da Ürünün Gözlemlenebileceği Ortamı Oluşturma Performansın Puanlanması

Slide 15

Performansa Dayalı Değerlendirme Sürecinde Kullanılabilecek Olan Etkinlik Türleri Ürünler Üst Düzey Düşünme Becerileri Gözlenebilir Performanslar Alışkanlıklar ve Sosyal Beceriler

Slide 16

PERFORMANS GÖREVİ ÖRNEĞİ

Slide 17

Performans Değerlendirmenin Olumlu Yönleri Öğrencilerin bilgiyi gerçek yaşam durumlarıyla ilişkilendirmelerini sağlar. Performans değerlendirme kaynakları tekrar tekrar kullanılabilir. Performansın belirli bölümlerine odaklanıldığından öğretmenin her bir parçayı gözlemleyebilmesini ve değerlendirebilmesini sağlar. Aynı değerlendirme aracı, öğrencinin zaman içindeki gelişimini bir çizelge olarak kullanarak izleyebilir.

Slide 18

Performans Değerlendirmenin Olumsuz Yönleri Performans ödevleri ilk uygulamada zor hatta korkutucu gelebilir. Gösterilmesi beklenen performansın karmaşık olduğu durumlarda değerlendirme ölçütlerinin açık ve net ifade edilmesinde güçlükler yaşanabilir.

Slide 19

PORTFOLYO Portfolyonun Farklı İsimleri; Kişisel Gelişim Dosyası Ürün Seçki Dosyası Öğrenci Ürün Dosyası

Slide 20

Portfolyo, öğrencinin bir veya birden fazla konu alanında yaptığı çalışmalarının sistematik, amaçlı ve anlamlı koleksiyonu olarak tanımlanabilir. Sınıf içi etkinliklerin öğrencinin seçimi sonucunda bir araya getirilip, yansıtılmasıyla oluşan portfolyo, aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemidir.

Slide 21

Portfolyonun Bölümleri Özgeçmiş Ürünler Yansıtma

Slide 22

Portfolyoda Bulunacak Çalışmaların Seçiminde Kullanılacak Ölçütlerin Belirlenmesi: Amaca bağlı olarak hangi tür çalışmaların nasıl seçileceği, kimler tarafından toplanacağı, kimlerin karar vereceği, hangi sıklıkta toplanacağı ve nasıl değerlendirileceği önemlidir.

Slide 23

Öğrenci Ürün Dosyasının Genel Değerlendirme Ölçütleri Bütünlük Tertip ve Düzen Yansıtma

Slide 25

Portfolyonun Olumlu Yönleri Öğrencilere; zayıf ve kuvvetli yönlerini görmelerine imkan verir. Öğrenciler başarı ve başarısızlıkları performans ile daha iyi ilişkilendirebilirler, amaç ve hedeflerini belirlemelerini kolaylaştırır. Hem sürecin hem de ürünün değerlendirilmesine fırsat verir.

Slide 26

Öğrencinin gelişimi hakkında daha fazla bilgi verirken, öğrenciyi öğrendiğinden de sorumlu tutmaktadır. Öğrenme sürecinde öğrenci daha fazla rol oynar. Öğretmenlerin günlük test sonuçlarıyla boğuşmalarını engeller. Değerlendirme çok yönlü yapılabilir.

Slide 27

Portfolyonun Olumsuz Yönleri İçeriğine karar vermek zordur. Çoktan seçmeli testlere göre güvenirliği daha düşük ve sübjektiftir. Öğrencinin geleneksel ölçme ve değerlendirme teknikleriyle ölçülmeye çalışılan hatırlama temeline dayalı davranışlara ne düzeyde sahip olduğunu ölçme konusunda yetersizdir.

Slide 28

Portfolyo oluşturmada diğer tekniklere göre daha fazla zamana ihtiyaç vardır. Hazırlanmış olan portfolyoların muhafaza edilmesi konusunda da sıkıntılar yaşanabilir. Öğrenci velileri bu tekniğe yabancı olduklarından bazı şüpheci tavırlar içinde bulunabilirler.

Slide 29

PROJE Projeler, geniş içerikli ve uzun süreli performans ödevleri ve aynı zamanda da ünitelerde yer alan kazanımları kapsayan ayrıntılı ödevlerdir. Projeler bireysel olarak yapılabildiği gibi grup olarak da yapılabilirler. Projelerin konusu, öğrenci tarafından veya öğretmenin hazırlayacağı listeden seçilerek belirlenebilir. Öğrenci, projenin amacını, izlenecek yolları, kullanılacak malzemeleri ve karşılaşılabilecek durumları önceden planlar. Gerektiğinde öğretmeninden de yardım alabilir.

Slide 30

Projelerin Değerlendirilmesi Projelerin değerlendirilmesinde puanlama ölçekleri kullanılabilir. Proje Değerlendirme Ölçeği; örnek3.jpg

Slide 31

Proje ile performans değerlendirme arasındaki fark Proje, bilimsel düşünme basamaklarını kullanarak öğrencinin bilimsel düşünmesini geliştirmeyi amaçlar, Öğrenci kendisi bir durum ortaya koyar veya öğretmen öğrenciye sadece konuyu verir. Performans değerlendirmeye göre daha kapsamlıdır.

Slide 32

Performans değerlendirmede (PD)ise öğretmen öğrenciye durumu hazır olarak sunar. Öğrenci kendisine verilen durumu araştırmaya başlar. PD uzun solukludur. Sınıf içinde ve dışında yapılabilir.

Slide 33

Proje Sürecinin Olumlu Yönleri Öğrencilerin yaratıcılık, araştırma, iletişim gibi üst düzey zihinsel becerilerinin Öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin Öğrencilerin teknolojiyi kullanma becerisinin Öğrencilerin işbirlikli çalışma becerisinin geliştirilmesini sağlar. Öğrenciler bilgiyi yaparak yaşayarak kazanırlar.

Slide 34

Proje Sürecinin Olumsuz Yönleri Uzun ve zorlu bir süreçtir. Çalışmanın başında öğrenciler sürecin yoğunluğundan dolayı kaygı duyabilirler. Çalışmanın başında öğrenciler ödev konusunda yeterince bilgilendirilmez ise süreç verimli olmayabilir.

Slide 35

Yeni Ölçme ve Değerlendirme Teknikleriyle Elde Edilen Sonuçların Değerlendirmeye Katılması Sadece sınıf içi sınav uygulamalarıyla elde edilen sonuçlara bakarak öğrenci hakkında karar vermek modern eğitim anlayışı ile çok bağdaşmamaktadır. Toplanan bu veriler de öğrenci hakkında doğru değerlendirmelerin yapılmasına katkı sağlar.

Slide 36

Yeni ölçme araçları neden alternatif olarak adlandırılmasının sebebi nedir? Bu araçlarla yapılan ölçme ve değerlendirme daha çok tamamlayıcı bir nitelik taşır. Öğrenci hakkında bu araçlarla elde edilen sonuçlar normal sınavlarla elde edilen sonuçları destekleyici, alınabilecek yanlış kararları önleyici amaçla yapılır.

Slide 37

Öğretmenler genel değerlendirme sırasında yeni ölçme sonuçlarına ne ölçüde ağırlık verilecek? Bu oran önceden hazırlanan bir plana bağlı olmaksızın yapılan çalışmanın niteliğine dayalı olarak değişecektir. En önemlisi ölçme araçlarının ne kadar güvenilir ve geçerli olduğudur.

URL:
More by this User
Most Viewed